KAMERHEER VAN DE KONINGIN OP BEZOEK BIJ ECHTPAAR BOS Witgoed specialist ïuintratuin Inc7 .CB i NEELEMAN Voordeel I in deze krant! NEFIT-DEALER U krijgt de BTW cadeau* LI VAN DER LINDEN GROEP UW DROOMHUIS! DEZE WEEK IN HART VAN HOLLAND Tevreden terugkijken en met vertrouwen naar 2008 Eerste fusiekind van Moerhuizen Tiende 'kaarsjesavond' in Dickensstijl In aller ernst an Holland uzzel 2007 Op te lossen zonder hulplijn?? Albasten bruiloft in Moerkapelle UWDROOM-OCCASION OP VOORRAAD! Vanaf 27 t/m 31 december 40% korting op alle kerstartikelen en diverse sfeerartikelen. intratuin KINDERKERSTDIEHST CV"KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. HART VAN HOLLAND IN DE KERSTPERIODE www. h m h oven iers. n I van het Keukencentrum BHl HART VAN HOLLAND KRANT VOOR E Z U I D P L A S 's Gravenweg 159 te N'kerk aan den IJssel 31e jaargang nummer 1262 19 december 2007 Zie pagina 9 Zie pagina 28 •I'IU 0180-332222 www.vdpanne.nl Zie pagina 43 ZIE ONZE ADVERTENTIE IN DEZE KRAN1 Door Marianne Fortuin Moerkapelle - In Zorgcentrum Beth San was het vrijdag een drukte van belang. Ter gelegen heid van hun 75-jarige bruiloft kreeg het echtpaar Bos niet al leen bezoek van burgemees ter Fijen, maar ook van de heer Vredevoogd, kamerheer van de Koningin. Deze feliciteerde het echtpaar met deze bijzondere gebeurtenis; het komt slechts zelden voor dat een echtpaar 75 jaar getrouwd is. De grote zaal in Beth San was gevuld met een aantal familieleden en bewoners, die allemaal dit heuglijke feit meevierden. De heer Vredevoogd bood een bloemstuk aan en de burgemeester overhandigde een fruitmand. De heer Bos is geboren op de Voorweg in Zoetermeer, op de boerderij die sinds ruim 150 jaar in de familie is. Mevrouw Bos zag het levenslicht in Vlaardingeram- bacht, thans onderdeel van Schi pluiden in Midden-Delfland. Het echtpaar heeft op deze boerderij gewoond en gewerkt tot zo'n 38 jaar geleden. Thans woont één van de twee zoons er, terwijl het gemengde boerenbedrijf bestierd wordt door een van de kleinzoons. Volgend jaar september zal deze rting Pijnacker Rijskade 1a, 015-3610000, donderdag/vrijdag koopavond Zoetermeer Voorweg 192, 079-3515551, donderdag/vrijdag koopavond boerderij moeten wijken voor de aanleg van een water... 'Het zal weg goed gaan' Het echtpaar genoot zichtbaar van al de feestelijkheden. Mevrouw Bos; "Ik laat het allemaal maar gebeuren, het zal wel goed gaan. Morgen vieren we het met de rest van de familie, anders wordt het teveel voor één dag. We hebben twee zoons, tien kleinkinderen en 16 achterkleinkinderen. Als ieder een er is, zijn we met 40 mensen." Ze wonen sinds mei van dit jaar in het Zorgcentrum. Mevrouw Bos, die in augustus 97 jaar is geworden, heeft er daarvoor al een aantal maanden gelogeerd na een kort verblijf in het zieken huis. De heer Bos, die in januari 99 jaar wordt, woonde in die tijd bij één van zijn zoons. In mei dit jaar kwam er een tweepersoonskamer vrij. Voor die tijd hebben ze zelf standig gewoond. Ondanks hun hoge leeftijd genieten ze nog al lebei een redelijk goede gezond heid. De heer Bos was behalve werkzaam als boer ook actief in zijn vrije tijd: hij heeft onder an dere voor de SGP in de gemeen teraad gezeten en was ouderling in de Nederlands Hervormde Kerk. De feestelijkheid werd vrijdag af gesloten met een toespraak door de directrice van Beth San, me vrouw A. van Gelder, gevolgd door een korte dienst. Oud Verlaat - In de Kapel aan de Vlietkade 35 wordt voor Kerst avond, maandag 24 december, om 19.00 uur een Kinderkerst dienst georganiseerd door de Hervormde Gemeente van Ze venhuizen en Oud Verlaat voor kinderen én volwassenen. Er wordt gezongen, er is een dia voorstelling en Franc de Ronde uit Koudekerk aan de Rijn vertelt het Kerstverhaal. bel: 0180-631206 Zevenhuizen Het Hart van Holland verschijnt volgende week vrijdag 28 december met een speciale eindejaarsuitgave met onder andere het jaarover zicht. Woensdag 2 januari 2008 verschijnt er geen krant, de eerste krant in het nieuwe jaar zal woensdag 9 januari op de mat liggen. De redactie van het Hart van Holland wenst alle lezers fijne feest dagen en alvast een voorspoedig begin van het nieuwe jaar. Bezorgers met kaartjes Deze week kunnen de lezers van het Hart van Holland hun bezorger van de krant aan de deur verwachten met een kaartje en een persoonlijke boodschap. Knibbelweg 42, 2761 JE Zevenhuizen 06-27094771 Zie de advertentie in deze krant

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2007 | | pagina 1