m L2 Wand- en vloertegels? Jan Groen KWALITEIT EN DUURZAAMHEID VOEREN BOVENTOON "Tetel nodig? IT-DEALER Reijm Hoveniers WOKKEL JE VERENIGING RIJK t! P. VISSER EN ZN. RIOOL VERSTOPT? <S> HYunoni - UW DROOMHUIS! DEZE WEEK IN HART VAN HOLLAND Werkzaamheden nieuwe centrum van start In aller ernst... Solistische ganzenactie tegen foie gras klem liefdevol verwijderd ER EVEN TUSSENUIT MET KEUKENCENTRUM Kijk snel in deze krant voor de advertentie ilging, ontstopping, reparatie van alle oorten rioleringen woon even bellen!!! m' Nooit acties: het is altijd voordelig! v vv.tegelhandel-groen.nl Hoefweg 95, Bleiswijk IITel. 010 - 521 5055 Nieuwe parkeerplaatsen bij Molen Windlust - -• Raymond Stoop golfprofessional 2007 Convenanten tijdens Tweedaagse von de Zuidpias VAN DER LINDEN GROEP C0ENEC00P 141 WADDINXVEEN TEL. 0182-632100 www.vanderlinden-groep.nl Drive your way hart van holland: dé krant voor de zuidplas 31e jaargang nummer 1257 14 november 2007 Seine 45 te Nieuwerkerk aan den IJssel 0180 www.VQDanne 80-631206 Zevenhuizen Rioolservice P. VAN ADRICHEM MOORDRECHT 0X81 3758X3 Ofc-53373931 Ms-Za 9-17 u. ▼'rijdag koopavond Zie pagina 14 Zie pagina 36 Zie pagina 45 Door Karin Heeren Regio - De presentatie van het 'Ideeënboek Zuidpias' met een bezoek aan de locaties waar die ideeën gerealiseerd zouden kun nen worden was het hoofdthema tijdens de eerste dag van de Zuid- plastweedaagse in 't Graanhuys in Zevenhuizen. De tweede dag stond in het teken van 'Kwaliteit in gebiedsontwikkeling' met een waterconferentie waarbij kli- maatbestendig ontwerpen in de Zuidpias besproken werd. Tijdens deze tweede dag bij de Grontmij in Waddinxveen werden ook en kele convenanten en intentiever klaringen ondertekend. In het Ideeënboek zijn sugges ties opgenomen die zijn gedaan door burgers, gebruikers en maat schappelijke organisaties tijdens de kortste dag van de Zuidpias in 2006. De meest kansrijke ideeën zijn door de indieners verder uit gewerkt. De projectorganisatie is van mening dat niemand het gebied en de mogelijkheden be ter kent dan de inwoners en de gebruikers, daarom willen zij de ideeën serieus meenemen in de planvorming zodat zij een plaats kunnen krijgen in het bestem mingsplan. ESBMtë*"' Intentieverklaring Waterkwaliteit voor de RZG Zuidpias ondertekend. Crf>, leniger i/oxrr- - Schoolstraat 25 2912 CP Nieuwerkerk aan den IJssel tel. 0180 - 325002 Met vier bussen ging het gezel schap vorige week woensdagmid dag door de Zuidplaspolder waar bij elke bus bij andere plaatsen stopte voor een toelichting van de ideeënbrengers. Ideeën op het gebied van infrastructuur, de 'ver hoogde polder' waarbij de dijk een bijzondere toepassing krijgt, een expositie- en educatiecentrum op het laagste punt van de pol der, woon- en werkprojecten voor mensen met een handicap en het direct opruimen van verspreid glas zijn enkele voorbeelden van de ge presenteerde ideeën. Kwaliteit Het ochtendprogramma tijdens de tweede dag stond in het teken van de kwaliteit in gebiedsontwikke ling. Onder leiding van dagvoor zitter Dorien de Wit werd door een aantal sprekers aandacht gevraagd voor verschillende aspecten van het thema kwaliteit. De heer Elco Brinkman sprak als voorzitter van Bouwend Nederland over de be reikbaarheid van de Zuidpias. Hij plaatste de ontwikkelingen in de Zuidplaspolder in een breder perspectief, namelijk de econo mische vitaliteit van de Randstad. Brinkman: "Voor de economische vitaliteit van de Randstad is be reikbaarheid van levensbelang. Kijk op pagii Ten aanzien van de bereikbaarheid is het 5 voor 12. Brinkman riep de aanwezigen op de uitdaging van de bereikbaarheid gezamenlijk op te pakken en de fragmentatie aan zowei de zijde van de overheid als bij de private partijen te doorbre ken. Mevrouw Riek Bakker is ambassa deurvan het UpR-project (Urgentie Programma Randstad - red.) voor de Zuidplaspolder. Zij is daarmee verantwoordelijk voor een goede communicatie tussen de rijksover heid, de provincie, alle gemeenten en andere partijen die bezig zijn met de gebiedsontwikkeling in de Zuidplaspolder. Convenant en intentieverkla ringen Aan het einde van het ochtend programma werden er vele hand tekeningen gezet op verschillende convenanten en intentieverklarin gen voor de 'prijzenkast van de Zuidplaspolder'. Een convenant 'Duurzame Exploitatie Energie- potentieel Zuidplaspolder', de in tentieverklaring 'Waterkwaliteit voor de driehoek RZG Zuidpias' en de Intentieverklaring 'Duurzaam Bouwen' werden door de betrok ken partijen ondertekend. Met de Tweedaagse van de Zuidpias en de afspraken die daar gemaakt zijn gaat het project wat uiteindelijk moet leiden tot de ontwikkeling van minstens 7000 woningen, 280 hectare glastuinbouw, bedrijven terreinen, een natuur- en recre atiegebied en de bijbehorende voorzieningen en infrastructuur van planvorming tot uitvoering. Lees verder op pagina 3.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2007 | | pagina 1