Het Nieuwe Midden: visitekaartje en mogelijk extra woningen Zuidpias II/est: wonen, werken en recreeren Zuidpias West Het Nieuwe Midden Het Nieuwe Midden is de bedoeling om binnen tien jaar het nieuwe bedrijventerrein te realiseren. Werkgelegenheid is immers een belangrijk thema bij de ontwikkeling van de Zuidplaspolder. Ontspannen in Zuidpias West De plannen voor natuur en water zijn niet veranderd. Langs de ringvaart komt een fiets en wandelroute die aansluit op de andere deelgebieden. Een nieuw fietspad vormt een recreatieve verbinding tussen Nesselande en de Voorlopig verandert in dit gebied bijna niets. Pas na 2020 wordt er mogelijk gebouwd in Het Nieuwe Midden. Wel wordt in de komende tien jaar het gebied rond de nieuwe knoop van de verlegde N219 met de A12 ontwikkeld tot een bijzonder gebied met bedrijven en kantoren. Deze nieuwe knoop wordt de centrale entree van de Zuidplaspolder en moet het visitekaartje van de Zuidpias worden. f igvaartdorp In de tweede fase staan woningen gepland voor het Ringvaartdorp dat tussen Zevenhuizen en Nieuwerkerk aan den IJssel moet komen. Nu staat de betrokkenen een dorp voor ogen zoals Zevenhuizen-Zuid. Wanneer de woningproductie in het zuidelijke deel van de Randstad blijkt tegen te vallen, kan de provincie aangeven dat in het Ringvaartdorp extra woningen moeten komen. Bedrijventerrein Nieuwerkerk-Noord Rond de knoop van de A20 met de N219 wordt een bedrijventerrein ingericht. Dat betekent dat de gemeente eerst met marktpartijen, die meeontwikkelen, overeenstemming wil bereiken over de inrichting van het gebied. Het Bekijk het ontwerpbestemmingspian bij uw gemeente: www.nieuwerkerk-ijssel.nl of www.zevenhuizen-moerkapelle.nl Het ontwerpbestemmingspian Zuidpias West ligt zes weken lang, van12 februari tot en met 26 maart 2009, ter inzage bij de gemeenten Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle. Bekijk het ontwerpbestemmingspian bij uw gemeente: www.zevenhuizen-moerkapelle.nl Het ontwerpbestemmingspian het Nieuwe Midden ligt zes weken lang, van 12 februari tot en met 26 maart 2009, ter inzage bij de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle. pagina 5 Hart van Holland Dé krant voor de Zuidpias 18 februari 2009 Het grootste deel van het gebied Zuidplas- West verandert de komende 10 jaar. Er komen twee nieuwe wijken: Nieuwerkerk-Noord en Zevenhuizen-Zuid. En er komt een nieuw bedrijventerrein. De mogelijke ontwikkeling van Het Nieuwe Midden is gepland in de periode 2020 -2030. Op basis van de ontwikkelingen op de woningmarkt zal de provincie Zuid-Holland bepalen of er na 2020 behoefte is aan extra woningen in de Zuidplaspolder. Voorlopig blijft het grootste deel van het gebied zoals het nu is. De bestaande functies blijven voor de komende tien jaar zo veel mogelijk gehandhaafd. Centrale entree Er is één uitzondering. Dat betreft het gebied waar de verlegde N219 een nieuwe aansluiting krijgt met de A12. Die locatie vormt de centrale entree van de Zuidplaspolder en wordt het visitekaartje van het gehele gebied. Het is de bedoeling dat rond deze knoop hoogwaardige bedrijven en eventueel kantoren worden gerealiseerd en landschappelijk goed ingepast. Vanaf de snelweg toont de entree straks het karakter van de polder. Met veel openheid, water en natuur, en daartussen representatieve bedrijven die behoefte hebben aan een fraaie zichtlocatie, alsmede bedrijven die belang hechten aan een landschappelijke omgeving. Waar ligt Het Nieuwe Midden? De naam zegt het al: Het Nieuwe Midden ligt centraal in de Zuidplaspolder. De Knibbelweg vormt in het zuiden de grens van het gebied, de Zuidelijke Dwarsweg aan de zuidoostkant. In het noorden loopt de Brede Weg en het spoor en in het westen grenst het gebied aan de Noordelijke Dwarsweg, de 4e Tocht en de N219. Het gebied ligt in de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle. In Zevenhuizen-Zuid komen ongeveer 1.200 woningen, waarvan dertig procent in sociale sector (huur en koop). "Op die manier voorzien we voor een belangrijk deel in onze eigen woningbehoefte", zegt Mies Te Meij-de Laat, wethouder van Zevenhuizen-Moerkapelle. Het gebied met de nieuwe woningen wordt zoveel mogelijk verweven met het bestaande dorp. Bij de ontwikkeling staan de dorpse karakteristieken voor ogen. Het aantal woningen rechtvaardigt nieuwe voorzieningen als parken, speelpleinen en een kinderdagverblijf. Maar de uitbreiding van het woningaanbod resulteert ook in het behoud en de versterking van de huidige voorzieningen en de detailhandel in de kern. Nieuwe sportvoorzieningen Nieuwerkerk-Noord krijgt circa 1.800 woningen. De verbinding met de huidige kern van Nieuwerkerk aan den IJssel wordt zodanig gemaakt dat de nieuwe wijk straks wordt ervaren als een logisch geheel met Nieuwerkerk. Onder meer door een fietsverbinding over de A20. De nieuwe woningen vallen vooral in de middeldure en duurdere categorie. "Er komen nieuwe sportvoorzieningen die ook voor de huidige bewoners van Nieuwerkerk een fraaie toevoeging aan het bestaande sportaanbod vormen", zegt Jan Slagt, wethouder van Nieuwerkerk aan den IJssel. Rode Waterparel. De nieuwe tochten zorgen niet alleen voor afvoer en berging van water, maar ook voor recreatief gebruik. Eerst bewegen, dan bouwen Voor de infrastructuur geldt nog steeds eerst bewegen, dan bouwen. Dus eerst zorgen dat er wegen komen, dan pas de heipalen in de grond. Waar ligt Zuidpias West? Het Nijverheidscentrum van Zevenhuizen vormt de noordelijke grens van Zuidpias West. In het oosten loopt de Knibbelweg. De Tweede Tochtweg en (straatnaam) Nieuwerkerk aan den IJssel vormen de zuidelijke grens en in het westen bakent de ringvaart het gebied tot slot af. Het betreft de gemeenten Zevenhuizen-Moerkapelle en Nieuwerkerk aan den IJssel.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2009 | | pagina 5