UITBREIDING SPORTHAL OP MOER OFFICIEEL GEOPEND HET GEMEENTENIEUWS VAN ZUIDPLAS Jan Groen. HART VAN HOLLAND Ponne Witgoed specialist HUIZENROUTE Cl000 GEWOON BEREIKBAAR TIJDENS WERKZAAMHEDEN Klaar voor een goede bui? INIEELEMAN NEFIT-DEALER Stationary* 50% korting DEZE WEEK IN HART VAN HOLLAND Schoner, mooier, Hollandscher Boeven vangen, brandjes blussen Suikerfeest in de Batavier Tempus f 10 OKT A.S. VAN 11.00 TOT 15.00 UUR ERA Makelaardij WADDINXVEEN www.era-waddinxveen.nl Wijnproeverij 1959- -2009 ÉSGig Aanbieding 30/9 - 7/10 mme VANAF 1 JANUARI 2010 WEKELIJKS IN HET Bleiswijk Tel. 010-521 5055 Ma-za open vrijdag koopavond www.jangroentegels.nl OVERAL EN ALTIJD: WWW. HARTVANHOLLAND-ONLINE 33e jaargang nummer 1354 30 september 2009x Vraagprijs 449.OOC k.k. 0180-332222 www.vdpanne.nl wonino-&bedrnhmokeloordn Zie pagina 3 Zie pagina 14 Zie pagina 17 Erveco installatiebedrijven www.tempus.nl/najaarsactie Moerkapelle - Het heeft zevenentwintig jaar geduurd voor de uitbrei ding van de sporthal in Op Moer een feit was, maar uiteindelijk is het toch zover gekomen. Op zaterdag 26 september werd de uitbreiding officieel geopend. Met het nieuwe gedeelte erbij bestaat de sportac commodatie nu uit drie zalen, die samen een sporthal vormen. jziE ONZE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT door Geertrude Verweij Gastvrouw Wanda van der Spek: "Na deze uitbreiding hebben we een NOC*NSF status en daardoor veel meer gebruiksmogelijkhe den. We hebben zelfs ons eerste internationale evenement, de rolschaatskampioenschappen, al achter de rug. Ook werden er al regionale wedstrijden zaalvoetbal gehouden." Het lint, dat het nieuwe gedeel te van het oude scheidde, werd doorgeknipt door burgemeester Fijen. "Als ik nu om me heen kijk en me probeer voor te stellen hoe groot de zaal was, denk ik dat het voorheen toch wel een beperkte ruimte was", zei hij. "Ik vind het fijn dat hieruit blijkt dat ook de voorzieningen in Moerkapelle OPEN Niet meer trainen in een te kleine zaal: Rolling '90 is tevreden. Maandag 5 oktober van 19.30 - 22.30 uur GRATIS TOEGANG Zie pagina 15 Zevenh bezoek onze showroom op afspraak. 'mappen, briefpapier, enveloppen e.d. met motieven van Janneke Brinkman, Marjolein e.d. K.W. plein 6, Waddinxveen Aan burgemeester Fijen's oproep goed gebruik van de sportzaal te maken, werd direct gehoor gegeven. door de gemeente op orde gehou den worden. Dergelijke faciliteiten kunnen de gemeenschapszin be vorderen. Ik wil dan ook alle in woners oproepen goed gebruik te maken van deze hal. Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten voor sport, ontspanning en cultuur is belangrijk voor een gemeen schap." Na het officiële gedeelte kon het publiek kijken naar en deelnemen aan een aantal sportieve demon straties van onder andere tafelten nis en zaalvoetbal. Rolling'90 gaf acte de présence met een tweetal optredens. Daar na mocht iedereen van de gele genheid gebruik maken om een tijdje vrij te rijden. Voorzitster Ciska Dijkema: "We zijn erg blij met deze uitbreiding. Tijdens kampioenschappen moe ten de rijders de hele zaal gebrui ken. Omdat onze zaal te klein was, moesten we voorheen voor elk kampioenschap uitwijken naar Gouda of andere plaatsen om goed te kunnen oefenen." Tot grote teleurstelling van de or ganisatie liet de aangekondigde Olympische trampolinespringer Lennard Villafuerte op het laatste moment verstek gaan. Als alterna tief werd de tumblingbaan, een langwerpig springkussen, neerge zet, waar de kinderen zich moch ten uitleven. Plaatsvervangend voorzitter van het bestuur van Op Moer, André Wolf: "Dit is een heugelijke dag. Nu staat niets ons meer in de weg om van deze mooie sportzaal gebruik te maken." Zevenhuizen - Het is dringen op het Zuideinde en de Noordelijke Dwarsweg, sinds de Dorpsstraat is gestremd voor doorgaand ver keer. Liander, voorheen NUON, vervangt er een middenspan- ningskabel. C1000 Wals zal in te genstelling tot eerdere -foutieve - berichtgeving gewoon bereik baar zijn.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2009 | | pagina 1