8 0 a N8 s s 8) 8 I t. m wZ' Kom naar de informatieve inloopavond Op diverse avonden vinden er in de Zuidplaspolde informatieve inloopavonden plaats. Van 19.00 tot 21.30 uur kunt u zich op de hoogte stellen van de voorgenomen plannen en vragen stellen aan de medewerkers van de gemeente(n). U unt binnenlopen wanneer u wilt. In een andere i kunt u op twee momenten presentaties van de projectleiders van het deelgebied bijwom Het is niet noodzakelijk om de presentaties bij te wonen. De presentaties zijn ook schrifte beschikbaar. Rode Waterparel: natuur, water en bijzonder wonen Gouweknoop: Rode Waterparel 3^jidptas Noord Het Nieuwe Midden lip. pagina 6 Hart van Holland Dé krant voor de Zuidpias 18 februari 2009 2 8 1 s 5 De plannen voor de Rode Waterparel tonen nog steeds veel natuur en water. Ook komt er een landelijk woonmilieu dat uniek is voor de wijde regio. In de Rode Waterparel zal het waterpeil langzaam stijgen. Zo ontstaan geleidelijk rietkragen en moerasplanten. Door deze maatregel sluit het plangebied goed aan bij de waterrijke natuur van de Groene Waterparel. Fietsen in de natuur In een dichtbevolkt gebied is het belangrijk om goed te kunnen recreëren. Af en toe met de fiets de natuur in. De Rode Waterparel draagt bij aan die recreatieve functie. Een fietspad op de kreekrug slingert door het gebied van Zuidpias West naar de Gouweknoop. Het is straks mogelijk van dit ene deelgebied naar het andere te fietsen via een nieuw aan te leggen fietsroute langs de nieuw aan te leggen Nieuwerkerker Dwarstocht. Onderweg vindt een verandering van fauna plaats. Weide wordt natte natuur, weidevogels maken plaats voor dieren en vogels die in deze natte omgeving goed kunnen leven. Naast de nieuw aan te leggen Nieuwerkerker Dwarstocht wordt de 4e Tocht verbreed. Ook langs deze Tocht komt een fietspad. Itlinder auto's De plannen leiden ook tot minder autoverkeer. Ten zuiden van de Zuidelijke Dwarsweg worden de Zuidelijke Dwarslaan en de Gouweparklaan aangelegd. Beide met een robuuste beplanting om het natuurlijke karakter van de Rode Waterparel nog eens extra te ondersteunen. "Als straks de Moordrechtboog is aangelegd als verbinding tussen A20 en A12 kent de Middelweg ook geen sluipverkeer meer", benadrukt wethouder Jan Oomen van Moordrecht. 'Dun' vronen Met zoveel natuur en water is er nauwelijks ruimte voor intensieve woningbouw. Er is veel ruimte voor landelijk wonen op kwalitatief hoog niveau. "Er komen maximaal negen woningen per hectare. Bovendien wordt niet elke hectare bebouwd", zegt wethouder Jan Slagt van Nieuwerkerk aan den IJssel. Hoe die woningen er gaan uitzien is nog niet bekend. Wel staat duurzaamheid voor ogen. "We kijken bijvoorbeeld hoe we nieuwe mogelijkheden voor energielevering kunnen toepassen". Het midden van het plangebied, tussen de 3e Tochtweg en de 4e Tocht, wordt vooralsnog bestemd voor water en natuur. Daarmee komt er voorlopig geen woningbouw in dit gedeelte. De colleges van beide gemeenten hebben de bevoegdheid om de plannen nog te wijzigen naar woningbouw. maart restaurant Parallelweg Nieuwerkerk aan Inloop 19.00 uur - 21.30 uur Usse Eerste ronde presentaties 19.30 - 19.40 uur Presentatie Rode Waterpa 19.45 - 19.55 uur Presentatie infrastructuur Tweede ronde presentaties 20.45 - 20.55 uur Presentatie Rode Waterp 21.00 - 21.10 uur Presentatie Infrastructuur I De datum en de locatie van de inloopavond van de Gouweknoop volgen binnenkort. Houdt u de gemeentelijke publicaties en de gemeentewebsite: www.moordrecht.nl en ffl www.waddinxveen.nl in de gaten. Waar ligt de Rode Waterparel? De Rode Waterparel ligt in het midden van de Zuidplaspolder, tussen A20 en A12. In het westen vormt de 2e Tochtweg de grens, in het noorden de Zuidelijke Dwarsweg, de oostelijke grens ligt 180 meter ten oosten van de Middelweg en in het zuiden ligt de Groene Waterparel. De Rode Waterparel betreft de gemeenten Moordrecht en Nieuwerkerk aan den IJssel. Bekijk het ontwerpbestemmingsplan bij uw gemeente: www.moordrecht.nl of www.nieuwerkerk-ijssel.nl Het ontwerpbestemmingsplan Rode Waterparel ligt zes weken lang, van 9 februari tot 23 maart 2009, ter inzage bij de gemeenten Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht. evenhuizen ROLDE ,.v Sa

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2009 | | pagina 6