KLIKKEN [EINDELIJK WERD ER WEER GEVOETBALD BIJ W WADDINXVEEN SO YOU THINK YOU CAN DANCE DUBBELEXPOSITIE IN ORION IANGERS GEZOCHT VOOR HIADRIGALENPROJECT GROTE VRIENDELIJKE REUS IN BIBLIOTHEEK GROOT ONDERHOUD HOGEVEENSEWEG CURSUS MODELTEKENEN ALEID ABELS r m SPORT/REGIO IETBA1 JEUGD EUTER IN ZICHT TRAINEN MET PILATES dus klik snel naar: www.hartvanholland-online.nl Hart van Holland: dé krant voor de Zuidpias 18 februari 2009 I.Vaddinxveen - De jongens A1 trad Ijan tegen TOGB uit Berkel. in de Ieerste helft wist Rick Swijnenburg iet een fraaie vrije trap de 0-1 bin- ien te schieten en in de tweede helft scoorde gelegenheidsspits Ke- I yin Kaptein twee mooie doelpun- I ten en werd een penalty verzilverd I joor Mike Wamelink; eindstand I j-4 voor Waddinxveen. he BI speelde eveneens in Berkel, legen TOGB B1. De leuke en aan trekkelijk wedstrijd eindigde in een J-7 overwinning voor Waddinxveen. liet mooiste doelpunt was van inval- Ier Hidde Eijk. De linkerspits scoorde leihard in de rechter bovenhoek. Lleisjes MJ1 speelde de eerste voor laars wedstrijd bij cvv Berkel. Na bij lust voor te staan met 0-1 kon niet I,oorkonten worden dat met 3-1 ver loren werd. F1 speelde een goede liedstrijd uit bij Be Fair waar met 1-5 gewonnen werd. F4 ging met laen paar man te weinig op pad naar .v - i Spelmoment Jongens Al van vv Waddinxveen tegen TOGB uit Berkel. Nieuwkoop, waar deze club er voor zorgde dat er toch 7-7 gespeeld kon worden. Bij een ruststand van 0-8 werd de sterkste man op doel gezet zodat het evenwicht in de partij te rugkeerde. Eindstand 4-12. Waddinxveen - Eve's Dance Works, onderdeel van Stich ting Vonk, organiseert diverse workshops waaraan wordt meegewerkt door finalisten van het televisieprogramma 'So you think you can dance'. Nadat op 11 februari finalist Giorgio al een workshop ver zorgde, is het op woensdag 25 februari van 20.00 tot 21.30 uur de beurt aan Anuschka en op donderdag 26 februari van 19.00 tot 20.30 uur zal Gianinni zijn kunsten komen vertonen. De kosten bedragen 10,- euro. Na afloop van de workshops is er tijd voor handtekeningen en foto's. De workshops vinden plaats in de Kerkstraat 13 en zijn bestemd voor iedereen die van dansen houdt en 14 jaar of ouder is. Lidmaatschap is niet vereist. Gianinni verzorgt een workshop bij Eve's Dance Works. Voor meer informatie en in schrijven: eloome@hotmail.com of 06-24311068. iNesselande - In de Griffioen aan lie Boy Edgarstraat in Zevenkamp Iseen dubbelexpositie te bezichti gen van schilderijen van Cora Mo ist, tot 3 april, en van de stenen lieelden van Rineke Grootendorst, Ie zien tot 15 mei. ICora Moret (1959) woont en werkt I"Rotterdam. Ze werkt in olieverf, liquarel, houtskool en krijt en voelt liich in haar werk aangesproken hoor de hedendaagse beeldende lunst. Ze werkt voornamelijk figu ratief Op een aantal schilderijen is haar dochter Fieneke te zien; zij is laen cliënt van Orion, In de recente larie 'Klein leven' wil ze de kracht la kwetsbaarheid van het niet vol pakte (jonge) leven laten zien. l-neke Grootendorst begint aan Ken steen en het eindresultaat Imtstaat gaande weg. "Zoals de Ifrikanen zeggen 'the stone is ■talking to you'", aldus Rineke. Ze lurkt met onder meer speksteen, ■rpentijn, springsloten, albast en ■armer. Flaar stijl is niet in een l'okje te plaatsen, maar het werk is wel herkenbaar en is soms een mix van abstract en figuratief en heeft verschillende onderwerpen. "Als mijn beeld u 'pakt', is mijn missie geslaagd." De dubbelexpositie is op werkda gen te bezichtigen van 9.30 tot 16.30 uur. Werk van Rineke Grootendorst. louda/Regio - Vierstroomzorgring Pganiseert een cursus 'peuter in ïtht Voor peuters wordt de we- Jïld steeds groter en zij ontwikke- Kn zich razend snel. Dit is voor ou- prs boeiend om te zien, maar ook I eens lastig. Wat doe je als ou- Ifcrals je kind een driftbui heeft niet wil eten? Of niet luistert? Of Pdere kinderen slaat? In de cursus Jwien de volgende onderwerpen tan de orde: Informatie over de ptwikkeling van de peuter, hoe jij je kind kan steunen, en een veilige basis bieden, je leert de ontwikke ling van je kind te stimuleren, je leert manieren om het gedrag van je kind te sturen. De cursus duurt vier avonden en wordt gegeven door twee jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau. Aan deelname aan de cursus zijn geen kosten verbonden, aanmelden is noodzakelijk. De cursus start op 17 maart van 20.00 tot 22.00 uur in Gouda. Voor meer informatie en aanmelden: 0900-9300 of cursus- sen@vierstroomzorgring.nl iesselande/regio - Flet Alexander fimerkoor start op donderdag 26 Rsbruari met de voorbereidingen peen nieuw concertprogramma [et Engelse en Italiaanse madri- plen Op het programma staat befaamde Treurzang van Ari- Pna van Monteverdi, met onder feer het ontroerende 'Lasciatemi Wire'. Daarnaast wordt muziek ((zongen die de Britse componist hrley verzamelde in de bundel Pe Triumphs of Oriana', liede- ter ere van Queen Elisabeth I. ■k andere madrigaalkunstenaars ■an op het programma, waar per Gesualdo en Marenzio. De 'Werten zullen in oktober 2009 worden uitgevoerd. Flet Alexander Kamerkoor bestaat uit een vaste kern van zangers en zangeressen, aangevuld met er varen zangers die op projectbasis meezingen. Bij alle stemgroepen zijn projectleden welkom, waarbij vooral sopranen worden uitgeno digd om te reageren. Het Alexan der Kamerkoor repeteert iedere donderdagavond in de Rudolf Steiner School aan de Michelan- gelostraat 375 in Rotterdam Lage Land. Voor meer informatie: www. alexanderkamerkoor.nl, alexan- derkamerkoor@hotmail.com of, na 18.00 uur, op 010-4227773. Nesselande - Bij Pilates wordt het hele lichaam getraind, maar ligt het accent op de streek van de heupen tot aan de ribben. De les sen zijn opgebouwd uit verschil lende oefeningen die meestal, op een matje op de grond, langzaam worden uitgevoerd. Het is vooral belangrijk dat de oefeningen goed uitgevoerd worden; snelheid en hoeveelheid komen pas daarna. Met Pilates wordt de houding ver beterd en de probleemgebieden aangepakt. Het zorgt voor een be ter lichaamsbewustzijn, een sterke en soepele wervelkolom, strakke buik- en rugspieren, een verbeter de circulatie en verhoogde stofwis seling. Pilates is niet gebonden aan leeftijd of postuur. De lessen vin den plaats in de Brede School op woensdag van 19.45 tot 20.45 uur of van 20.45 tot 21.45 uur. Voor meer informatie en aanmel den: 010-2518988 of www.curzus- enzo.nl. MAG! Moordrecht - In de plaatselijke ves tiging van bibliotheek De Groene Venen is onlangs een heel bijzon dere bezoeker binnen komen wan delen, namelijk niemand minder dan de Grote Vriendelijke Reus van Roald Dahl. Hij voelt zich zo thuis in de bibliotheek dat hij languit tussen de boeken in de jeugdhoek is neergestreken. Ter ere van deze grote logé organiseert de biblio theek tijdens de voorjaarsvakan tie van maandag 16 tot en met woensdag 25 februari voor kinde ren vanaf acht jaar een quiz over Roald Dahl. Ook zijn er verschillen de kleurplaten waarop de hoofd personen uit de boeken van Roald Dahl staan. Op woensdag 4 maart wordt om 16.00 uur bekend ge maakt wie de grootste Roald Dahl kenner van Moordrecht is. De prijs bestaat uit een boek van, natuur lijk, Roald Dahl. De GVR trakteert tijdens dit feestje op limonade en griezelsnoepjes. Voor meer informatie over ope ningstijden: www.bibliotheekde- groenevenen.nl. Boskoop - Naar verwachting in de schoolvakantie 2009 (begin augustus tot beging september) voert de provincie Zuid-Holland groot onderhoud uit aan de N 455. Het gaat om het deel van de N 455 dat bekend staat als de Hogeveenseweg (vanaf de krui sing met de Provincialeweg tot en met de rotonde in Boskoop). De kwaliteit van het asfalt op dit deel van de N 455 is slecht en moet vervangen worden. Daar naast worden er maatregelen genomen om de verkeersveilig heid te verbeteren. De weg krijgt een nieuwe asfalt- laag en wordt voorzien van nieu we en veiligere strepen. Om de veiligheid op de weg verder te verbeteren, worden op de roton de in Boskoop maatregelen ge nomen. Op een aantal plaatsen worden de voorsorteervakken bij in- en uitritten van woningen verwijderd. Dit zorgt voor een beter zicht bij het oprijden van de weg. Ook de meeste bomen moeten worden gerooid uit oog punt van de verkeersveiligheid of omdat ze oud en 'op' zijn. Het fietspad wordt verbreed en de fietsoversteek bij de Roemer wordt veiliger gemaakt. Waddinxveen - Aleid Abels ver zorgt voor stichting Vonk vanaf dinsdag 10 maart gedurende vijf aangesloten avonden van 19.30 tot 22.00 uur een cursus Modelte kenen in het leslokaal aan de Pe ter Zuidlaan. De cursisten zullen zich vooral gaan bezighouden met het weergeven van de menselijke figuur op het platte vlak. Dege nen, die nog nooit model hebben getekend, werken met houtskool; cursisten met meer ervaring kun nen ook werken met bijvoorbeeld inkt of aquarel. Enige ervaring met tekenen is wel gewenst. Voor meer informatie en aanmel den: 0182-614422. Aleid Abels geeft een cursist ad vies tijdens de cursus.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2009 | | pagina 47