KLEUTERS TERUG NAAR MIDDELEEUWEN WEEKEND JEUGDORKEST AFGESLOTEN MET CONCERT BEROEPEN KIJKEN OP EENDRAGT Tingelingeling Fototentoonstelling 'De Smaak van Nut en Noodzaak Zevenhuizen Oud Verlaat Moerkapelle Hart van Holland: dé krant voor de Zuidpias 18 februari 2009 Volop bedrijvigheid in het kasteel. voor de 'stokpaarden'. Voor donderdag 19 februari wordt op de Nessevliet een 'Ridder- en jonkvrouwenfeest' georganiseerd, waar ouders en belangstellenden welkom zijn. De kleuters heb ben samen met de muziekjuf een mooie dans ingestudeerd. Tijdens deze avond kan in groep 3-4 be keken worden wat deze kinderen inmiddels geleerd hebben over de ontdekkingsreizen, in groep 5-6 weten ze van alles uit 'grootmoe ders' tijd en voor de kinderen van groep 7-8 zijn de Grieken en Ro meinen geen onbekenden meer. Oud-Verlaat - Basisschool de Nessevliet staat bij de kleuters momenteel in het teken van de Middeleeuwen. Daartoe is door interieurkunstenaar Ed Vieveen in de klas een decor van een 'echt' kasteel gemaakt. Het geheel is ver der aangekleed met sprookjesde corstukken van een plaatselijke su permarkt en met 'Middeleeuwse' materialen, geleend van de rom melmarktcommissie van de Her vormde kerk te Zevenhuizen. Het kasteel wordt dagelijks bevolkt door ridders en jonkvrouwen en in de stal moet goed gezorgd worden Genoeg voor heel veel decibellen. Kaag/Zevenhuizen - Het jeugd orkest van muziekvereniging De Kleine Trompetter toog onlangs naar Kaag geweest om daar samen met de jeugd van Harpe Davids uit Zoetermeer en de Blue seals uit Zeewolde het hele weekend te repeteren en via diverse activitei ten elkaar (beter) te leren kennen. Zoals ieder jaar werd het weekend afgesloten met een klein concert voor ouders en andere belangstel lenden. Wegens ruimtegebrek in Kaag, werd het concert gehouden in een bejaardentehuis in Sassen- heim. Een groot aantal bewoners kwam eveneens luisteren naar het 65-koppige orkest. Het was een geslaagd concert, na een heel ge zellig weekend. Knoppen zwellen aan de bomen Lente is dichterbij gekomen Wachtend op de wind uit 't Zuiden Wil het sneeuwklokje nu al luiden Harry de Jong Zevenhuizen - Van 2 tot en met 27 maart is in de Rabobank de fototen toonstelling 'De Smaak van Nut en Noodzaak' te zien. Drie studenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag, Karei Staa, Eva Hofman en Arjan de Nooy, kijken opnieuw naar de Zuidpias- polder. Ze laten ieder op hun manier zien hoe bewoners en tuinders het gebied gebruiken en naar hun hand zetten. De tentoonstelling biedt zicht op noodzaak spelen daarbij de hoofd- een wereld tussen bedrijf en wo- rol. De buitenstaander ziet een we ning, de praktische houding op reld waar 'stadse' smaak niet van het bedrijf en de diversiteit van de belang is, een wereld waar een pit- inrichting van het eigen erf. Nut en toreske blik afwezig is, een wereld met een eigenzinnige karakter. De tentoonstelling is een onder deel van het kunstproject 'Op een Uur Gaans de Zuidplaspolder' van de provincie Zuid-Holland en is mede mogelijk gemaakt door me dewerking en ondersteuning van Rabobank Gouwestreek en Konink lijke Academie Beeldende Kunsten Den Haag. De tentoonstelling is te bezoeken tijdens kantooruren en op vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur. Kerkelijke, maatschappelijke en culturele activiteiten in Zevenhuizen-Moerkapelle. Activiteiten kunnen gemeld worden bij mevrouw G. Beunder: 0180-631733 of greebeunder@yahoo.com - Koffieochtenden Herv. Centr. 9.30 - 11.00 uur: 15 jan: Marianne Hellendoorn; 26 febr: Drs. René van Loon; 26 mrt: Martine Bremmer - Ondernemersvereniging: iedere Ie donderdag van de maand: ondernemerscafé in dorpshuis Swanla van 17.30 tot 19.00 uur. - Speel-o-theek Beestenboel; geopend di en do in Sam Sam, Lange Zijde 9; voor meer informatie: www.beestenboel-zevenhuizen.nl. - EHBO start nieuwe cursus 6 januari 2009 (locatie: clubgebouw Zang en kleur, Nijverheidsstr. )Aanmelden: 079-5931195. - Oranjecomité Zevenhuizen do 30 april 2009 Koninginnedag kern Zevenhuizen (www.oranjezevenhuizen.nl); thema Zevenhuizen "geniaal muzikaal" De Zevenster Lunchrestaurant de Hertenkuil geopend elke werkdag van 12.00-13.30 uur; info 637111; koffie-inloop elke morgen 10.00 uur; welfare handwerken elke dinsdag 14.00 uur. Avondrestaurant de Hertenkuil voor 55-plussers: geopend elke 1e woensdag van de maand (vooraf reserveren 0180-637111) ANBO Spelmiddag: elke maandag Zevenster 14.00 uur; Soosmiddag (lx per 14 dgn. op woens dag): 14.00 uur in De Zevenster; Fietsen: (1x per 14 dgn): verzamelen bij dorpshuis Swanla vrijdagmiddag 13.30 uur; Gymnastiek: gebouw geref. kerk dinsdag 9.30 en 10.30 uur; Zwemmen: zwembad De Koornmolen: donderdag 9.00, 10.00, 13.30 en 14.30 uur. Musea Zevenhuizen Openstelling Historisch Museum "Ons Verleden", het Molenmuseum en het museum van de Jan C. Lunenburgstichting, alle gevestigd in het gebouw Tweemanspolder 15 te Zevenhuizen, elke laatste zaterdag van de maand van 13.30-16.00 uur, elke tweede dins dagavond van elk kwartaal van 19.00 tot 21.00 uur en verder op afspraak. Voetbalvereniging Groeneweg Klaverjassen: 27 febr; 13 en 27 mrt; 24 april. De Zeven Muzen 13 en 20 maart leerlingenconcert 19.00 uur, vrijz. hervormde kerk, Dorpsstraat 139; 18 april amateurmuziekavond 20.00 uur Ontmoetingskerk. DE VIERKAP - Soos: Toneelrepetitie: maandag 20.00 uur; Boksen jeugd, woensdag 16.30-17.30 en 17.30-18.30 uur; Boksen volwassenen: 19.30 - 20.30 uur. - Rode Kruis gebouw, iedere laatste dinsdag van de maand: Ouderen contact middag van 13.30 tot 15.30. - Soos. Iedere 2de dond. van de mnd. 9.30 u - 11.30 u Dorpshuis Op Moer 12 mrt; 9 april en 14 mei. - Seniorenreis: donderdag 28 mei 2009 De glazen stad van basisschool de Eendragt. rij, naar de bouwplaats van Groot les wat de kinderen de afgelopen Swanla, naar het theater, het ge- tijd gemaakt hebben was te zien meentehuis en een zorgcentrum, tijdens de avond die voor afgelo- Voorts ging er nog een heuse pen donderdag was georganiseerd popgroep op bezoek bij de bur- voor ouders en belangstellenden, gemeester, waarbij de paparazzi Kinderen van groep 7 hadden ook zich bijna op de sterren stortten. nog cakes gebakken, waarvan de Een reportage hiervan, alsmede al- opbrengst bestemd was voor Kika. Zevenhuizen - Op basisschool de Eendragt werden de afgelopen tijd allerlei activiteiten georganiseerd rondom het thema 'beroepen'. Er werd geknutseld, ouders kwamen vertellen over hun beroep en er werden excursies naar bedrijven gemaakt, zoals naar een kweke-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2009 | | pagina 18