GOED FUNDAMENT GESLAGEN VOOR BOUW HUIZEN Kintratuin Wand- en vloertegels? Jan Groen ïntratuin Pijnacker en Zoetermeer geopend I Voordeel in deze krant! GLOBAL a KEËËb IT-DEALER CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. zondag 25 maart van 10.00 tot 17.00 uur RIOOL VERSTOPT? VAN DER LINDEN GROEP MBSHKhbH Zie onze advertentie op de achterzijde van deze krant! DEZE WEEK IN HART VAN HOLLAND Stars biken en zweten Zie pagina 3 Hole in one. Zie pagina 13 03 Mooi huis voor mooie ouderen Zie pagina 31 In aller ernst... In het land van de overdaqtegaal... ndoorn Meijer Hoveniers www.hmhoveniers.nl metara tweede paasdag f I^mCEOPEND &JFywmê Nooit acties: het is altijd voordelig! www.tegelhgndel-groen.nl U bent van harte welkom! VAN HOLLAND reiniging, ontstopping, reparatie van alle soorten rioleringen Gewoon even bellen!!! P. VAN ADRICHEM UWDROOM-OCCASION OP VOORRAAD! ZOMERTIJD GAAT IN KRANT Z U I D P L A S 30e jaargang nummer 1223 21 maart 2007 ^Dorpsstraat 154, Zevenhuizen, Z Olftn - kt -h. Door Natasha Qualm Zevenhuizen - Onder toeziend oog van de toekomstige bewoners heeft wethouder Bosman afgelopen vrijdag de eerste paal geslagen van de woningen op de scholenlocatie. Hiermee gaf hij het officiële startsein voor de bouw van 14 appartementen, zes starterswoningen, 12 luxe drive-under woningen en 28 huurappartementen. Knibbelweg 42, 2761 JE Zevenhuizen 06-27094771 180-631206 Zevenhuizen Het bouwterrein op de Scholenlo catie was voor even veranderd in een feestlocatie. In een grote tent werden genodigden ontvangen en getrakteerd op koffie met gebak. Naast de tent was een metershoge champagnefles geplaatst en daar achter stond de heistelling klaar voor gebruik. Om 15.30 uur wer den de toekomstige bewoners en overige geïnteresseerden welkom geheten door de heer Verburg van Burgland Projectontwikkeling. Hierna nam wethouder Bosman plaats in de heistelling. Met een druk op de knop ging de officiële paal de grond in. Na deze hande ling werd de champagnefles door de wethouder 'ontkurkt' waarbij tientallen ballonnen de lucht in vlogen. Eenmaal in de tent gaf wethou der Bosman een toespraak: "Wie had kunnen denken dat op deze locatie deze woningen gebouwd zouden worden. Nadat het oude schoolgebouw was gesloopt ont stond ruimte voor de bouw van een groot aantal woningen. De nieuwe woningen zullen qua stijl aansluiten bij de karakteristieke woningen die er al staan. Uniek is dat er tegen de komst van de woningen geen bezwaren zijn in gediend. Normaal worden we ge plaagd door bezwaarprocedures. Er zullen huizen gebouwd gaan worden voor jong en oud en in de goedkopere en duurdere prijsklas sen. Met de bouw van de school is het goed verlopen. We hopen dat het met de bouw van de woningen hetzelfde zal gaan. Als je wilt bou wen moet je graven totdat je een goed fundament hebt en dat heb ben wij hier letterlijk en figuurlijk gedaan." De wethouder eindigde zijn toespraak met het toewensen van veel woonplezier voor de toe komstige bewoners. Ook de heer Verburg hield een korte toespraak. In zijn toespraak gaf hij aan dat de zojuist geslagen paal niet de eerste, maar eigenlijk de laatst geslagen paal van dit project was. Verburg: "Het slaan van 'de eerste' paal is al tijd een bijzonder moment. Vijf de cember 2005 hebben we de eerste paal van de school geslagen. Twee weken geleden was de opening jiI BURGLAND Projectontwikkeling Aandachtig luisteren naar de toespraak van wethouder Bosman. van de school. Vandaag hebben we weer de eerste paal in de laat ste fase van de bouw geslagen. We willen de toekomstige bewoners feliciteren met dit heugelijke feit." De bijeenkomst was een mooie gelegenheid voor de toekomstige BEOGEN matrassen kasten Ma-Za 9-17 u. Vrijdag koopavond Hoefweg 95, Bleiswijk 3 Tel. 010 - 521 5055 r Êlintratuin PÜNACKER, Rijskade la, 015-3610000. ZOETERMEER, Voorweg 192, 079-3515551, donderdag en vrijdag koopavond, www.intratuin.nl Rioolservice MOORDRECHT 0181 375823 08-53373931 bewoners om hun toekomstige bu ren te leren kennen. Onder het ge not van een drankje kwam de ken nismaking gemoedelijk op gang waarbij ondermeer al verhuistips werden uitgewisseld. Mevrouw Steenwijk, één van de toekomstige bewoners: "Het is wel een mijl paal, hoor. Toen wij in Zevenhuizen kwamen wonen werd de school De Eendragt net gebouwd. Onze kin deren zijn er naar school geweest. Nu is de school afgebroken en ko men we zelf op deze locatie te wo nen. Ik krijg er steeds meer zin in." De toekomstige bewoners moeten nog even geduld hebben. Volgens planning zijn de eerste woningen in het laatste kwartaal van 2007 klaar en worden de laatste wonin gen in het tweede kwartaal van 2008 opgeleverd. Felicitatie met bubbels. In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 maart gaat de klok een uur vooruit. De tijd ver schuift om 02.00 uur naar 3.00 uur. De zomertijd gaat altijd de laatste zondag van maart in en eindigt het laatste weekend van oktober.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2007 | | pagina 1