s lan Groen. LOKALE POLITIEK DEBATTEERT MET BURGERS OVER KLIMAAT Intratuin Pijnacker en Zoetermeer NEFIT-DEALER AMBULANCEDIENST ASN MAG VERGUNNING HOUDEN FEESTELIJKE OPENING WINKELCENTRUM DE SMIDSE LITIE BERICHTEN Zondag 6 april open van 10.00 tot 17.00 uur! f hd isfijd... b-e. H oogstz CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. D RI F i Vraagprijs 247.000 k.k, 0180-332222 UW DROOMHUIS! Perzische wijsheden en humor bij Kader Abdolah SPORTPEPPER Wesley Kreder Commissaris Franssen heropent boomkwekerijmuseum In aller ernst... Leve de BOBbelsteen Bleiswijk Tel. 010-521 5055 I^-za open vrijdag koopavond Www.jangroentegels.nl L NIEUW: alles voor de tegelzetter: A www.tegelgereedschap.nl PARKET EN LAMINAAT Edisonlaan 28-30 010-5223137 BLEISWUK Raad van State - uitspraak VAN DER LINDEN GROEP c®HYUnDRI OCCASION CENTER Pijnacker Rijskade 1a, 015-3610000, Zoetermeer Voorweg 192, 079-3515551, donderdag en vrijdag koopavond. HART VAN HOLLAND KRANT VOOR Z U I D P L A S www.vdpanne.nl Polderdreef 120 te Nieuwerkerk a/d IJssel 32e jaargang nummer 1276 2 april 2008 Zie pagina 11 Zie pagina 20 Zie pagina 32 KF3Ü2I2M be!a 0180-631206 Zevenhuizen ri 'A tardrift.nl Nieuwerkerk aan den IJssel - De Protestantse Gemeente Nieuwerkerk organiseerde zaterdagavond een klimaatmanifestatie. Eerst werd de film van Al Gore 'An Inconvenient Truth' vertoond. Vervolgens konden bezoekers de milieumarkt bezoeken, waar ook alle politieke partijen in de gemeente vertegenwoordigd waren. Tevens was er een Lagerhuis debat, waar over een aantal standpunten, ingeleid door lokale politici, werd gediscussieerd. De zaal in het Nieuwerkerks Ont moetingscentrum, waar de film van Gore werd vertoond, was vol ledig gevuld. Op de milieumarkt was ook lokale partij GBN verte genwoordigd. Een goed milieu in de omgeving stond in visie van GBN centraal. "Wij hebben na tuurlijk geen uitgebreide visie op het wereldwijde milieubeleid, maar ook binnen onze gemeente moeten mensen zuinig zijn op het milieu. Er zijn in het verleden veel giftige vaten gestort op diverse plekken in de gemeente, die nog steeds verwijderd moeten wor den," aldus Kees Heuvelman. Ook aanwezig was het Bodegravense gemeenteraadslid Arie Groenveld, namens vereniging De Windvo- gel. Door lid te worden van deze vereniging kunnen mensen een lening verstrekken waarmee wind molens gebouwd kunnen worden om het opwekken van duurzame energie te bevorderen. "Ik doe ook zelf veel onderzoek. Door langere tijd metingen uit te voe ren heb ik vastgesteld dat indien vloerverwarming 's nachts uitge schakeld wordt, dit een zorgt voor een lager gasverbruik van 14 pro cent. Dit wordt door verkopers van vloerverwarming resoluut tegen gesproken," aldus Groeneveld. Lees verder op pagina 25 Den Haag/Moerkapelle - De regionale dienst voor ambulances in de regio Holland-Midden heeft bot gevangen bij de Raad van State. De Raad maakte vorige week bekend dat het bedrijf Ambulance Service Nederland (ASN) terecht een vergunning heeft gekregen voor bui- tenlandvervoer. Dat vervoer houdt overigens vooral in het vervoer van en naar binnenlandse vliegvelden, waar zieken en gewonden binnenkomen. De regionale dienst RDOG maak te bezwaartegen de vergunning, omdat voor ASN een uitzonde ringspositie was gerealiseerd door de provincie Zuid-Holland. De provincie stelde eerder bij de Raad van State dat de vergun ning niet kon worden gewei gerd voor de nieuwkomer op de markt. De regelgeving staat dat namelijk gewoon toe. De Raad van State geeft de pro vincie hierin gelijk. Ook het ver wijt van RDOG dat het bedrijf uit Moerkapelle als concurrent is toegelaten zonder te hoeven voldoen aan de eisen voor am bulancevervoer binnen de regio, is afgewezen. ASN mag niet bin nen de regio vervoeren en hoeft daarom ook niet te voldoen aan de eisen die daar gelden. Een echte concurrent van RDOG is ASN ook niet, want RDOG ver zorgt nauwelijks buitenlandver- voer. Moordrecht - De opening van win kelcentrum De Smidse vindt vrij dag 18 april plaats. Om 19.00 uur vindt de officiële openingshande ling plaats waarna een feestelijke avond volgt met muziek, kraam pjes en festiviteiten. Met de komst van winkelcentrum De Smidse is een compact winkel gebied ontstaan met twee super markten en andere detailhandel en dienstverlening. COENECOOP 140 - 141 Waddinxveen Tel. 0182- 632 100 WWW.VANDERLINDEN-GROEP.lklL Lees verder op pagina 31 In het Lagerhuisdebat konden bezoekers hun zegje doen. Politie waarschuwt voor tasjesdieven en zakkenrollers Waddinxveen - De politie waar schuwt het winkelende publiek in vooral de Passage voor tasjes dieven en zakkenrollers. De poli tie doet dit naar aanleiding van drie incidenten waarbij een tas en portemonnees werden gesto len en na melding van een vrouw dat zij een tasjesdief de Passage had uitgejaagd. De 23-jarige vrouw deed dit toen zij vrijdag 7 maart rond 14.30 uur de man een greep zag doen in de fietstas van een oudere vrouw. Diezelfde dag werd daar uit een fietstas van een 88-jarige vrouw wel een tas met daarin een portemonnee ge stolen. Eén dag later overkwam het een 48-jarige vrouw tijdens het winkelen. Zij kwam er pas achter toen haar portemonnee werd gevonden in een prullen bak in Vianen. Het geld was eruit gehaald. Op woensdag 19 maart schrok een 80-jarige vrouw bij de kassa van een winkel toen zij ont dekte dat haar portemonnee uit haar tas was gerold na het open snijden daarvan. Alle incidenten deden zich voor aan de Passage en de betrokkenen zijn inwoners van Waddinxveen. Lees verder op pagina 14

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2008 | | pagina 1