OMZETVERLIES EN BOZE KLANTEN DOOR AFSLUITING MIDDELWEG DH 17 1EFIT-DEAI DR F 1 MIDDELWEG NIET AFGESLOTEN VOOR HULPDIENSTEN <®HYUnDHI iSERT 1 Nessevlietleeriingen leren respectvol debatteren Coureur zonder rijbewijs Komt het Beste Buurtplan uit Nesselande? CV-KETEL NODIG? VISSER EN ZN. 9 0180-332222 UW DROOMHUIS! 1 Bleiswijk Tel. 010-521 5055 Jtfa-za open vrijdag koopavond .www.jangroentegels.nl NIEUWE SLIJTERIJ IN MOORDRECHT Vanaf 16 oktober geopend aan de Kerklaan 23 www.dhl7-moordrecht.nl PARKET EN LAMINAAT Edisonlaan 28-30 010-5223137 BLEISWUK VAN DER OCCASION CENTER LINDEN GROEP www.vanderlinden-groep.nl OVERAL EN ALTIJD: WWW.HARTVANHOLLAND-ONLINE.NL tÈÊÊ Zie pagina 11 Zie pagina 32 Zie pagina 35 el: 0180-631206 Zevenhu Vraagprijs 257.000,- k.k, ri|(smakelaar<ii| jwoninq- 32e jaargang^B nummer 1304 15 oktober 2008 www.vdpanne.nl 32e jaargang^B nummer 1304 15 oktober 2008 Kroonkruid 144 te Nieuwerkerk a.d. IJssel NIEUW: alles voor de tegelzetter: www.tegelgereedschap.nl B EEN NIEUWE UITDAGING? Op een relatief klein kantoor waar je een verscheidenheid aan werkzaamheden doet? Dan hebben wij je wat te bieden! www.accountaritskantoormiddenholland.nl dit te vieren zijn wij as. donderdag én vrijdagavond tot 20.00 uur open! Oud Verlaat - De afsluiting van de Middelweg zou wel eens een ste vige aderlating kunnen betekenen voor de in de omgeving gevestigde middenstand. Na de knip in de Wollefoppenweg, ligt er nu een nieuwe hindernis tussen klant en winkelier. Een aantal van hen beraadt zich op juridische stappen. 'iarclnn.nl Door Christine de Vos De Middelweg zal zes weken dicht blijven wegens onderhoud aan de transportleidingen van de Gas unie. Even zag het er naar uit dat de afsluiting niet door zou gaan. De gemeente wilde geen vergun ning verlenen omdat te veel men sen, ondernemers en landbou wers de dupe zouden worden van afsluiting, en de voorgestelde omleiding het gebied niet vol doende zou ontsluiten. De rechter besliste echter anders en stond de Gasunie toe te handelen alsof er een vergunning was verleend. Henk Alferink van restaurant de Strandgaper merkt het al aan zijn klandizie. "De meeste van onze vaste klanten zijn niet op komen dagen. Ja, wat wil je, tachtig pro cent van onze gasten komt via de Middelweg. En elf kilometer om rijden vanuit Zevenhuizen is velen van hen te ver. Gewoonlijk ser veren we op zondag, de drukste dag van de week, 75 couverts, af s» Q> a> 3 O O" Kwaliteit In mobiliteit COENECOOP 140 -141 Waddinxveen Tel. 0182- 632 100 gelopen zondag waren dat er 25. Voor komende zondag heb ik nog geen enkele reservering. Als de Middelweg maar na vijven open kon, zou dat al een boel schelen." Alferink heeft een jurist in de arm genomen en onderzoekt de mo gelijkheden tot het indienen van een schadeclaim bij de Gasunie. Ook Joop Verweij van Verweij Caravans is niet blij. Het seizoen voor kampeerartikelen loopt wel iswaar ten einde, maar toch schat Verweij zijn omzetverlies op tien tot vijftien procent. "Mensen die wel willen komen, bellen ons on derweg omdat ze het niet kun nen vinden. Maar goed, de Gas unie heeft het kort geding tegen de gemeente gewonnen, dus we moeten het maar uitzingen." Ook Verweij beraadt zich op juridi sche stappen tegen de Gasunie en is in overleg met ondernemers uit de buurt. "Samen sta je sterker." "Waren onze klanten net gewend aan de knip in de Wollefoppen weg, krijgen ze nu dit weer", mop pert Aad van den Berg van Euro Funcenter. "ik hoop alleen maar dat onze klanten zo bewust voor ons aanbod kiezen, dat ze de om leiding voor lief nemen. Blij zijn ze in ieder geval niet, als ze bij me binnenkomen. Mijn leveranciers zijn ook ontevreden, die moeten met hun vrachtwagens slalom- mend door Nesselande, zie je het voor je? Ik snap niet waarom zo lang dat paaltje bij de Wollefop penweg niet naar beneden kan. Ik heb het de gemeente voorgesteld, maar dat stuk grond valt niet on der Zevenhuizen. En Rotterdam wil er blijkbaar niet aan." De werkzaamheden zullen naar verwachting tot in de eerste week van november duren. Oud Verlaat - Brandweer en andere hulpdiensten hebben vrij toegang tot Oud Verlaat via de Middelweg en verliezen bij een melding niet of nauwelijks tijd, vertelt brandweercommandant Ed Molenaar. "De Middelweg zit niet letterlijk dicht, voor het werkverkeer van de Gasunie is er een bypass, zodat voertuigen om het werkterrein heen kunnen. Die mogen de hulp diensten ook gebruiken." Mole naar maakt zich geen zorgen om opkomsttijden. "Door de bypass verliezen we op zijn hoogst een paar seconden." Voor de brandmelding bij de stichting Orion aan de Wollefop penweg, maandag rond het mid daguur, heeft de brandweer de Middelweg niet hoeven gebrui ken, maar is via de Brandingdijk en de Laan van Avant Garde over de Wollefoppenweg gereden, want ook de knip in de weg geldt niet voor de hulpdiensten. Overigens was er geen sprake van brand, maar heeft de rookmelder stof voor rook aangezien. uitgezonderd^ Nr. 2 füïtgêzondërdj

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2008 | | pagina 1