M PROJECTS LANCEERT NIEUW BORDSPEL jlANGRAM- EN PASSEPARTOUMEERLINGEN BEKEUREN OUDERS KINDEREN SPECTRUM WORDEN WERELDWIJS OP WERELDREIS EXPOSITIE ARIE DEN BOER IN 0RI0N NESSELANDE KERKDIENST ZONDAG 22 FEBRUARI WORKSHOPS WOLVILTEN BIJ 0RI0N Spectrum sluit projectweek of Hart van Holland: dé krant voor de Zuidpias 18 februari 2009 pagina 35 Kerk in Nesselande (Brede School) 10.00 uur kandidaat N. de Jong. HUISARTSENPRAKTIJK gezond heidscentrum Nesselande in Mul tifunctioneel Centrum De Kristal, Cypruslaan 402. Tel. 010-2229750, www.gcnesselande.nl. SPOEDGEVALLEN en/of levens bedreigende situaties: op werk dagen 8-17 uur: 010-8903321. Spoedgevallen tijdens avond, nacht, weekeinde of feestdagen: Huisartsenpost IJsselland Zieken huis, tel. 010-2799262. Wijkorganisatie Nesselande: WONIO 010-2222811 of info@ nesseweb.nl Nesselande - In Cultureel Centrum Orion aan de Wollefoppenweg 91a wordt zondag 22 februari de eer ste workshop van de viltworkshop- reeks gehouden. Thema die dag is 'tassen'. Tassen in allerlei mogelijke vormen en kleu ren. Onder begeleiding van erva ren docenten kan er in één dag (van 10.00 tot 16.00 uur) een tas gemaakt worden. Verschillende technieken komen aan bod. Doel is dat de deelnemers met een leuke zelfgemaakte tas naar huis gaan. In de lunchpauze wordt gezorgd voor een biologische lunch. De kosten voor deelname bedragen 50,- inclusief lunch exclusief mate riaalkosten. Voor meer informatie en aanmelden: 010-4204480 (dins dag en donderdag), info@ccorion. nl en www.ccorion.nl Nesselande - In Cultureel Centrum Orion aan de Wollefoppenweg ex poseert tot 12 maart kunstenaar Arie den Boer. De gepensioneerde Den Boertoont er zijn schilderijen en andere kunst werken. Zijn werk wordt geken merkt door veelzijdigheid. "Wat zijn ogen zien kunnen zijn handen maken, maar daarnaast heeft hij ook een eigen stijl ontwikkeld. Die laat zich het beste beschrijven als futuristische en abstracte kunst", meent de organisator van de ex positie. De expositie is te bezichtigen na telefonische afspraak: 010-4204480 of 010-4204122. voor ken, ?m 94 cht.nl :plaats. ndige sn we Walk line an Egytian. dereen kon de grote trommels proberen. In China konden er ge lukskoekjes worden gegeten. In Brazilië steeg de temperatuur wer kelijk tot 40 graden, niet alleen vanwege de swingende muziek, er zijn in die klas problemen met de verwarming. Al met al waren het leerzame weken voor de kinderen van het Spectrum maar maandag moeten de kinderen weer even 'op aarde landen', want ze moeten nog een week naar school voor de voor jaarsvakantie begint. Nesselande - De hal van basisschool het Spectrum was vrijdag 13 febru ari veranderd in een luchthaven, waar ingecheckt kon worden naar verre landen. Alle groepen hebben een aantal weken een land van de wereld bestudeerd. Hun werk werd vrijdag aan ouders, kinderen en andere be langstellenden getoond. Door Maartje Letzel ■De kinderen hebben inheemse I jieren geknutseld, films gekeken, lokale muziek geluisterd, een aan tal woorden uit de taal geleerd, het eten geproefd, vlaggen ge naakt, landkaarten getekend, kleding gepast enzovoort", aldus juffrouw Gijsberts. ledereen was razend enthousiast. Het verbaasde de leerkrachten hoeveel originele artikelen vanuit de hele wereld er van huis werden meegenomen. Sombrero's en cactussen, Chinese jurken, sieraden, er kwam van alles uit de kast. Voor de projectavond waren de meesters en juffen ver kleed als stewards en stewardessen en werd elke klas omgetoverd tot een land. Vele ouders, grootouders en ande ren kwamen een kijkje nemen. De 'passagiers' waanden zich werke lijk in buitenlandse sferen, de geu ren, de klanken, de entourage, elk lokaal was totaal anders. Hapjes, drankjes en muziek, overal was aan gedacht. Een stel meiden uit groep 7 had een Egyptische dans voor bereid, compleet met rinkelende gewaden. In Zuid Afrika werd een djembé-workshop gehouden, le- INesselande - Eigenlijk begon het allemaal met een bezoekje aan familie linCa lada. Sylvia de Ruijter van DS PRojects maakte daar kennis met een Ionbekend bordspel. "We waren toen verslaafd aan een ander spel en Idat had ik meegenomen om het mijn familie te leren. Maar mijn schoon zusje vroeg of we eerst een ander spel konden spelen. Ik kende het niet, I"et werd dan ook gespeeld op een zelfgemaakt bord. Ik vond het zo'n lleuk spel, dat ik het zelf ook wilde hebben." Eenmaal terug in Nederland |jing de Ruijter op zoek naar een dergelijk spel. fesseiande - Op school wordt tijdens de verkeersles aandacht besteed Ian veiligheid in het verkeer. Als ouders het verkeerde voorbeeld geven, Pordt het voor de school lastig. Daarom vonden de directies van de ba kscholen het Tangram en PassePartout het tijd voor een ludieke actie. 16 kinderen van de onderbouw van de twee basisscholen maakten zelf l'skeuringen' en stonden in de week van 9 tot en met 11 februari op Is uitkijk. Ondanks dat ze opvallend aanwezig waren in lichtgevende lisjes, vielen er nog genoeg ouders te bekeuren. |$or Maartje Letzel «rneente en scholen zouden graag Plen dat alle kinderen lopend of lïtsend naar school komen. Maar I het drukke leven van veel wer- 1-nde ouders is daar vaak geen tijd |i°r. Kinderen worden bij school l'gezet en de ouders haasten zich l'iteen door naar het werk. Het ►Ie verkeer rond de school levert Baarlijke situaties op. Vooral als IJders zich niet houden aan de ;9els: parkeren in de daarvoor be doelde parkeervakken en langzaam rijden. Sommige ouders parkeren in de haast hun auto op de stoep of buiten de parkeervakken. Vooral voor grote SUV's lijkt het moeilijk een plek te vinden. Kinderen die lopend of met de fiets komen moe ten er tussendoor manoeuvreren en zijn daardoor niet zichtbaar voor andere automobilisten en kunnen zelf niet goed uitkijken. Ouders ge bruiken excuses als 'ik heb al drie rondjes gereden maar er is geen plek, anders komt mijn kind te laat'. De parkeerpolitie. 'Aan de overkant van de Laan van Avantgarde is wel plek maar dan moet mijn kind oversteken en dat Gemakzucht? Haast? is gevaarlijk'. Een paar meter lopen lijkt soms al te veel moeite. De poli tie deelt af en toe bekeuringen uit, maar tot nu toe heeft dat geen blij vend resultaat. De school hoopt de ouders via de kinderen bewust te maken van hun onwenselijke gedrag. Kinderen zul len hun ouders erop wijzen waar ze wel en niet mogen parkeren. Daar zijn ze heel goed in! Cocktail proeven in Brazilië. Iloor Geertrude Verweij lik vond wel spellen die erop le liën, maar het was het allemaal liet niet. Dus maakten we er zelf l?en. En daarna maakten we ze ook l'Oor vrienden en kennissen, want I edereen die het eenmaal gespeeld l'eeft, wil het vaker spelen. Toen lirong het tot me door dat ik er heer mee kon doen." lie De Kristal werd Travel-Tock vrij- hag 13 februari officieel gelan ceerd. Nesselande-uitvoering h plaats van de zware houten bor- ien die ze eerst gebruikte, laat de bijter de speelborden afdrukken 'P flexibele kunststof matten, die heen koker opgeborgen kunnen «orden. De matten zijn behalve in bestandaardeditie, ook te koop in hen speciale Nesselande-uitvoe- hg. Daarnaast is het mogelijk een prd te bestellen met eigen foto's teen bedrijfslogo. "Het is niet alleen leuk om te spe len, maar ook leuk om cadeau te geven." Travel-Tock lijkt op het eerste ge zicht op het ouderwetse mens- erger-je-niet, maar de indeling van het bord is anders. Wel is de basis van het spel hetzelfde: het is de be doeling vier pionnen van het start punt naar het 'Home' te krijgen. Het spel wordt gespeeld in teams en men heeft dus pas gewonnen als beide teamleden alle pionnen thuis hebben. In plaats van met een dobbelsteen, wordt het spel gespeeld met kaarten, wat meer mogelijkheden geeft om tactisch te spelen. Home "Het is een spel voor alle leeftij den. Mijn zoontje van zes speelt het ook graag, maar die gebruikt natuurlijk minder strategie." Travel-Tock werd op 13 februari of ficieel gelanceerd in De Kristal in Nesselande. De Ruijter: "Het spel draait uit eindelijk om het 'Home; en ik heb mijn 'Home' in Nesselande, daarom vond ik het leuk om hier te begin nen. In maart gaan we naar een speelgoedbeurs." Meer dan dertig belangstellenden hadden zich vrijdagavond verza meld om het spel te leren kennen. Na een korte introductie kon er gespeeld worden, met de hulp van mensen die het spel al kenden. Hoewel de spelregels in eerste instantie vrij ingewikkeld leken, bleek dat mee te vallen toen er eenmaal echt gespeeld werd. Het enthousiasme groeide dan ook snel, naarmate de regels duidelij ker werden. Een van de nieuwe spelers kijkt te vreden naar de kaarten die ze net ontvangen heeft. "Dit zijn goede kaarten, ik denk dat ik ga winnen. Het wordt steeds leuker! Voor meer informatie: www.dsprojects.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2009 | | pagina 35