Tegels 2 Witgoed specialist PARTIJEN ZUIDPLAS NIET BANG VOOR TON RAAD TERUGGEROEPEN VAN VAKANTIE OM OVERLAST @M0ER NEELEMAN FIT-DEALER "EEN RAS VAN MENSEN DAT HET ZONDER STRIJD KAN STELLEN" voor bijna nop CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. SALE DE LAATSTE ZOMERMODE NU MET Bleiswijk Tel. 010-521 5055 Marza open vrijdag koopavond www.jangroentegels.nl 0180-332222 bij Intratuin PvdA-voorzitter Ploumen met lijsttrekker Slooters om de tafel Suppen met de buurman Bid aankoop van minimaal 3 KLEDINGSTUKKEN korting Bid 1 STUK 501 Bid 2 STUKS 8j| Nieuwerkerk herdenkt hen die vielen in Nederlands-lndië Al zestig jaar heel gelukkig met elkaar www.vdpanne.nl KINDERKLEDING Kon. Wilhelminaplein 8 in Waddinxveen www blitskikkers.nl info@blitskikkers.nl (0182) 62 08 (X) Op maandag gesloten. ZIE ONZE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT 0180-631206 Zevenhuizen >sfc onze showroom op afspraak. Nieuwerkerk aan den IJssel - Met de bevrijding door geallieerde troe pen, was in mei 1945 de Tweede Wereldoorlog in heel Europa voorbij. Het zou echter nog tot augustus duren voor de Japanse bezetter in Ne- derlands-lndië capituleerde. Op 14 augustus herdacht Nieuwerkerk hen die vielen tijdens de bezetting van Nederlands-lndië. Nieuwerkerk is de enige gemeente in de regio met een herdenkings monument voor de slachtoffers die gevallen zijn in Nederlands- lndië. Dit betekende dat behalve Nieuwerkerkers ook leden van de Molukse gemeenschap uit Moor drecht en inwoners van Rotter dam aanwezig waren. "Ik ga elk jaar naar een herdenking", zegt mevrouw Steijn, een overlevende van de beruchte jappenkampen. "Vroeger ging ik naar Den Haag, maar dat werd me te grootscha lig. Hierdoor vergeten de mensen de essentie van de ceremonie, namelijk het herdenken van de slachtoffers. Juist in Nieuwerkerk komt door de kleinschaligheid de boodschap beter over." Even voor achten vertrok de stoet naar het herdenkingsmonument. Daar vond een korte plechtig heid plaats. Burgemeester An dre Bonthuis sprak de hoop uit dat ook volgende generaties bij de gebeurtenissen zullen blijven stilstaan. "Nu gebeurt de herden king nog door de veteranen zelf, straks moet dit gebeuren door de kinderen en kleinkinderen." Daarnaast sprak de burgemeester over een streven van de mens heid. "Ik hoop dat wij ooit een ras van mensen kunnen zijn dat het zonder strijd kan stellen." Dit streven werd ook benadrukt door jongerenwerker Allard Lammerts van Bueren, zelf van Indische af komst. "We moeten er ook voor zorgen dat dit nieuwe ras de pijn en het verdriet van het verleden kan verwerken." Na de toespraken en een gedicht werden er enkele bloemenkran sen gelegd. Daarna klonk de me lodie van het Wilhelmus over de Kerklaan. Menig lid van de ere wacht, bestaande uit veteranen, zong het volkslied met zichtbare trots mee. Jongerenwerker Allard Lammerts van Bueren: De pijn en verdriet van het verleden moet worden verwerkt. Regio - naast D66 en de SP krijgen de gevestigde partijen in de fusiege meenten met nóg een nieuwkomer te maken. Rita Verdonk's Trots op Nederland (TON) kondigde op LON radio aan mee te willen doen aan de herindelingsverkiezingen van 18 november. De gevestigde partijen in de Zuidpias worden er niet warm of koud van. Saskia Dijxhoorn, secretaris van de kieskring van TON is ervan overtuigd dat TON in Zuidpias succesvol zal zijn. "De Nederlander is ontevreden over het functioneren van de overheid. Zowel op landelijk, re gionaal als lokaal niveau. TON streeft ernaar dat de ontevre den burger eindelijk eens aan het woord komt. Onze beweging telt behoorlijk veel mensen in de Zuidplasgemeenten." Aantallen wil ze niet noemen, uit 'privacy- overwegingen'. Fractievoorzitter van Gemeen tebelangen Nieuwerkerk Harm Lamberts herkent de Zuidplasge meenten niet als plaatsen waar de politiek geen oor heeft voor de burger. "Juist om die reden zijn indertijd lokale partijen op gericht. In Zevenhuizen, Moor drecht en Nieuwerkerk wordt de burger wel gehoord, getuige de vele wijkbijeenkomsten en in spraakavonden. Mensen krijgen niet altijd hun zin, maar dat is heel wat anders." (Lees verder op pagina 3) Kom voor nog meer nopruiming! 0P=0P Pijnacker Rijskade la, 015-3610000. Donderdag en vrijdag koopavond. Zoetermeer Voorweg 192, 079-3515551. Donderdag en vrijdag koopavond. www.intratuin.nl intratuin Zie pagina 3 Zie pagina 7 Door Niels Raas Door Elias van der Plicht Zevenhuizen - Het reces van het college en de raad werd vorige week dinsdag onderbroken. De VVD en Gemeentebelangen wilden een extra raadsvergadering waarin de overlast die door jongeren in Moerkapelle veroorzaakt wordt op de agenda stond: "Zo kan het niet langer." Al lange tijd wordt geklaagd over de overlast die jongeren op en rond @Moer en de skatebaan in Moerkapelle veroorzaken. Het VVD-raadslid John van Eijk ver klaarde waarom zijn partij en Ge meentebelangen hebben besloten om in het zomerreces de raad en het college bijeen te iaten komen. "Waarom heeft de gemeente niet veel eerder actie ondernomen. We kunnen dit niet tolereren. Dit kan niet langer wachten." Zijn fractiegenoot Jacco Vroegop stelde vast dat hij bang was dat het moment niet ver weg is waarop mensen voor eigen rechter gaan spelen. "Heel veel burgers vertel den ons in de afgelopen weken dat het zo niet langer door kon gaan. Als we nog langer hadden gewacht, dan waren we weer zo veel vernielingen verder en waren er nog meer mensen ongelukkig geworden." Slechts negen van de vijftien raadsleden konden tijdens de vergadering aanwezig zijn. Verschillende raadsleden wilden in een later stadium overleg over de procedure en de noodzaak om de extra raadsvergadering midden in het reces in te gelasten. Lees verder op pagina 00 Zie pagina 15 32e jaargang^ nummer 1348 19 augustus 2009

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2009 | | pagina 1