..V Hi driehoek R Z G ZUIDPLAS Gouweknoop: Moordrechtboog, woningen en water Druk op groen Extra water Gouweknoop Effecten milieu wegen bij besluitvorming Naast het ontwerpbestemmingsplan kunt u de resultaten van het onderzoek bekijken rond de effecten die de ontwikkelingsplannen hebben voor het milieu. Elk deelgebied heeft z'n eigen milieuonderzoek. Er is ook zo'n rapportage voor de infrastructuur van de gehele Zuidplaspolder. Heipalen in de grond voor nieuwe woningen, verkassen van de glastuinbouw, aanleg van nieuwe wegen... de ont wikkelingen in de Zuidplaspolder hebben zeker effect op het milieu. Maar in welke mate? Voor de gehele Zuidplaspolder is bekeken welke gevolgen de aanleg van de nieuwe infrastructuur en het gebruik van die wegen met zich meebrengt. Nu TER INZAGE Die nieuwe infrastructuur heeft uiteraard gevolgen voor geluid en luchtkwaliteit. Dat is dan ook grondig onderzocht. Maar wat doen die wegen met de natuurgebieden en het landschap daaromheen? En hoe veilig is het als er gevaarlijke stoffen worden vervoerd? Ook daarvan zijn de effecten in kaart gebracht. De zogenaamde Milieu Effect Rapportage Infrastructuur en de MER van het deelgebied liggen ter inzage bij de betreffende gemeente, samen met het ontwerpbestemmingsplan. Inzicht in de effecten op het milieu moet leiden tot goed onderbouwde besluiten voor de nieuwe ontwikkelingen. Een onafhankelijke, landelijke commissie zal de rapportages beoordelen op kwaliteit en ziet toe of in de besluitvorming rekening is of wordt gehouden met de onderliggende effecten voor het milieu. Verkorte versie beschikbaar op inloopavontl! De Milieu Effect Rapportages zijn vaak omvangrijke rapporten. Om de bewoners van de Zuidplaspolder te helpen is van alle milieuonderzoeken gezamenlijk één toegankelijke samenvatting gemaakt. Daarin staan onder meer beknopt de resultaten van de onderzoeken en wat daarmee gaat gebeuren. U kunt de samenvatting ophalen tijdens de inloopavonden. Hart van Holland Dé krant voor de Zuidpias 18 februari 2009 pagina 7 www.driehoekrzg.nl Tg -J ADDIfvXVEE Blotmtntlaal Wsddinxveen GOUDA V/ Goudesk -V. v"-' De aanleg van de nieuwe Moordrechtboog is een van de belangrijkste ontwikkelingen in de Gouweknoop. Naast nieuwe wegen, fietspaden, groen en water komen er ook in beperkte mate woningen bij. Zoals het er nu uitziet, worden tot 2020 in de Gouweknoop 950 woningen gebouwd. In hetmeest oostelijke deel, langs de Noordringdijk, hoogbouw met 300 woningen. In het westen, tussen de Middelweg en de nieuwe Moordrechtboog, 650 woningen met compacte bouw. Deze woningen zijn straks omgeven door water en groen, omdat ze min of meer de afronding vormen van het landelijke woonmilieu in de Rode Waterparel. Ook aan de Middelweg is het straks prachtig wonen, want die wordt versterkt tot een fraai groen lint dat symbool staat voor het polderkarakter van de Zuidpias. Het lint draagt bij aan een ruimtelijke overgang tussen de stedelijke Gouweknoop en het nieuwe landschap in Restveen en Groene Waterparel, en in de Rode Waterparel. Beperkte voorzieningen Een forse toename van bedrijvigheid is er voorlopig niet. In het westen en noorden van de Zuidplaspolder komen immers al grote bedrijventerreinen en het naastgelegen Gouwepark is ook volop in ontwikkeling. Het beperkt aantal nieuwe bedrijven levert wel iets meer werkgelegenheid op. Hoe die bedrijven er gaan uitzien, is nog niet bekend. Een 'dozenlocatie' zal het echter nooit worden. Ook de Gouweknoop staat voor een kwalitatieve en duurzame ontwikkeling. Verder blijft het aantal extra voorzieningen met 950 nieuwe woningen bescheiden. Misschien komt er een supermarkt, wat lokale winkels en wellicht een dependance van een school. In de directe omgeving komt immeers ook de wijk Westergouwe met voorzieningen. Daartegenover staat dat er ook gedacht wordt aan voorzieningen die juist mensen uit andere gebieden aantrekken. Er is nog steeds sprake van een initiatief voor het opnemen van een omvangrijke (top)sportlocatie met daarmee verwante functies. Bovendien is de Gouweknoop ook aantrekkelijk voor bijvoorbeeld grootschalige detailhandel, hotel- of congresfaciliteiten. Onderzoek naar de haalbaarheid van deze initiatieven is nog gaande. Nieuwe Moordrechtboog "De belangrijkste aanpassing in het gebied betreft de infrastructuur. De nieuwe Moordrechtboog verbindt straks de snelwegen A12 en A20 en zorgt voor een efficiënte ontsluiting van de Gouweknoop", zegt Jan Oomen, wethouder van Moordrecht. "De Moordrechtboog is niet alleen voor de ontsluiting van de Gouweknoop. Integendeel. De Moordrechtboog is essentieel voor de verbetering van de bereikbaarheid van de Zuidpias, op zowel het onderliggend als bovenliggend wegennet." Omdat de verbinding verhoogd wordt aangelegd, kunnen lokale wegen, fietspaden, groen en water deze nieuwe N456 ongelijkvloers kruisen. De Gouweparklaan wordt een nieuwe autoroute vanuit de Riode Waterparel en sluit straks aan op de Moordrechtboog. Hoe precies, is nu nog niet bekend. De huidige Zuidelijke Dwarsweg wordt een fietsroute. De nieuwe wegen en woningen leggen een grote druk op het groen. Agrarische percelen maken plaats voor de voorziene ontwikkelingen. Vooral uit een oogpunt van kwaliteit voor de leefomgeving bestaat er grote aandacht voor de natuur, alhoewel de Gouweknoop niet als één groen, recreatief gebied moet worden gezien. Daarvoor moeten de bewoners naar de omliggende gebieden, zoals het Weegje en straks de Ringvaart en het Moordrechtse veld. Het nieuwe Boogpark - van noord naar zuid - verbindt omvangrijke natuurgebieden als het Bentwoud en de Krimpenerwaard. In het noorden wordt aangesloten op de Vredenburghzone en in het zuiden op de groenblauwe zone langs de woonwijk Westergouwe. In elk geval krijgt de Middelweg een groener uiterlijk en een meer ontspannen karakter. Een nieuwe, parallel lopende weg zorgt voor ontsluiting van de stedelijke ontwikkelingen binnen de Gouweknoop. Verder worden wegen fietsvriendelijker gemaakt en komen er nieuwe fietsroutes die ook een sterk recreatieve waarde krijgen. Het verlengde van de Kreekrugzone vormt de belangrijkste verbinding tussen oost en west. In deze zone wordt de Nieuwerkerker Dwarstocht gerealiseerd. Langs deze nieuwe dwarstocht is het straks heerlijk fietsen. Het water krijgt ook een belangrijke functie als bergingsgebied voor overtollig water. Overigens is dit water een deel van de tien hectare nieuw water die in de Gouweknoop wordt gerealiseerd. Waar ligt de Gouweknoop? De Gouweknoop ligt in de zuidoosthoek van de Zuidplaspolder en betreft grotendeels het grondgebied van de Moordrecht en voor een klein deel Waddinxveen. Bekijk het ontwerpbestemmingsplan bij uw gemeente: www.moordrecht.nl Het ontwerpbestemmingsplan Gouweknoop ligt zes weken lang, van 19 februari tot 2 april 2009, ter inzage bij de gemeente Moordrecht. Voor Waddinxveen is het ontwerp bestemmingsplan nog niet ter inzage gelegd. Meer informatie kunt u vinden op de website van de gemeente Waddinxveen: www.waddinxveen.nl.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2009 | | pagina 7