"EEN MOOI EN GROEN BEDRIJVENTERREIN IS BEST MOGELIJK" GENERALE REPETITIE NIGHT OF HARMONY JAN DE KONING VERLAAT GEMEENTERAAD MOORDRECHT Cursus Blindtypen UW DROOMHUIS! 1 VAN DER 1 LINDEN GROEP ^HYUnDHI P OCCASION CENTER Shantykoor zet alle zeilen bij Hitlandfestival doorslaand succes Elco Brinkman en gedeputeerde Koop bezoeken Waddinxveen De paden op met Raymonde van der Bas. UM-IJH-Hcl-l*,!! In aller ernst... CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. voor kinderen van groep 7 of 8 met individuele begeleiding Haal de folder bij OBS 't Reigerbos of mail voor meer informatie naar: jnvanas@hotmail.com Rietveen 32 te Nieuwerkerk aan den Dssel Moordrecht - In verband met een verhuizing naar buiten Moordrecht zal Jan de Koning, fractievoorzitter van Beter Moordrecht, per 1 ok tober 2008 zijn raadslidmaatschap neerleggen. Na ruim 22 jaar actief te zijn geweest als raadslid voor de Gemeente Moordrecht komt daarmee een einde aan zijn politieke loopbaan in Moordrecht. Jan Spelt zal het fractievoorziterschap op zich ne men. Wie De Koning in de gemeenteraad zal opvolgen is nog niet bekend. COENECOOP 140 -141 Waddirixveen Tel. 0182- 632 100 WWW.VANDERLINDEN-GROEP.NL Zevenhuizen - De Paradise Bigband en de hardrockband Keflar zijn er helemaal klaar voor. Op vrijdag 5 september treden ze samen op aan de vooravond van het Oogstfeest. De muziek van deze onorthodoxe combinatie zal deze avond vloeiend in elkaar overlopen. Judith Bink zal tijdens de Night of Harmony sa men met Jeoffrey van Keflar enkele nummers ten gehore brengen en Marjan Sijbrandij zal het slotlied 'Feest op het plein' zingen. Night of Harmony begint om 20.15 uur. Zie pagina 10 32e jaargang nummer 1298 3 september 2008 Zie pagina 7 Door Marlonneke Willemsen Waddinxveen - Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Neder land en gedeputeerde Ruimte Ontwikkeling en Wonen, Ma- nita Koop maakten op maandag 1 september een rondrit door Zuid-Holland en deden hierbij Waddinxveen aan. Met het toe komstige bedrijventerrein ten noorden van de A12 als voor beeld, bespraken zij met wethou der Dijksterhuis het thema: 'Hoe bereik je ruimtelijke kwaliteit?' "Ruimtelijke kwaliteit staat bij ons hoog op de agenda", verklaar de gedeputeerde Koop. "Niet al leen omdat wij het zelf belang rijk vinden, maar ook omdat we merken dat de burgers niet blij zijn met de toenemende verrom meling. Daarom hebben we een actieplan opgesteld om dit tegen te gaan en terug te dringen. Dit is een grote uitdaging, omdat we hierbij een aantal belangrijke knelpunten tegenkomen, zoals een grote economische dynamiek en een hoge bevolkingsdruk. De afgelopen tijd hebben we een analyse van de ruimtelijke kwali teit en de mate van verrommeling laten maken en op basis hiervan gaan we een actieplan opstellen. Binnen dit actieplan komt er ex tra aandacht voor bedrijventer reinen, zoals het nog te ontwik kelen bedrijvenpark te noorden van de A12 in Waddinxveen." De gemeente Waddinxveen deed al eerder ervaring op met het Voorzitter Elco Brinkman luistert aandachtig naar de presentatie van wethouder Dijksterhuis. ontwikkelen van een bedrijven terrein met een grote ruimtelijke kwaliteit bij de totstandkoming van het bedrijventerrein Coene- coop, waar Waddinxveen volgens wethouder Dijksterhuis, erg trots op mag zijn. De gemeente zou dan ook graag met de pro vincie samenwerken aan de ont wikkeling van het terrein ten noorden van de A12. "A12-Noord is een onderdeel van de Zuidpias en het nastreven van ruimtelijke kwaliteit past goed in de doel stellingen van het Structuurplan voor de Zuidpias. In de buurt van de te ontwikkelen locatie ligt het Distripark, dat door sommi gen wordt gezien als een van de lelijkste bedrijventerreinen van Nederland. We hebben inmiddels geleerd dat er een aantal facto ren belangrijk is voor de kwaliteit van een terrein, zoals de bereik baarheid. Rond de A12 wordt hier al aandacht aan besteed door de aanleg van de parallelstructuur." (Lees verder op pagina 32) Zie pagina 3 0180-332222 www.vdpanne.nl NIEUW: alles voor de tegelzetter: www.tegelgereedschap.nl PARKET EN LAMINAAT Edisonlaan 28-30 010-5223137 www.stardrift.nl - bleiswijk Cowboy Kuilman helpt... Nieuwe hobby voor kok Concentratie tijdens de 'generale'. (Foto Lisette Bakhuis)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2008 | | pagina 1