IS HET GEEN PLAATJE? |T Jterstaftikfelen en Tegels halen, geen BTW betalen! V JJ\v\ s NEELEMAN AFSCHEID RAAD ZiVENHUIZEN-MOERKAPELLE ZONDER TREURNIS EN MET LINTJE GLASBEEK 28 december TJ O Tegels. Jan Groen. p. Visser en zn. IfjlT-DEALEH diverse CV-KETEL NODIG? IENIEUWS www.glasbeek.nl ApERTENTIES^EN^KOPI! UW DROOMHUIS! 10180-332222 Als je die koppies ziet... Pleegzorg is het ouderschap delen Biicompleet geplaatste vloei" gratis stedentrip. 18 t/m 31 december "(katis hapjes en drankjes - - tegelplem! www.jangroentegels.nl I: -0- 30-631206 Zevenhuizen Versprille Schildersbedrijf 10% winterkorting U IDENTITEITSBEWIJS OF RIJBEWIJS NODIG? AUTOSCHADE B.V. intratuin In de wereld van echt zijn Bekijk onze virtuele tour op haam a'a fnlp#raanrn ■■li Schelde 3 te Nieuwerkerk aan den IJssël Vraagprijs 225.000,= k.k www.vdpanne.nl |2e jaargang Inummer 1365 ■23 december 2009 Zie pagina 25 Zie pagina 29 bezet» onze! showroom op afspraak. 6% 3TW voor al uw schilder- behangwerk en ook nog 0180-631 377 - Dorpsstraat 166 Zevenhuizen Zevenhuizen - Valt ae ergernis van uitvallende treinen, autoruit krabben en glibberend ovehftrdcit gaan niet helemaal in het niet bij de aanblik van het prachtige Zuidplasland in winterkleed..? (foto: Anton Eikelenboom) Zevenhuizen j ftet\ oudejaars- nummer van nart v\n Holland van woensdag 30 december gaat vroeger dan gebruikelijk naar de drukker. Advertentie materiaal dient daarom uiter lijk maandag 14.00 uur binnen te zT)n. Advertenties reserveren kan tot maandag 12.00 uur. Ko pij voor dit nummer dient uiter lijk donderdag 12.00 uur bin nen te zijn. Weekendverslagen uiterlijk maandag 8.00 uur. Vraag uw paspoort of rijbewijs snel aan. Van woensdag 23 december 2009 tot maandag 4 januari 2010 zijn geen aanvragen mogelijk! Kijk voor meer informatie op de gemeentepagina in deze krant. Z|E ONZE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT Door Elias van der Plicht Zevenhuizen - Niet met treurnis en niet met weemoed moet afscheid worden genomen van de gemeen te Zevenhuizen-Moerkapelle. Dat was de visie die burgemeester Fij- en gaf tijdens de laatste raadsver gadering. "Burgers bepalen zelf de identiteit." In de theaterzaal van dorpshuis Swanla werd donderdag afscheid genomen van de raad. Nog een maal mochten de raadsleden hun stem laten horen. Het was een af- scheidsvergadering waarin hoop vol naar de toekomst werd ge keken en slechts zijdelings werd teruggeblikt op de minder fortuin lijke voorvallen tijdens de afgelo pen raadsperiode. Burgemeester Fijen beargumen teerde dat integriteit bij iedere politicus zelf begint en meende dat bestuurders durf zouden moe ten tonen door een eigen visie uit te dragen, ook als die tegen de stroom ingaat. Daarna ging hij in vogelvlucht door de afgelopen raadsperiode. Hij be noemde onder meer het fusiepro ces, de Zuidplasontwikkelingen en het thema veiligheid passeerden de revue. Ook richtte Fijen zich met een persoonlijk woord tot elk van de raads- en collegeleden. Ten aan zien van de fusie met Nieuwerkerk en Moordrecht kende de burge meester geen gevoelens van treur nis. De fusie was volgens hem een noodzakelijke voorwaarde om een goede dienstverlening aan de bur gers te kunnen blijven garanderen. Voor een gevoel van weemoed had Fijen wel begrip. "Maar ook daar maak ik me geen zorgen over. Ik heb vertrouwen in de inwoners. Noordkade 24 A/addinxveen - Tel. 0182 - 61 25 88 J MAKEN HET GOED Intratuin Pijnacker Rijskade la, 015-3610000. Intratuin Zoetermeer Voorweg 192, 079-3515551. www.intratuin.nl SGP-raadslid Ruud de Gooijer werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en ge roemd als sterk debater. Burgers blijven elkaar in allerlei verbanden opzoeken. Burgers be palen zelf de identiteit. Daar gaat niets in veranderen." Tot slot van de vergadering werd SGP-raadslid Ruud de Gooijer be noemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Van 1994 tot 2002 was De Gooijer wethouder en van 1986 tot 1994 en vanaf 2002 zat hij als raadslid voor de SGP in de raad van Moerkapelle en van Zeven huizen-Moerkapelle. Na de fusie keert hij niet terug in de nieuwe raad. Fijen typeerde De Gooijer als een debater pur sang. "Je schuw de het debat nooit en ik heb niet meegemaakt dat raadsleden jou in de hoek konden zetten." Zie pagina 33

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland | 2009 | | pagina 1