KINDERCARNAVAL MET DROPVETERS, JUMPEN EN PRIJZEN GUUSJE HELPT AUSTRALIË UIT DE BRAND CENTRUM-ZUID MOET WINKELEND PUBLIEK IN BOSKOOP HOUDEN PREDIKANT- DICHTER TROOST IN DORPSKERK 1 KERKDIENSTEN ZONDAG 22 FEBRUARI P#L ITIE BERICHTEN BOSKOOP d| pagina 40 Boskoop Chr.Geref.kerk 9.30 uur ds. C. Langbroek en 16.00 uur ds. F.W. van der Rhee. De Stek 9.30 uur kand. Mevr. I. Terlouw. Zijdekerk 9.30 uur ds. E. Baljet. Dorpskerk 9.30 uur ds. R.F. Mauritz en 18.30 uur dr. A.F. Troost (zendingszon dag, lieddienst). Chr.gem.Bethel 9.30 uur Michèle Bauermann. Ger.Gem. 9.30 en 16.30 uur ds. J.B. Zippro. Evang. Gem. Parousia Paul Rullmann. MEDISCHE WEEKENDDIENST Voor spoedeisende huisart senhulp buiten kantooruren (17.00-8.00 uur, weekenden/ feestdagen): HuisArtsenPost Midden-Holland (HAP MH) en Dienst Apotheek Midden-Hol land (DAM), (Groene Hart Zie kenhuis) locatie Bleuland aan de voorzijde van het ziekenhuis bij Spoedeisende Hulp, Gouda, 0182-322488. Diabeteslijn (033) 463 05 66, info@dvn.nl, voor alle vragen over diabetes (24 uur per dag, 's nachts alleen in geval van nood). Groene Hart Ziekenhuis: Bleu- landlocatie: Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda, (0182) 505050. Postadres: Postbus 1098, 2800 BB Gouda. Jozeflocatie: Jan van Beaumontstraat. Voor informatie over wachttijden, opname, afde lingen etc.: www.ghz.nl Medicijnen gestolen Boskoop - Bij een inbraak in een woning aan de Barendstraat op woensdagavond 11 februari is ook een aantal medicijnen weg genomen. Het gaat om drie doosjes Metoprololsuccinaat/ Hy- drodoorthiazide en drie doosjes Diovan en wordt gebruikt tegen hoge bloeddruk. Naast deze ta bletten werd onder meer een di gitale camera en een dvd-speler gestolen. Men is de woning bin nengekomen door een ruit van een deur in te gooien waarna de woning geheel werd doorzocht. De politie doet onderzoek naar de inbraak. Getuigen wordt verzocht zich te melden. Mogelijk heeft de inbreker de medicijnen inmiddels weggegooid De vinder wordt verzocht zich eveneens te melden bij de politie via 0900-8844. Snelheidscontroles Politie Hollands Midden heeft donderdag 12 februari tussen 9.05 en 14.45 uur snelheidscontro les gehouden op het Reijerskoop. Van de 413 overtreders reden er 211 met een snelheid van 41 km/u of harder en 33 met een snelheid van 51 km/u of harder. Op het Re ijerskoop is de maximumsnelheid 30 km/u. Het aantal passanten was 1204. Ruim 34% reed te hard. De hoogst gemeten snelheid was 61 km/uur. Bewoners van het Re ijerskoop hebben in het verleden aangegeven zich onveilig in het verkeer te voelen op het Reijers koop. Ook uit metingen van de politie bleek dat een deel van het verkeer op het Reijerskoop vaak te hard rijdt. De snelheidscontrole van vandaag maakt deel uit van een reeks van controles die tot doel hebben om het verkeer op het Reijerskoop veiliger te maken. Tijdens de controles wordt er ook op de snelheid van landbouwver- keer gecontroleerd. De maximum snelheid voor een landbouwvoer tuig is 25 km/u, lager dus dan de maximumsnelheid van 30 kilome ter per uur die op het Reijerskoop geldt. Australian H*d Cros*- Hart van Holland: dé krant voor de Zuidpias 18 februari 2009 Boskoop - Guusje, leerlinge van groep 8 van de Rehoboth School, heeft een actie opgezet om geld op te halen voor de mensen die slachtoffer zijn geworden van de hevige branden die onlangs ge woed hebben in Australië. Guusje, die zelf acht jaar in Australië heeft gewoond, haalde in drie dagen tijd een bedrag van 500,- euro op, bestemd voor het Australian Red Cross. Guusje van de Rehoboth School heeft in drie dagen tijd 500 euro opgehaald voor het door branden getroffen Australië. Boskoop - In de Dorpskerk aan het Kerkplein is zon dag 22 februari predikant- dichter dr. André F. Troost uit Heusden te gast. Het be- i treft een lieddienst, waar bij vooral liederen worden gezongen, die Troost zelf heeft geschreven. Troost verstaat de kunst op bijzon- i dere wijze datgene wat met het geloof te maken heeft, I onder woorden te bren- Door Johanna van Waardenberc toe", zegt architect Willem Wlaggt "Daarom wordt de kerk gesloopt om vervolgens een groter en mooier multifunctioneel gebouw te krijgen. De ingang van de kerk verbinden met het plein in het cen trum. Zo ontwikkelen een bruisend gebied." Binnen het gebied komen ook nog 250 extra parkeerplekken voor het winkelend publiek. Boskoop - In de Rozenburg vond zaterdag 14 februari het kindercarnaval plaats. Een week voordat het 'echte' carnaval begint, zat de stemming er a! goed in. Niet alleen bij de kinderen, ook bij de ouders die grotendeels verkleed kwamen. Diezelfde ouders hadden zich ook flink uitgesloofd om mooie kostuums voor hun kinderen te maken. Door Joke Heikens Aan het begin van de middag zag je al veel vreemd geklede kinde ren door de straten van Boskoop lopen en fietsen. Of was dat echt Sneeuwwitje? En daar, was dat niet K3? Mega Mindy kwam ook voor bij, net als Pipi Langkous, kabouter Plop en een vader met groen haar! Dat kan toch helemaal niet? Dropveters Ze waren allemaal op weg naar de Rozenburg, waar ze een middag konden zingen, dansen, jumpen, polonaise lopen, drinken en chips eten. De kleine en grote dansma riekes verzorgden shows, waarbij de kleine dansmariekes verkleed waren als Pipi Langkous bij hun tweede show. Power Party verzorg de ook twee keer een optreden, de K3, of toch niet? ledereen is welkom bij deze dienst die om 18.30 uur be gint. Boskoop - "Het nieuwe Centrum- Zuid moet intiem en bruisend tegelijk zijn. Wij willen graag het winkelend publiek, dat nu weg loopt naar andere steden en dor pen, in Boskoop houden." Dat zei burgemeester Coos Rijsdijk tij dens de informatiebijeenkomst op dinsdag 10 februari. Tijdens deze avond konden de bewoners voor een tweede keer reageren op het ontwerpplan van Centrum-Zuid. In de Bethelkerk in Boskoop gaven architecten een toelichting over het huidige ontwerpplan. Tijdens de eerste bewonersbijeenkomst van 20 november gaven mensen al meningen en suggesties over het toenmalige ontwerpplan. De in middels aangepaste versie is afge lopen donderdag in de Bethelkerk getoond. De gemeente wil in de noordzijde en zuidzijde van het centrum een concentratie winkels, bovenwo ningen en parkeergarages creë ren. Een drielaags concept moet Het nieuwe het centrum zo compact mogelijk houden. Zo komt er één blok met parkeergarages, winkels en daar bovenop woningen. De entree Wa terrijk krijgt er meer winkelgele- centrum moet intiem en bruisend, maar niet te hoog worden. genheid, extra horecagelegenheid en een zestigtal startappartemen ten erbij. Ook de Bethelkerk is ver werkt in het plan. "Zoals iedereen weet is deze echt aan vervanging Het gebied bij de Bootstraat en Ba renstraat moet in het toekomstige ontwerpplan de verpaupering van panden en de overlast van Polen tegengaan. "Misschien moet de gemeente deze groep Oost-Euro peanen een goedkopere woon-l voorzieningen aanbieden aan de rand van het dorp. Zo kunnen we het centrum opknappen. De win kelstraten kunnen aangekleed worden met leuke luifeltjes, gezel lige verlichtingen en misschien is een autovrije zone ook wel een op tie", zegt architect Arno de Vries. Omwonenden konden door mid-l del van briefjes reageren op del plannen. Hoogbouw en groen-l voorzieningen zijn opnieuw del zorgpunten bij de aanwezigen! "Bij hoogbouw hinder je altijd well iemands uitzicht, daarom probe-l ren wij binnen in het centrum geenl hoge woningen te bouwen", aldus Wlaggt. zaal schudde op zijn grondvesten toen er gejumpt werd, waarbij zelfs prins Carnaval en zijn gevolg mee deden. Het uitdelen van dropveters waarbij het zou gaan om wie het eerst zijn dropveter op had, zonder dat er eerder begonnen, was zorg de voor hilariteit. Veel kinderen hadden de helft al op voordat ze begrepen dat ze moesten wachten. Renske (8): "Ik vond vooral het eten van de dropveter leuk, maar mijn vriendin Anne was sneller." Anne vond op haar beurt iets anders leu ker: "Het jumpen vond ik vooral leuk. Daaraan hebben wij fanatiek meegedaan. Het is hier erg leuk!" De prijswinnaars K3 bleek uiteindelijk toch niet K: te zijn, maar drie verklede vriendin nen. Eén van hen was Roos. "Mijr papa is Prins Carnaval", vertelde ze trots. Aan het einde van de mid dag, toen de allerkleinsten mol naar huis waren gegaan, reikte Prins Carnaval de prijzen uit voo de mooist verklede kinderen. Da gebeurde in drie categorieën; in dividueel, tweetallen en groepen De voetbalplaatjes waren ook hie ruim vertegenwoordigd, de jonger met het sandwichbord vol voetbal plaatjes kon niemand ontgaan zij' en hij was dan ook één van de win naars.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2009 | | pagina 40