MOERKAPELLE HULDIGT NEDERLANDS KAMPIOEN ROLLING '90 L HllflSyflf MEELEMAN GROEN LICHT VOOR KLEIN BOUWPROJECT OUD VERLAAT DEZE WEEK WlLDERS Links demonstreert tegen Wilders in Waddinxveen HART VAN HOLLAND Praten én breien in het breicafé Boskopertjes vieren carnaval Raad van State - uitspraak OVERAL EN ALTIJD: WWW.HARTVANHOLLAND-ONLINE.NL 32e jaargang nummer 1322 18 februari 2009 Zie pagina 13 Zie pagina 31 Zie pagina 40 Door Joke Heikens Moerkapelle - De rolschaatsvereni- ging Rolling '90 werd op 24 januari Nederlands Kampioen. Vrijdag 13 februari was er op de thuisbasis Op Moer een feestje waarbij de 35 kampioenen een t-shirt kregen, passend bij hun nieuwe trainings pak "Normaal geven wij ze hier een medaille, maar dit jaar was dat al bij de NK gebeurd", vertelde Jo- landa Bonnet, woordvoerder van Rolling '90. In de parketzaal van het dorpshuis waren de hoofdrolspelers, hun fam ilie en de medewerkers van Rolling '90 bij elkaar om de overwinning te vieren. Met champagne en gebak werd iedereen welkom geheten, terwijl op een groot scherm nog maals de verrichtingen tijdens de Nederlandse kampioenschappen te zien waren van de diverse teams. "Het is vooral een gemeenschaps- gebeuren", zegt Bonnet. "Dat is, denk ik, de kracht van Rolling '90. ledereen zet zich er voor in, echt iedereen. De ouders doen mee, op een avond als deze is het bestuur actief als ober. Het zijn allemaal vri jwilligers, want we hebben niet het geld om van alles in te kopen. De kostuums worden ook door onszelf gemaakt, net als de decorstuk- I ken." Op het televisiescherm zie je ti jdens de voorstelling het voorstuk van een auto voorbij komen, net als in de musical Grease. "Dat is ook door ouders gemaakt", zegt Bonnet. "Het leeft hier echt in ZIE ONZE ADVERTENTIE IN DEZE KRANTJ Moerkapelle. Niet dat de rijders alleen hier vandaan komen, zeker niet. Er komen genoeg uit Zeven huizen, Nieuwerkerk aan den IJssel en Waddinxveen. Die moeten toch maar weer voor elke training hier- De buitenkant van de pakken is beplakt met klittenband, waardoor de rolschaatsers aan elkaar vast plakken. heen komen. Onze zaal is net ver bouwd, de baan is nu net zo groot als een wedstrijdbaan en dat is veel beter dan dat vierkant dat we eerst hadden. Tijdens de verbouwing kon er niet geoefend worden, dus Den Haag/Oud Verlaat - De Raad van State heeft definitief goedkeuring gegeven voor de bouw van drie woningen aan de Rottekade in Oud Verlaat. De woningen komen op de plek van het voormalige agrarische bedrijf van H. Paul. Zijn buren probeerden via een spoedprocedure de bouw te verhinderen. Maar de Raad van State oordeelde dinsdag 10 februari dat er geen enkele reden is om de bouw tegen te houden. Voorwaarde voor de bouw was dat Paul alle bedrijfsactiviteiten defi nitief beëindigt. Maar volgens zijn buren is dat niet het geval. Paul drijft volgens hen nog een kleine bed and breakfast, verkoopt agrari sche producten in een klein winkel tje en ook zijn vee zou niet allemaal zijn verkocht. Bovendien maakt het geldende bestemmingsplan het in principe mogelijk dat de agrarische activiteiten kunnen worden ver vangen door andere bedrijfsmatige activiteiten. De Raad concludeert dat het winkeltje en de bed and breakfast niet bedrijfsmatig, maar hobbymatig worden gedreven. Dat geldt ook voor het houden van enkele pony's en wat kippen. Met de bouw van de woningen is de mogelijke vestiging van andere be drijfjes bovendien niet meer aan de orde. Over de klacht van de buren dat hun privacy zal worden aange tast, oordeelt de Raad dat daarvan geen sprake is. De dichtstbijzijnde woning komt op een afstand van minstens 21 meter. moesten we naar Gouda. Dat is toch een heel eind, vooral voor de ouders om ze steeds te brengen en te halen. Onze leden hebben het er voor over. De meesten zitten al jaren bij onze vereniging, qua leeftijd zitten we tussen de negen en zesentwintig jaar. Diverse leden studeren, die zijn door de week van huis. In het weekend zijn ze hier en dan moest er drie dagen geoefend worden, in Gouda ook nog, maar Alle kampioenen van Rolling '90. dat hebben ze graag gedaan, le dereen kent elkaar hier van haver tot gort en dat heb je nodig. Je moet elkaar bij zo'n sport blindel ings kunnen vertrouwen. Onze jeugdformatie tot 18 jaar doet het erg goed, zij zijn ook een belofte voor de toekomst. We hebben nu even geen seniorenformatie, maar als deze kleintjes groot worden zal dat een heel goed team zijn met al een pak aan ervaring."

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2009 | | pagina 1