Wat gaat er in uw omgeving gebeuren? Q) 0 CA NS CA 5) 8 CA 8i Zuidplaspolder gereed hl driehoek R Z G ZUIDPLAS De ontwerp bestemmingsplannen voor de deelgebieden van de Zuidplaspolder: Zuidpias Noord, Zuidpias West, Het Nieuwe Midden, Rode Waterparel en de Gouweknoop liggen ter inzage. Samen met de rapporten die de milieueffecten van de Zuidplasontwikkelingen beschrijven. Inmiddels hebben de gemeenteraden van Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht het bestemmingsplan voor Restveen en Groene Waterparel vastgesteld.Om u zo goed mogelijk te informeren worden vier inloopavonden georganiseerd. U kunt op deze avonden presentaties bijwonen en vragen stellen over wat er in uw omgeving gaat gebeuren. In dit feuilleton een eerste aanzet. Zuidpias Noord: kassen, natuur en woningbouw Zuidpias Noord Op diverse avonden vinden er in de Zuidplaspolder informatieve inloopavonden plaats. Van 19.00 tot 21.30 uur kunt u zich op de hoogte stellen van de voorgenomen plannen en vragen stellen aan de medewerkers van de gemeente(n). U kunt binnenlopen wanneer 11 wilt. In een andere zaal kunt u op twee momenten presentaties van de projectleiders van het deelgebied bijwonen. Het is niet noodzakelijk om de presentaties bij te wonen. De presentaties zijn ook schriftelijk beschikbaar. Zuidpias Noord Het Nieuwe /Hidden Zuidpias West pagina 4 Hart van Holland Dé krant voor de Zuidpias 18 februari 2009 2 a 6 S Er komt meer glas en daarmee ook meer werkgelegenheid in Zuidpias Noord. Dorpsuitbreiding bij Moerkapelle maakt behoud van voorzieningen mogelijk. En nieuwe natuur zorgt voor meer recreatieve mogelijkheden. In Zuidpias Noord komen er kassen bij. Het 'nieuwe' glas moet op een duurzame manier worden ontwikkeld. Dat betekent geen of nauwelijks lichtuitstoot en dubbelgebruik van de ruimte. Bijvoorbeeld bedrijven, water of eigen laad- en losruimtes onder de kassen. Verder denken de ontwerpers aan een gesloten watersysteem, waardoor afvalwater kan worden gerecycled. Ook staat een duurzaam energieweb voor ogen. Daarmee kun je het energieverbruik enorm reduceren en de restwarmte van kassen benutten voor warmte aan de nieuw te bouwen woningen. Eerst bewegen, dan bouwen Vaststaat dat er glas en bedrijven komen in Zevenhuizen Oost. Deze bedrijven kunnen direct op de N219 worden aangesloten. Eerdere bestemmingsplannen maakten al deels mogelijk dat ten zuiden van Moerkapelle glastuinbouwbedrijven konden komen. Voor de rest van het plangebied is ontsluiting van de glasbedrijven nog niet gegarandeerd. Wel is de veilingweg tot aan de N209 opgenomen. "Eerst bewegen, dan bouwen. Dat is het belangrijkste uitgangspunt van de ontwikkeling in het gebied", zeggen wethouders Wiebrand Dijksterhuis van Waddinxveen en Mies Te Meij-de Laat van Zevenhuizen-Moerkapelle. "Daarom willen we dat eerst de financiering van de nieuwe infrastructuur rond is. Pas als er geld is om de wegen van en naar de nieuwe glasbedrijven aan te leggen, gaan de heipalen de grond in. Tot die tijd behouden de gebieden hun huidige agrarische bestemming". Dat geldt volgens hen ook voor het nieuwe bedrijventerrein 'A12 Noord'. Woningbouw bij Moerkapelle Aan de oost- en zuidkant van Moerkapelle komen achthonderd woningen die nauw aansluiten bij het dorpse karakter van de gemeente. Er is sprake van gefaseerde bouw. De uitbreiding van het aantal woningen, en daarmee ook van het aantal bewoners, leidt tot behoud van de huidige voorzieningen. Met de nieuwbouw van woningen in Moerkapelle ontstaat behoefte aan bijvoorbeeld uitbreiding van scholen of sportvoorzieningen. Deze voorzieningen zullen in de nieuwe woongebieden een plek krijgen. Moerkapelle krijgt met de ontsluiting van de nieuwbouw aan de rand van het dorp nauwelijks extra verkeer in de dorpskern. De nieuwe Veilingweg zal een hoop sluipverkeer over de Moerkapelse Zijde overnemen. Nieuwe wegen leiden ook in Waddinxveen tot minder verkeer in de bebouwde kom. Dunduur wonen !n de lanen en linten komt ruimte voor dunduur wonen: een lage dichtheid in het duurdere segment. Denk aan vrijstaande woningen of twee onder één kap. Eigenaren mogen hier zelf bepalen hoe zij hun woning willen ontwikkelen, uiteraard binnen bepaalde grenzen. Deze huizen hier omsluiten het nieuwe glastuinbouwgebied. Het zicht: geen lange glaswanden meer, maar fraaie woningen langs groene lanen. Fietsroutes over autoluwe wegen Verder doet nieuwe natuur z'n intrede. De lanen en linten krijgen nog meer dan voorheen een recreatieve functie. Doordat deze zoveel mogelijk autoluw worden gemaakt, kunnen ze als fietsroute gaan dienen. Ook langs de tochten worden verschillende fietsroutes gerealiseerd of verbeterd. Straks is het bovendien mogelijk om fietsend of wandelend langs de Ringvaart in de andere deelgebieden van de Zuidplaspolder te komen. Daar waar mogelijk worden ringvaart en tochten op elkaar aangesloten, zodat bewoners met hun bootje een flink stuk door de Zuidplaspolder kunnen varen. las- Noor&£ Het ontwerpbestemmingsplan Zuidpias Noord ligt zes weken lang, van 12 februari tot en met 26 maart 2009, ter inzage bij de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle. Voor Waddinxveen is het ontwerp bestemmingsplan nog niet ter inzage gelegd. Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Waddinxveen: www.waddinxveen.nl. Bekijk het ontwerpbestemmingsplan bij uw gemeente: www.zevenhuizen-moerkapelle.nl ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I Waar ligt Zuidpias Noord? Zuidpias Noord grenst in het westen aan de ringvaart en loopt dan onderlangs de kern van Moerkapelle. De andere grenzen zijn de 6e Tochtweg in het noordoosten, de bestaande bebouwing van Waddinxveen in het oosten, de A12 aan de zuidzijde en de Knibbelweg tot slot in het zuidwesten. Het gebied betreft de gemeenten Zevenhuizen- Moerkapelle en Waddinxveen. Datum Locatie Woensdag 4 maart 2009 Dorpshuis op Moer, Raadhuisstraat 40, 2751 AW Moerkapelle ZAAL 1 ZAAL 2 Inloop 19.00 uur - 21.30 uur Eerste ronde presentaties 19.30 - 19.40 uur Presentatie Zuidpias Noord 19.45 - 19.55 uur Presentatie Infrastructuur 20.00 - 20.10 uur Presentatie Het Nieuwe Midden ZAAL 2 Tweede ronde presentaties 20.45 - 20.55 uur Presentatie Zuidpias Noord 21.00-21.10 uur Presentatie Infrastructuur 21.15 - 21.25 uur Presentatie Het Nieuwe Midden Datum Locatie 19 Maandag 2 maart Hotel-restaurant van der Valk, Parallelweg-Zuid 185, 2914 LE Nieuwerkerk aan den IJssel. Inloop 19.00 uur - 21.30 uur Eerste ronde presentaties 9.30 - 19.40 uur Presentatie Zuidpias West 19.45 - 19.55 uur Presentatie Infrastructuur Tweede ronde presentaties 20.45 - 20.55 uur Presentatie Zuidpias West 21.00 - 21.10 uur Presentatie Infrastructuur

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2009 | | pagina 4