IJSMEIS FEESTELIJKE AFTRAP BRAINS IN DORPSHUIS SWANLA V-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. SOOTJEVISCH OP TV-RIJNMOND Bleiswijk Tel. 010-521 5055 Ma-za open vrijdag koopavond www.jangroentegels.nl www.hmhoveniers.n Wilt u ook een www. D ROOM-TUlN.nl? WWW.HARTVANHOtlAND-ONllNE.Ni Vraagprijs 199.000,- k.k 0180-332222 NOG EVEN NAGENIETEN? WWW.HARTVANHOLlAND-ONLINE.NL UW DROOMHUIS! I b— Napret Stroomstoring legt Reigerhof plat Zevenhuizense nieuwe president Rwanda? Zie pagina 39 Knibbelweg 42, 2761 JE Zevenhuizen Tel: 06-51257148 Van der Mee Jansen zorgt ervoor! www.vdpanne.nl (foto: Jan van Woerden, www.imageplanet.nl) Polderdreef 9 te Nieuwerkerk aan den IJssel Zevenhuizen-Moerkapelle - Het viswijvenkoor Sootjevisch is op 12 januari voor tv-opnames in de studio van TV-Rijnmond ge weest, waar opnames werden gemaakt voor het programma 'Dave on Stage'. Dit program- B ma wordt zondag 18 januari I om 17.15 uur uitgezonden. Het programma 'Dave on Sta ll ge' is een wensprogramma Ij waar, naast een optreden, ook I een wens van de gastartiest in I vervulling kan gaan, indien in |j de studio een opdracht goed J wordt uitgevoerd. De opdracht was in dit geval het spelen van een oud-hollands spel, wat met I goed gevolg werd gedaan. Hier- I na kon de grote wens van het koor, een aanhanger waarin de geluidsinstallatie vervoerd kan worden, gedeeltelijk in vervul ling gaan. Het koor mag name lijk tienmaal gratis gebruik ma ken van een Boedelbak. Fascinerende sport. van Rethro.nl. Andere activiteiten waarvoor de kinderen zich kunnen inschrijven zijn ondermeer een fotoclub, een cursus Tekenen en Schilderen en een workshop Yoga. Na afloop van de demonstraties kregen alle kinderen een folder mee naar huis. Zij kunnen zich voor de eerste se rie activiteiten inschrijven tot 23 januari. 32e jaargang nummer 1317 14 januari 2009 i i i Zie pagina 23 Zevenhuizen - Leerlingen van de basisscholen in Zevenhuizen, Moerka- pelle en Oud Verlaat hoeven zich na schooltijd niet meer te vervelen. De Stichting Jeugdwerk Nieuwerkerk aan den IJssel organiseert in samen werking met verschillende maatschappelijke instellingen allerlei activi teiten onder de naam BRAiNS, BRede Activiteiten in Scholen. Voor de aftrap van dit project verzamelden de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 van alle vijf de basisscholen uit de gemeente zich op vrij dag 9 januari in de sporthal van Dorpshuis Swanla. staat. Schermer Chakib Zaïr liet in een korte partij zien wat deze sport inhoudt. De Kleine Trom petter, waar de kinderen een aan tal instrumenten zullen mogen uitproberen, bracht een muziek stuk ten gehore en circusartieste Albane Souverville liet haar jon- gleerkunsten zien. De kinderen waren vooral erg enthousiast over het optreden van de basketballers overhandigt de eerste folder aan Zie pagina 13 Dor Geertrude Verweij Wethouder Mies te Meij - de Laat kreeg de allereerste folder uitge reikt. In haar toespraak wees zij op de bijzondere manier waarop het project tot stand kwam. "BRAiNS is een samenwerking tussen de gemeente, de scholen, een aantal culturele instellingen, zorginstellingen en de peuter speelzaal. ledereen doet mee om dit mogelijk te maken. Ik vind het leuk dat er zoveel kinderen van alle scholen aanwezig zijn, want de activiteiten gaan ook plaatsvin den in de scholen." Daarnaast blikte de wethouder al vast vooruit: "Jullie weten ook dat wij als gemeente op termijn gaan fuseren met Moordrecht en Ni euwerkerk. Dit project is dan ook iets wat we gezamenlijk gaan op zetten en ook gezamenlijk zullen uitwerken." Na het officiële gedeelte was het tijd voor een aantal demonstraties zodat de kinderen een indruk kre gen van wat er op het programma Jongerenwerker Brian van Aagten wethouder te Meij.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2009 | | pagina 1