SOOS LEVENSVREUGD BESTAAT 25 JAAR IN OUD VERLAAT r> ïu intratuin 2e Pinksterdag geopend Pijnacker en Zoetermeer Witgoed specialist NEFIT-PEALER NEELEMAN DAK LEKKAGE? VAN PER LINDEN GROEP Tot 3 juni fleuri's sparen! CV-KETEL NODIG? R VISSER EN ZN. WEEK IN HART VAN HOLLAND Gert Andeweg betrokken bij reportage 'Nieuwe Binnenweg 136' Zie pagina 8 Honderden paarden van stal gehaald Zie pagina 14 Blijde kindergezichten in zwembad Zie pagina 37 In aller ernst... Ouderen Oud Verlaat vieren jubileum :ingen over blauw geruite kiel renovatie, reparatie, isolatie, lood+ zinkwerk van alle soorten daken Bel gewoon even voor vrijblijvend advies of offerte!! UWDROOM-OCCASION OP VOORRAAD! van 10.00 tot 17.00 uur B'j elke *5 euro 1 fteuri voor c°ntante porting! J hart van holland ÜSI KRANT *1 Z U I D P L A S VlOEUS Dakdekkersbedrijf P. VAN ADRICHEM MOORDRECHT 0182 375823 OIHS3373931 Door Paulien de Graaf Oud Verlaat - In de Vierkap komt een groep 60+ ers een in de twee weken bij elkaar. Onder leiding van Jannie Reijm, Alie Bos en Janny Stofberg wordt er voor hen van al les georganiseerd, zoals spelletjes, maar er komt ook wel eens een spreker of ze gaan met elkaar er gens naartoe. Dinsdag 15 mei vier den zij het 25-jarig jubileum van de ouderensoos. Zoals gewoonlijk werd er ook tij dens de feestelijke jubileummiddag gestart met een bijbellezing en een lied. Daarna werd door een aantal leden een gedicht voorgedragen. Ook werden er oude liedjes gezon gen zoals 'Ferme jongens, stoere knapen' en 'In een blauw geruite kiel'. Als afsluiting van de middag was er een saladebuffet, waar de mensen erg van genoten. "Eigenlijk was het jubileum al in april, maar door privé-omstandigheden van een van de leidsters hebben we het jubileum doorgeschoven naar de laatste middag van het jaar." Oprichting "De heer Van den Berg, pastoraal medewerker van de Kapel, vond 25 jaar geleden dat wij iets voor de ou deren in Oud Verlaat moesten or ganiseren. Voor iedereen is er wat te doen, behalve voor de ouderen, PIJNACKER, Rijskade la, 015-3610000. ZOETERMEER, Voorweg 192, 079-3515551, donderdag en vrijdag koopavond, www.intratum.nl zei hij", vertelt Jannie Reijm. "Toen is er een groep van ongeveer 30 mensen bij elkaar gekomen in de Kapel en hebben we besloten een ouderensoos op te richten." Jannie, Alie en Janny waren toen degenen die de organisatie op zich namen. Op 27 april werd de eerste soos ge organiseerd. Er werden 22 mensen lid en de middagen werden gehou den in het voormalig Groene Kruis- gebouw, tegenover de Kapel. Een jaar later werd de Vierkap geopend en sindsdien worden de middagen daar gehouden. Later werd door de leden de naam 'Levensvreugd' aan de soos gegeven. Uitstapjes en pannenkoeken "Het aantal leden wisselde nogal eens. We hebben een tijd 36 leden gehad. Nu ligt het aantal weer op 22", vertelt Jannie Reijm. "Twee personen zijn vanaf het begin lid: mevrouw Maasland en meneer Van Dieren." Mevrouw Maasland had voor het 25-jarig jubileum de notulen doorgewerkt en samenge- bel: 0180-631206 Zevenhuizen vat. De verschillende uitjes kwamen daar onder meer in naar voren. "In het begin organiseerden we ieder jaar een uitstapje, maar tegen woordig krijgen we geen bus meer vol. We gaan nog wel eens naar De Zevensprong aan de Zevenhui- zerplas: daar drinken we thee en wordt er gekegeld. We organiseren ook wel eens een broodmaaltijd." Er worden al heel wat jaren pan nenkoeken gebakken op het buurt feest van Oud Verlaat. "De leden betalen geen contributie, dus we zijn afhankelijk van de opbrengst van het pannenkoeken bakken. Daarmee kunnen we sprekers en uitstapjes betalen. Ook de koffie en koek wordt ermee bekostigd." De soos draait nog steeds goed. De 'In een blauw geruite kiel'. leiding is na 25 jaar nog steeds in handen van dezelfde drie dames. In het begin kregen zij hulp van een pastoraal medewerker of dominee. Nu verzorgen zij zelf de bijbelle zing. Alleen tijdens Kerst, Pasen en Pinksteren komt er nog een domi nee. "We zijn zelf inmiddels ook de 60 gepasseerd, maar we vinden het nog steeds leuk om te doen." Het publiek komt niet meer alleen uit Oud Verlaat: "We hebben leden uit Zevenhuizen, Ommoord en Nieu- werkerk aan de IJssel", vertelt Jan nie. "En sinds kort hebben we ook een aantal mensen uit Nesselande." Kortom, ondanks de gemiddelde hoge leeftijd van de deelnemers is de soos nog steeds een vitale en le venslustige club vol 'levensvreugd'. ZIE ONZE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT Twee van de drie vaste leidsters: Janny Stofberg en Alie Bos.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2007 | | pagina 1