Wie neemt mij mee? KLIKKEN GERARD BAAIJ IN DE MOND VOL RONDE TWEE ROAD TO GREPPELPOP "De Mond Vol" te» 'mmcui ANTI-WILDERS BETOGERS WEGGESPOELD DOOR REGEN EN MASSALE POLITIEMACHT EEN KWART EEUW GEMEENTEBELANGEN cnor@hart-van-holland.nl www.hartvanholland-online.nl KOFFIEOCHTEND MAG! Hart van Holland: dé krant voor de Zuidpias 18 februari 2009 pagina 13 Zevenhuizen - Er vindt zondag 22 februari weer een aflevering plaats van de talkshow 'De Mond Vol'. Vast onderdeel is de gesproken column van Gerard Baaij. Het onderwerp houdt hij tot het laatst geheim; zijn slotwoorden niet: 'U hoort nog van ons!'. Zevenhuizen - In het Hervormd Centrum wordt donderdag 26 februari van 9.30 tot 11.00 uur een koffieochtend gehouden. Dominee René van Loon spreekt over 'Miljarden mensen, maar kent God ook mij?'. Er is kinderoppas aanwezig. Voor meer informatie:0180-631289 of 0180-632555. Nieuwerkerk aan den IJssel - Drie bands gaan vrijdag 27 februari de strijd met elkaar aan voor die fel begeerde eerste plek, waarmee een 'gig' op Greppelpop te win nen is. De bands Riverbreed (prog. Rock) uit Schiedam, Eastern Shore (Metal) uit Waddinxveen/Bos- koop en Waardeloos (punk) zul len deze avond met name eigen werk laten horen. Dit is namelijk een wedstrijdregel, meerdere co vers spelen is niet toegestaan. Het belooft weer een goede strijd te worden. Deur open om 20.30 uur; de toegang bedraagt 1,- euro. De inschrijvingen voor Road to Grep pelpop zijn stopgezet wegens het overweldigende aantal bands dat dit jaar mee wil doen. Waardeloos, één van de bands die meedingt naar een optreden op Greppelpop bij de tweede rond van 'Road to Greppelpop'. Zevenhuizen - Nog net op tijd voor de fusie met lokale partijen in Moordrecht en Nieuwerkerk, vierde Gemeentebelangen uit Ze venhuizen zijn 25-jarig bestaan. 1 OP I Sjokte CeeRT W1LOERS, HERO QRIMKMAN, SIBTSE FR1TSMA: jALLEMÉML Waddinxveen - Uitstel betekent geen afstel. Na bijna een jaar moest Waddinxveen er toch aan geloven: Geert Wilders kwam op bezoek. Dit betekende dat het gebied rond Het Trefpunt en het station werd over spoeld door een enorme politiemacht. Een tegendemonstratie van onge veer veertig veelal linkse demonstranten verloor daardoor aan kracht. Door Niels Raas De demonstranten begonnen zich even na zes uur te verzamelen op het plein voor het station. Het weer zat hen niet mee, ze werden in Waddinxveen verwelkomd door hevige regenval. Het grasveldje achter de bushalte was door de politie gereserveerd voor demon stranten en omringd door hekken. De demonstranten waren veelal afkomstig uit de grote steden en bestonden uit leden van de Anti- Fascistische Aktie (AFA), de uit het platform 'Stop de Inburgerings- plicht' voortgekomen beweging Doorbraak, het revolutionair-so cialistische Offensief en de Anar chistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU). Een mevrouw uit Leiden liep met een bord met daarop historisch gediscrimineerde groepen als homo's en vrouwen. Onder aan het bord prijkte artikel 1 van de Grondwet. "Wilders wil artikel 1 afschaffen, zodat hij allerlei min derheden kan vervolgen. Dit moet gestopt worden." Overigens uitte de vrouw zich tegen de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om Wilders niet toe te laten. "Ook Wilders moet kunnen zeggen wat hij wil, daarom is juist artikel 1 van de grondwet zo belangrijk." Naast gematigde meningen was er ook Een overmacht aan politie houdt Waddinxveen rustig. De stromende regen hield de demonstranten niet tegen. een enkeling die Wilders wel erg radicaal te lijf wilde gaan. Een de monstrant uit Amsterdam; "Om eerlijk te zijn zie ik Wilders het liefst met een stuk lood tussen zijn ogen." Enige tijd later begon de lawaai erige demonstratie op het pro testveldje met een hoop getoeter, tromgeroffel en leuzen als "stop racisme, stop de Verwildering van Nederland" en "racisme is geen mening, maar een misdaad." Plot seling begon de politie die midden op de straat opgesteld was in een cordon van drie rijen, waaronder één te paard, de belangstellenden uit Waddinxveen en de pers meer in de richting van het station te drijven. Een duidelijk signaal dat de PVV-leider in aantocht was. Journalisten konden na strenge controle nog wel iets dichter bij Het Trefpunt komen, maar ook niet verder dan tegenover het gebouw. Kort daarna reden twee auto's met hoge snelheid het ter rein achter Het Trefpunt op. Een inwoonster van de Stations straat waagde zich voor haar huis. "Al die schreeuwende demon stranten geven mij een onprettig gevoel. Ik heb er wel vertrouwen in dat de politie er voor zorgt dat het goed gaat." Dit betekende niet dat Wilders bij haar op sympa thie kon rekenen. "Het is belache lijk dat er zoveel politie is voor één parlementslid. Ik zou niet met hem in discussie willen over zijn ideeën, daar heb ik toch niets mee. Echter wel over waarom hij hier über haupt naar toe komt." De situatie bleef de rest van de avond rustig en rond vijf voor elf verliet Wilders Het Trefpunt. Kijk voor videobeelden op: www.hartvanholland-online.nl Het muzikale intermezzo wordt ingevuld door pianist Martijn van Dijk, student aan het Rotterdams conservatorium. Van Dijk trad di verse keren tijdens de amateur muziekavonden van De Zeven Mu zen. Tijdens de show zal presentator Geert van der Burg onder andere een BN-er - bekende Nieuwerker- ker - interviewen. Deze gast is een veelzijdig man en niet alleen op sportief gebied een man van de lange adem. Zoals gebruikelijk bij De Mond Vol zal ook dit keer een kok voor lek kere hapjes zorgen. Talkshow De Mond Vol - zondag 22 februari 12.00 uur-13.15 uur - De Pub Van dorpshuis Swanla Zevenhuizen - zaal open 11.30 uur kaarten a 5,- euro te bestellen via demondvol@planet.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2009 | | pagina 13