"WE FEESTEN ONS RICHTING HET HUWELIJK" 22 november t; o )ok op zondagen bent u welkom. INLEVEREN? /Gemeenteraads verkiezingen Wie wordt de baas in Zuidpias? Br i Mi m We zijn elke zondag open van 12.00 tot 17.00 uur. r AAI in woensdag 18 november 2009 Bekijk de voorlopige verkiezingsuitslag van uur tot uur vanavond vanaf 21.30 uur op iartvanholland-online.nl UW DROOMHUIS! m 0180-332222 DEZE WEEK IN HART VAN HOLLAND IT'fc tL. '1 1 Drie kernen, één optreden JP de MP naar ZP Hij komt, hij komt... Fusiegemeenten komen samen in culturele compositie KIJK VOOR ONS ACTUELE WONINGAANBOD OP WWW.ERA-WADDINXVEEN.NL fA^ERA Makelaardij tttSWADDINXVEEN bij Intratuin Zoetermeer van 11.00 tot 17.00 uur. Intratuin Pijnacker is gesloten. Bezoek nu onze sfeervolle kerstshow intratuin Albert Heijn in het winkelcentrum Boulevard Nesselande is elke zondag open. U parkeert bij ons gratis. Dus kom gerust bij ons langs. U bent van harte welkom. Albert Heijn, Winkelcentrum Boulevard Nesselande, Maltaplein 52, Rotterdam. www.D66Zuidplas.net Gewoon bij Albert Heijn. Versprille Schildersbedrijf 10% winterkorting -- Zie onze advertentie in deze krant! OVERAL EN ALTIJD: WWW. HARTVANHOLLAND-ONLINE.NL Zwanendaal 95 te Nieuwerkerk a.d IJssel 32e jaargang nummer 1361 18 november 2009 www.vdpanne.nl Zie pagina 3 Zie pagina 9 Zie pagina 15 Zuidpias - Hoewel de samensmelting van Zevenhuizen-Moerkapelle, Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht pas in januari realiteit wordt, is het samengaan op cultureel gebied al een succes gebleken. Na de plaatselijke opvoeringen van Onder NAP, Touw en Turf werd zaterdag 14 november de slotmanifestatie van het fusieproject De Culturele Zuid- plas gehouden. Door Geertrude Verweij De avond werd gepresenteerd door Geert van der Burg en Ma rieke van der Putten. "Vanavond gaan we iets unieks en eenmaligs beleven. We gaan een feestje bou wen vanwege onze nieuwe ge meente en dat gaan we doen met cultuur." Drie burgemeesters Het feest werd geopend met een koor dat een lied zong waarin de afzonderlijke kernen werden beschreven afgewisseld met het Zoetermeer Voorweg 192, 079-3515551. Donderdag en vrijdag koopavond. www.intratuin.nl ING* «TAR JAA BESTE WIIKilKTEN 0 tuin t dier refrein 'Zuidpias is geboren, laat iedereen dit horen, de mooiste plaats van het land.' Drie bijzondere gasten waren de burgemeesters van de drie ge meenten. Burgemeester Huub van der Meer van Moordrecht gaf aan het project erg belang rijk te vinden. "Het besluit van de drie gemeenten om te gaan samenwerken kun je zien als een liefdesverklaring. Daarna volgde een behoorlijk lange verlovings tijd en nu feesten we ons richting het huwelijk op 1 januari. Op deze manier kunnen we met elkaar een sterke saamhorigheid tot stand brengen." De Nieuwerkerkse burgemeester André Bonthuis wees op de bij zondere locatie van het evene ment, dat gehouden werd in een aardappelloods aan het Zuideinde in Zevenhuizen. "We bevinden ons hier langs de ringvaart. De Ringvaart is de ver bindende schakel tussen de ge meenten. Daarom is de ringvaart Y Drie burgemeesters over 'de mooiste plaats van het land'. ook opgenomen in het nieuwe logo." Jo Fijen, burgemeestter van Zeven huizen-Moerkapelle keek vooruit: "Mijn wens voor de cultuur in de Zuidpias is dat de inwoners, de organisaties en de verenigingen zichzelf blijven, maar elkaar wel opzoeken over de oude gemeen tegrenzen heen om een synergie te bereiken. Samen kunnen we de dingen leuker maken, maar het is zeker belangrijk om eigen dingen te blijven doen." Er is veel discussie geweest over het al dan niet behouden van de eigen identiteit van de gemeen ten. Fijen: "De identiteit, dat zijn we zelf. Het is wat mensen zelf be zielt en zelf uitdragen. Dat moeten we in elkaar opzoeken. Maar ik wil ook zeggen: mensen, blijf inhoud geven aan je eigen identiteit." Lees verder op pagina 3 6% BTW voor al uw schilder- behangwerk /|p en ook nog 0180-631377 - Dorpsstraat 166 Zevenhuizen I [utoeliers

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2009 | | pagina 1