HEALTH CENTER HEEFT ZORGEN OM LIJN JONGEREN Wildersfilmpje zien? BRS WINNAAR NEDERLANDSE BOUWPRIJS 2009 VEERMAN-WINNAARS NAAR UITHOF Hart van Holland: dé krant voor de Zuidpias 18 februari 2009 pagina 27 Er gebeurt van alles op zakelijk gebied in het verspreidingsgebied van Hart van Holland. Op deze pagina verwelkomen we nieuwe bedrijven, bezoeken open dagen, geven informatie over prijsvragen en doen verslag van jubilea en andere zakelijke hoogtepunten. BEDRIJVIGHEID IN DE REGIO Nieuwerkerk aan den IJssel - Door het sturen van een brief aan di verse scholen en instellingen die met jongeren te maken hebben, laat het Achmea Health Center zijn zorgen om de eetgewoontes en het gewicht van jongeren zien. "Het grootste probleem is dat ze niet ont bijten", zegt Marny Senawi van het Health Center. Door Joke Heikens "Doordat ze niet ontbijten, zitten ze in de schoolkantine een zak chips op te eten. Dat is niet goed. Het is heel slecht voor hun ge zondheid om veel snacks en fast- food te eten, maar daar maken ze zich geen zorgen om lijkt het wel", gaat Senawi verder. "Door he' krijgen van overgewicht, ko men ze in een negatieve spiraal terecht. Dit kan grote sociale en psychische gevolgen hebben. Er melden zich soms jongeren van 12-13 jaar die al grote problemen hebben, daar maak ik me zorgen om." Achmea Health Center biedt een speciaal fitnessprogramma voor jongeren aan. Zij mogen tussen 9 uur 's ochtends en 19 uur 's avonds komen sporten. Ze mogen ook aan alles meedoen, behalve bodypump, dat is slecht voor een lichaam in de groei. "We schrijven ook scholen aan met het bod om een keer bij ons te komen gymnastieken in plaats van in de zaal. Zo kunnen jon geren kennismaken met wat wij doen. Het belangrijkst is om jon geren te leren wat een gezonde levensstijl is, dat zou al bij de ou ders moeten beginnen", stelt Se nawi. Tot en met 31 maart mag ieder een tussen de 13 en 16 jaar een keer gratis komen fitnessen. Maak daarvoor een afspraak via telefoonnummer 0180-321544. Recordopbrengst voor Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam - Het Achmea Health Center deed vorige week met 65 tot 100 deelnemers mee aan het fietsen voor het Sophia Kinderzieken huis. Stichting Sporten voor Sophia organiseert jaarlijks een evene ment om geld voor het ziekenhuis op te halen. Ditmaal bedraagt de opbrengst 363.607,- euro, een record. Diverse leden, vrienden en kennissen van leden en medewerkers van het center stonden zondag 8 februari klaar om met de bus naar het topsportcentrum in Rotterdam te gaan, waar voor de 18e keer voor het Sophia werd gesport. De deelnemers fietsten zich in het zweet. kunstwerken die de komende ja ren in Zuidbroek en Zevenhuizen gerealiseerd worden rondom het thema 'verdwijnen en ver schijnen'. In de opdracht werd gevraagd een landmark-folly te maken waarbij ingegaan wordt op de lokale geschiedenis en re kening gehouden wordt met de bouwkundige aspecten die het plaatsen van een beeld boven op een voormalige afvalberg met zich meebrengt. Het kunstwerk is 12 meter lang, 9 meter hoog, bestaat uit 2000 meter 0 16 mm stafmateriaal in RVS kwaliteit 316. Door het minimale materiaalverbruik ten opzichte van het volume is een onwerkelijk lichte constructie opgebouwd met als totaal ge wicht slechts 3000 kg. De 47 ringsegmenten van het ontwerp zijn tweedimensionaal en spie gel symmetrisch. Aantal lasver- bindingen: 2800. Bij de bouw van het beeld zijn ongebruikelijke en innovatieve constructie methodes ontwik keld. Ook het transport was uitzonderlijk: na de voltooiing van het beeld in een enorme hal werd het in 5 delen gezaagd en op diepladers naar Apeldoorn vervoerd. Daar zijn de delen op nieuw in elkaar gelast en met voor het project vervaardigd transportmaterieel de heuvel op gereden waarna het gedraaid en gemonteerd is. Deze operatie was een 'kunstwerk' op zich. Voor meer informatie: www.brs.nl. "Kooi-Met-Geen-Poema-Er-in." Moerkapelle - Tijdens het Gala van de Nederlandse Bouw, dat plaatsvond op woensdag 11 februari, zijn de winnaars bekend ge maakt van de Nederlandse Bouwprijs 2009. Het kunstwerk Kooi- Met-Geen-Poema-Er-ln van BRS Building Systems B.V. is als win naar uit de bus gekomen in de categorie Bouwwerken. De prijs werd uitgereikt door de nieuwe voorzitter mevrouw drs. K.M.H. Peijs, commissaris van de Koningin voor de provincie Zeeland. Zevenhuizen - Een grote hoeveel heid relaties van Veerman Dien sten aan de Dorpsstraat 200 heeft meegedaan met een wedstrijd via de vernieuwde website www. veermanadviseurs.nl. Er werden drie prijswinnaars getrokken. Op de foto Patricia Verhoef met haar dochter Suzanne, Mitchell van den Berg en Marina Veerman. Een van de winnaars kon niet aanwe zig zijn. De winnaars hebben een arrangement in de Uithof gewon nen voor twee personen. Zij kun nen gaan schaatsen of skiën en genieten van een heerlijk diner. nieurskunst en waardeert het doorzettingsvermogen van alle betrokkenen om van idee tot een virtueel ontwerp en vervol gens tot realisatie te komen. Het kunstwerk, te vinden op de Vellertheuvel in Apeldoorn, is ontwikkeld door Maarten de Reus in opdracht van deze gemeente en past in de serie De jury was onder indruk en noemt Kooi-Met-Geen-Poema- Er-in een fantastisch kunstwerk in de dubbele betekenis van het woord. Het zit constructief heel knap in elkaar en ook het proces van de totstandkoming is heel bijzonder geweest. De jury vond het kunstwerk een sterk voorbeeld van inventieve inge-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2009 | | pagina 27