Jan Groen I VEEL SNOEP EN BLOEMEN BIJ FEESTELIJK INTOCHT AVONDVIERDAAGSE Witgoed specialist NEELEMAN www.tegelgereedschap.nl In aller ernst... Wilt u ook een WWw.PROOM-TUlN.nl? CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. UW DROOMHUIS! i Vraagprijs 179 Een werk dat gezien mag worden WSE: Warm, Sociaal en Enerverend 0180-332222 Bewoners Vinkendaal winnen Opzoomerprijs I PARKET EN LAMINAAT I Edisonlaan 28-30 010-5223137 Autoschade - Waddinxveen wvwv.variderlinden-groep.nl ronkende dobbers eerdaags weer passeren OVERAL EN ALTIJD; WWW .HARTVANHOLLAND-ONLINE.NL NIEUW: alles voor de tegelzetter: Van der Mee Janeen zorgt ervoor! ZIE ONZE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT Schubertstraat 44 te Nieuwerkerk a/d IJssel www.vdpanne.nl v-stardrift.nl - BLEISWJJK Zie pagina 7 Zie pagina 13 Zie pagina 27 Q) VAN DER 3 LINDEN GROEP E COENECOOP 360 Waddinxveen Tel. 0182-611 976 Supersnoepzak voor supermannen. Per 1 juni 2008 zal aan mr Ernst Jansen eervol ontslag worden verleend als notaris te Ze enhuizen-Moerkapelle. Zijn opvolger is mr Jaap van der Hammen. 0p vrijdag 6 juni 2008 wordt er een receptie gehouden ter gelegenheid van het afscheid van mr Ernst Jansen; tevens kan dan kennis gemaakt worden met mr Jaap van der Hammen. Zij die persoonlijk afscheid willen nemen van Ernst Jansen dan wel kennis willen maken met Jaap van der Hammen, zijn Welkom op 6 juni 2008 in De Roerdomp aan de Tweemanspolder 12 te Zevenhuizen vanaf 17.00 tot 19.00 uur. Het kantoor blijft gevestigd aan het adres Door Marlonneke Willemsen 32e jaargang nummer 1285 4 juni 2008 Zevenhuizens Verlaat wordt mopi hersteld mr E.H. JANSEN NOTARIS EN ESTATE PLANNER Dorpsstraat 100 2761 AH Zevenhuizen Tel: 0180-631611 Een plein vol medaillewinnaars. Zevenhuizen - De feestelijke in tocht van de Avondvierdaagse vond plaats op vrijdag 30 mei. Nadat de deelnemers de laatste route had den afgelegd, volgde een feeste lijke ereronde door het dorp onder begeleiding van De Kleine Trom petter. Hierna ontvingen alle deel nemers hun medaille. Niet alleen de grotere kinderen en de volwassen wandelaars kregen er één, ook de deelnemers aan de puppytocht op vrijdag (voor de allerkleinsten van 0-4 jaar) was er een medaille. De Avondvierdaagse werd gehou den van maandag tot en met vri jdag. Om in aanmerking voor een medaille te komen moesten de wandelaars minimaal vier, zelfgeko zen, avonden meelopen, maar er waren ook genoeg wandelaars die er voor kozen alle vijf de avonden mee te doen. Het jaarlijkse evene ment telde dit jaar meer dan 450 deelnemers; zij konden kiezen tus sen een route van vijf en een van 7,5 kilometer. Blaren Een van de wandelaars die meege daan heeft aan de 5 km lange rou te was de 8-jarige Roos. Zij heeft gezellig samen met haar nichtjes meegedaan. "Ik vond het leuk om Roos (rechts) met snoep, medaille én blaar. mee te doen en gelukkig was het niet echt zwaar." Roos heeft wel een aantal blaren gehad, maar ze heeft de avondvierdaagse gewoon uit kunnen lopen. De feestelijke intocht vond plaats na de finish van de laatste route. Alle deelnemers moesten verzamelen op het schoolplein van de basisscho len. Hiervandaan liepen ze, onder begeleiding van muziek, via de Bur gemeester Boerstraat, Schielandsin- gel, en Wethouder Kreftlaan naar de Dorpsstraat en het Dorpsplein. Hier vond de uitreiking van de me dailles plaats. Daarnaast werden ook de winnaars van de kleurweds- trijd bekend gemaakt. Veel deelnemers hadden voor de in tocht extra hun best gedaan en wa ren op allerlei manieren verkleed. Ook de familie van de deelnemers liet van zich spreken, door hen te bedelven onder grote bossen bloe men en andere presentjes. Met deze avond kwam een einde aan een wederom geslaagde Avond vierdaagse.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2008 | | pagina 1