BREICAFE ZUIDPLAS VOORZIET IN SOCIALE BEHOEFTE ECHTPAAR SCHEP-BAKKER NA ZESTIG JAAR NOG STEEDS GELUKKIG GETROUWD MAN BEKNELD IN MACHINE VALENTIJNSCONCERT nieuwerkerkI Hart van Holland: dé krant voor de Zuidpias 18 februari 2009 Nieuwerkerk aan den IJssel - Mensen die breien en haken niets vinden, doen er verstandig aan om op de maandagmiddag in de even weken uit de buurt van het Trefpunt De Batavier te blijven. Daar vindt dan name lijk het Breicafé plaats. Als je daar eenmaal binnen bent, kom je bijna niet meer onder het handwerken uit. Allerlei soorten en maten vrouwen zitten rondom verschillende tafels te breien en te haken, terwijl er hon derduit gekletst wordt. Door Joke Heikens Natuurlijk wordt er veel over hand werken gesproken, daarvoor kom je daar, maar toch is het ook een soort gezellig samenzijn en een manier om nieuwe mensen te leren kennen. Zoals een mevrouw zei: 'Ik ben hier nieuw komen wonen en op deze manier leer ik anderen kennen." Een andere mevrouw heeft een dementerende man en het brei café is voor haar een manier om er even uit te zijn, om even onder de mensen te zijn. "Breien is weer helemaal in", vertelt Aafke, die breicafé Zuidpias (num mer 83 in Nederland) samen met Yvonne en Sylvia oprichtte. "Het loopt ook heel erg goed, de vorige keer waren hier ongeveer twintig vrouwen, nu zijn dat er 23 waarvan negen helemaal nieuw zijn. We zit ten hier niet op de schopstoel in De Batavier, want die blijft tot acht uur open, dus desnoods kun je zo lang blijven. Alleen hebben wij gezegd dat het tot half vier duurt, omdat wij niet kunnen garanderen dat er altijd iemand tot acht uur zal zijn. In de schoolvakanties is het breica fé ook niet open, maar je kunt wel gewoon komen breien of haken in De Batavier." Wandelteken Netty is bezig met een paars lint en twee verschillende breinaalden. "Dat is de Riviersteek, daarvoor heb je een erg dikke en een dunne breinaald nodig", legt ze uit. Sommige vrouwen die naar het Breicafé komen, hebben nog nooit gebreid. Dat is geen probleem, want er zijn voldoende ervaren pagina 31 Koffie of thee met een kletspraatje horen er ook bij. breisters aanwezig om je op weg te helpen. Er komen ook enkele vrouwen van buitenlandse afkomst naar het breicafé, zij leren breien en ze trainen tegelijk hun Neder lands. Een andere vrouw weet al les van haken en neemt de dames die willen leren haken onder haar hoede. Bij de bar kan koffie of thee gehaald worden. Het Breicafé heeft 'Project Wan deldeken' opgezet. Zorgcentrum Crimpenersteyn gebruikt deze de- Riviersteken en meer. kens om hun bewoners warm in te pakken tijdens een wandeling, ledereen mag een stukje breien of haken en door deze stukjes aan elkaar te bevestigen, wordt een deken gemaakt. Het zorgcentrum heeft ook behoefte aan kussens. Het Breicafé vraagt voor deze de kens en kussens om wol en katoen, haak- en breinaalden en kussen vulling. Voor meer informatie: 06- 30694821. Nieuwerkerk aan den IJssel - Bij de familie Schep was er het afgelopen weekend groot feest; meneer en mevrouw Schep waren zondag 15 fe bruari zestig jaar getrouwd. Maandagochtend werd het echtpaar per soonlijk gefeliciteerd door burgemeester André Bonthuis. Naast een bloemstuk, dat door de gemeente gestuurd was, kregen ze ook nog een boek over de geschiedenis van Nieuwerkerk cadeau. Veel van deze ge schiedenis heeft het echtpaar zelf meegemaakt, aangezien ze beiden al bijna hun hele leven in Nieuwerkerk wonen. Door Marlonneke Willemsen De familie van mevrouw Schep komt oorspronkelijk uit Friesland. "Ik ben nog in Friesland geboren. Mijn vader kon daar geen werk krijgen en is toen naar Nieuwer kerk gekomen om mee te helpen met de aanleg van de spoorlijn tussen Rotterdam en Gouda. In eerste instantie zijn wij in Friesland gebleven, maar later zijn we alle maal naar Nieuwerkerk verhuisd." De familie van meneer Schep is in 1939 in Nieuwerkerk komen wo nen. "Toen ik klein was, hebben we gewoond aan de Eerste Tocht- weg. Mijn vrouw en ik zijn later in de Oranjebuurt gaan wonen." Eerste huis Het eerste huis van het echtpaar Schep-Bakker lag aan de Wilhel- minastraat. Volgens meneer Schep heeft het nog wel even geduurd, voordat ze dit huis kregen. "Ik zou eigenlijk een huis in de Juliana- straat krijgen, maar dat wilde men gebruiken voor de mensen die wa ren gevlucht uit Indonesië. Ze heb ben ons toen een huis in de Wil- helminastraat aangeboden, maar het duurde nog een tijd voordat we daar in konden. Uiteindelijk was dit huis beter geschikt, omdat er een grote parkeerplaats was, waar ik de vrachtwagen, waar ik toen op reed, kwijt kon." Werf Een aantal jaren later heeft me neer Schep zijn eigenonderneming opgericht; Straalbedrijf Schep. "Ik ben helemaal bij het begin begon nen met maar één klant en als ik zie wat er nu staat, kunnen we hier erg trots op zijn." De onder neming wordt nu geleid door de zonen van meneer Schep, maar hij komt zelf nog regelmatig op de werf. "Ik mag er nog steeds ko men, maar ik mag niet alles meer doen. Dat vinden de kinderen te gevaarlijk." Streden van een aantal docenten tijdens het concert op Valentijnsdag. I 'l'euvverkerk aan den IJssel - Op Va- hitijnsdag, zaterdag 14 februari, I j5nd het jaarlijkse docentenconcert I feats, verzorgd door docenten van Pe Nieuwerkerkse Muziekschool. I de volle zaal waren nogal wat IjOnge leerlingen te bekennen, die hun juf en meester kwamen luisteren en om de kunst een beetje af te kijken. Het gevarieerde pro gramma viel duidelijk in de smaak bij het publiek, niet in de laatste plaats misschien wel vanwege het hoge Valentijnskarakter. Voor de leerlingen was het niveau voorals nog toekomstmuziek. (foto: Wilco Hogenbirk) personeel en een mobiel medisch team, dat vanaf Rotterdam Airport werd ingevlogen. Nadat het slachtoffer bevrijd was, werd hij met spoed naar het zie kenhuis gebracht. Over zijn toe stand en de oorzaak van het onge val is niets bekendgemaakt. Nieuwerkerk aan den IJssel - Een medewerker van een slachterij aan de 's-Gravenweg raakte donder dag 12 februari zwaargewond na dat hij met z'n arm bekneld raakte heer. machine. He man werd te hulp geschoten door ambulance- en brandweer-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2009 | | pagina 31