DE VLAM WEER IN DE PIJP "VROEGER WAS HET WIJ EN ZIJ EN NU IS HET WIJ GEWORDEN" GLASBEEK Witgoed specialist van 9 Intratuin Zoetermeer UW DROOMHUIS! NEELEMAN Weet je nog dat je in de vleesmand zat? Roijers mist eerste klap Molens Nieuwerkerk en Zevenhuizen werken voor het eerst samen tijdens Nationale Molen- en Gemalendag Bedrijfsleven reageert op Zuidplasplannen intratuin a www.glasbeek.nl AUTOSCHADE B.V. Mitohmt*! Vraagprijs 222.000,- k.k. ■■■■■■■■ilildsBÉllH woninq-Sbednihrnakcloordij ZIE ONZE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT Zie pagina 27 Zie pagina 17 Nieuwerkerk aan den IJssel/Re- gio - Een fietstocht, muzikale optredens en een kleurwedstrijd. Dit zijn slechts enkele van de ac tiviteiten die tijdens de Nationale Molen- en Gemalendag op 9 mei georganiseerd worden. Dit jaar heeft molen Kortenoord bij het opstellen van het programma voor het eerst samengewerkt met de Stichting Molenvrienden Rot- temeren uit Zevenhuizen en dit heeft geleid tot een mooie fiets route, die langs zowel de Molen Kortenoord als de Molenviergang in Zevenhuizen loopt. Volgens voorzitter Maarten Mole naar van de stichting Molen Kor tenoord hebben de stichtingen el kaar gevonden. "Vroeger was het wij en zij en nu is het wij gewor den. Vorig jaar was de Molendag een geweldig succes. We dachten: hoe kunnen we dat dit jaar her halen en gestalte geven. We heb ben met elkaar overlegd en daar zijn een aantal mooie ideeën uit Zie pagina 6 en 7 Door Marlonneke Willemsen voortgekomen. We denken na wat we in de toekomst nog meer geza menlijk kunnen doen. Daar heb je ideeën, idealen en enthousiasme voor nodig en dat is allemaal volop aanwezig." De samenwerking heeft geleid tot een mooie fietstocht van 33 kilo meter, die loopt van Molen Wind- lust, via Moordrecht en Moerka- pelle naar de Rotte in Zevenhuizen en terug naar Nieuwerkerk. Vol gens Johan Ottevanger van Stich ting Molenvrienden Rottemeren, kan de route ook nog na de Mo lendag gefietst worden. "Het is een neutrale kaart, die ook na Mo lendag gebruikt kan worden. Deze is te downloaden via de site van het hoogheemraadschap of ver krijgbaar bij onder anderen Molen Kortenoord. Naast deze fietstocht is er een tocht rondom de Rotte. Deze tocht kan ook door ouders met kinderen gefietst worden, omdat er overal bruggetjes liggen, waardoor je de tocht zo lang kunt maken als je wilt." Ook de molens in Zevenhuizen doen mee aan de Nationale Molen- en Gemalendag, Extra open Zoetermeer Voorweg 19Z, 079-3515551. Donderdag en vrijdag koopavond, www.intratuin.nl Volop in touw voor een geslaagde Molen- en Gemalendag op 9 mei. maar Ottevanger wil graag bena drukken dat deze niet van binnen te bezichtigen zijn. "Het gaat om bewoonde molens, dus ze zijn al leen van buiten te bekijken." Bij de Molen Kortenoord is verder een uitgebreid cultureel program ma samengesteld. Vanaf 11.00 uur zijn er optredens van leerlingen van de muziekschool, het koor Euterpe en de popband New Coat of Paint. De theeschenkerij en de molenwinkel zijn open en ook dit jaar wordt er een boottocht vanaf de molen georganiseerd, samen met het schippersechtpaar André en Lizzy van Mullem van rond vaartboot de Libra. Lizzy: "De Li bra staat weer strak in de lak, dus we kunnen er tegenaan. Het Abra ham Kroes gemaal is dit jaar niet open, dus varen we waarschijnlijk naar het gemaal Zuidpias in Wad- dinxveen." Bij de Molenviergang in Zevenhuizen wordt de molen dag onder andere gevierd met de doop van nieuwe zeilen. Hiermee komt volgens Ottevanger weer een beetje oude historie terug. "Vroeger hadden de poldermolens in de zomer witte zeilen, omdat dit doek goedkoper was. We hebben een sponsor gevonden, die er voor gezorgd heeft dat we zestien nieuwe witte zomerzeilen krijgen en die worden op 9 mei gedoopt. Daarnaast hebben we een kleur plaat uitgedeeld in groep 1, 2 en 3 van de basisscholen. Deze kleur platen worden opgehangen en de mooiste wint een prijs." Ook het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft allerlei activiteiten georgani seerd. Volgens Marja van Welsenes is er vooral voor cinderen veel te doen. "Bij de verschillende molens en gemalen staan bijvoorbeeld springkussens en popcornkraam- pjes. Daarnaast hebben we een kleurwedstrijd, waarmee de kinde ren een grote Droppie Water knuf fel kunnen winnen. Dit jaar is ook de waterzuiveringsinstallatie Kor tenoord open, zodat iedereen kan kijken hoe deze functioneert." De Nationale Molen- en gemalen dag vindt 9 mei tussen 10.00 en 16.00 uur plaats. Voor meer infor matie: www.hhsk.nl 32e jaargang nummer 1332 29 april 2009 FOCWfl Waddinxveen Noordkade 24 ■Tel. 0182-61 25 88 Bekijk onze virtuele tour op WIJ MAKEN HET GOED

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2009 | | pagina 1