Hannah van Vlaardingen naar kwartfinale Voorleeswedstrijd TON zet zich in voor meer gemeentelijke oketten SFIT-DEALER Witgoed specialist NEELEMAN Tijdelijke verhuizing hospice IJsselThuis Panne CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. editie: zuidpias 3 3 e jaargang nummer 1375 24 februari 2010 Voorleesjury heeft het zwaar Dweifmachine ijselub in goede conditie? 'Ik moet blijven zwemmen,, anders vries ik vast' Twirlen is topsport Jan Oomen wethouder af 10% winterkorting UW DROOMHUIS! MO Nethanja zingt met Canadees koor Spreekuur PGZ Klapper van de week OVERAL EN ALTIJD: WWW.HARTVANHOLLAND-ONLINE.NL HART VAN HOLLAND Pagina 3 Pagina 10 Pagina 16 Pagina 19 Pagina 23 Nieuwerkerk aan den IJssel - 'Yo...yo... de toets gaat zo'. Hoe toepasselijk dat Hannah van Vlaardingen dit boek van Betty Sluyzer had uitgekozen om uit voor te lezen tijdens een voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. Het is namelijk nog niet zo lang ge leden dat ze de Cito-toets maakte. Hannah deed samen met vier andere schoolkampioenen mee aan de voor leeswedstrijd die werd gehouden in de bibliotheek en ging met de winst naar huis. Door Marianne Fortuin De scholiere van de Gideonschool mag dankzij het besluit van de jury door naar de kwartfinale, volgende maand in het Arto Theater in Schoonhoven. "Eigenlijk ben ik blij dat ik gewonnen heb, maar ook heel verbaasd. De an deren waren ook heel goed. Ik heb een paar keer geoefend voor mijn ouders en toen voor oma en opa. Twee wek en geleden kwam de brief, toen ben ik weer gaan oefenen." Juryvoorzitter Van Delft was zeer positief over alle vijf de voorlezers, maar liet weten dat de jury uiteindel ijk Hannah als winnares had gekozen vanwege haar hele duidelijke stem, de goede inleiding en goede tempowis selingen. De jury bestond uit logopediste Marjolein van Herwijnen, voorma lig docente Nederlands Judith van Voorbergen en boekhandeleigenaar Manou van Delft. Annita van Vliet, bibliothecaris, nam de organisatie en presentatie voor haar rekening. Dat de zenuwen een rol speelden, werd al een beetje duidelijk toen twee kandidaten liever achter in de zaal wilden blijven zitten, in plaats van bij de andere drie. Toen de leerlingen ee nmaal aan het voorlezen waren, bleek dat ze het stuk voor stuk heel goed deden. Als eerste was Daphne de Vos van de Montessorischool aan de beurt. Ze werd geprezen vanwege de originele manier waarop ze zichzelf per e-mail had voorgesteld: in de vorm van een verhaal. Daphne las voor uit het boek 'Bijna iedereen kon omvallen' van Toon Tellegen. Vervolgens las Hannah van Vlaardingen van de Gideonschool voor uit haar boek. De derde kandi date was Jolijn Hooiring uit groep 7 van De Wingerd. Zij had 'Matilda' van Roald Dahl gekozen om uit voor te lezen. Ze gaf aan bijna net zoveel te lezen als de hoofdpersoon. Fleur de Wit van de Elimschool las voor uit een boek van haar favoriete schrijf ster Maren Stoffels: 'Sproetenliefde', Zuidpias - "Tijdens de verkiezingcampagnes hadden alle partijen de mond vol van het openen van gemeentelijke loketten in alle kernen met goede openings tijden, maar daar is tot nu toe in de praktijk nog niets van te merken.Trots op Nederlands raadslid Ferry van Wijnen stelde tijdens de raadvergadering van 16 Tebruari vragen over dit onderwerp. "Wie heeft besloten tot de huidige situctie, hoe is dit te rijmen met de verkiezingsprogramma's en wat zijn de plannen van het college op dit gebied?" Door Marlonneke Willemsen Versprille Schildersbedrijf 6% BTW voor al uw schilder- behangwerk /Jf en ook nog [0180-631377 - Dorpsstraat 166 Zevenhuizen Volgens wethouder Arjen Hazelebach moet TON nog even geduld hebben. "We zijn nog hard bezig met de plan nen voor de dienstverlening aan de burger in het coalitieprogramma. We willen met een uitgewerkt plan komen; hoe we de dienstverlening optimaal gestalte kunnen geven over alle kanalen, dus niet alleen maar de loketten. Het is wel zo dat dienstver- 0180-631206 Zevenhuizen >ek onze showroom op afspraak. ZIE ONZE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT lening veel geld kost, dus ik hoop dat u mij ook de middelen geeft om deze plannen daadwerkelijk te kunnen uit voeren. Op dit moment is er gekozen om voor bijvoorbeeld de paspoor ten alleen een ioket in Nieuwerkerk te openen, omdat dit een bepaald niveau van beveiliging en training vereist." Van Wijnen was voorlopig tevreden met het antwoord van de wethouder. "Ik ben blij dat u aangeeft dat het dit nog niet is en dat u op zoek gaat naar een effectieve oplossing. Daar willen we graag bij helpen door mee te denken." Jacco Vroegop (WD) was van mening flat er haast geboden is. "Op dit moment is het op sommige momenten zo druk dat de mensen buiten in de rij moeten staan. Het is logisch dat er voor sommige zaken maar één loket is, maar dan moet er wel op korte termijn gekeken worden naar ruimere openingstijden." Hannah van Vlaardingen leest voor. over een leerlinge die verliefd wordt op een leraar. De laatste voorlezer was Jeremy Frieser van de Prins Wil lem Alexanderschool. Zijn keuze was 'Het leven van een loser', van Jeff Kin ney. Hij las een spannend fragment voor, waar ook humor in zat. In maart zijn de vervolgronden in de vorm van kwartfinales. De region ale winnaars Hannah van Vlaardin gen (Nieuwerkerk), Danielle Hagoort (Driebruggen) en Maartje Senneker (Boskoop) lezen in maart voor in het Schoonhovense theater. Nieuwerkerk aan den IJssel - In Hos pice Thuis vindt in de periode van eind april tot half juni een verbou wing plaats en wordt er groot onder houd gepleegd. Deze noodzakelijke werkzaamheden gaan niet samen met de aanwezigheid van mensen die in hun laatste levensfase zijn. Daarom vindt de ondersteuning en verzorging door de medewerkers van het hospice in die periode plaats in het Van der Valk Hotel Nieuwerkerk aan den IJs sel. Het hospice krijgt daar de beschik king over een aantal kamers die apart staan van de overige kamers. Het bestuur van de Stichting IJsselThuis is blij met deze oplossing, omdat de dienstverlening door het hospice, zij het op een andere locatie, gewoon door kan gaan. Eykmanstraat 4 te Nieuwerkerk aan den IJssel Multifunctionele drive-in woning met garage en vrij uitzicht. Vraagprijs 245.000,= k.k. woning Gouda/Zuidplas - In de St. Jan vindt zaterdag 13 maart een sa- menzangavond plaats. Voornaam ste gastkoor is het Timothy Chris tian Schoolchoir uit Chilliwack, Canada, onder leiding van Janna Maljaars, met op het orgel Am- thony Koster. Voorts werken aan de uitvoering met het Moerkapelse jeugdkoor Nethanja en vier gemengde ko ren uit Moerkapelle, Moordercht, Scheveningen en Lisse onder lei ding van Rien van der Werff, met op het orgel Erik van der Knijff en het schoolorkest van het Loden- steijneollege onder leiding van Arjen de Korte. Het concert begint om 19.30 uur, de toegang is vrij. Er wordt een collecte gehouden voor Kom over en help'. Nieuwerkerk aan den IJssel - Het Platform Gehandicapten Zuidpias (PGZ) houdt donderdag 4 maart spreekuur in de Batavier van 14.30 tot 15.30 uur voor mensen met een beperking of een chronische ziek te. Tijdens deze middag kunnen de aanwezigen met elkaar ervaringen uitwisselen, maar ook informatie vragen over de Wmo. Enkele be stuursleden van het PGZ zullen aanwezig zijn om vragen te beant woorden of om te vertellen over het platform. De ouderenadviseur is deze middag eveneens aanwezig. De kleinste prijzen op de groot ste pagina. Voor vier pagina's vol aanbiedingen van de Coop, klap je deze week het hart van Hart van Holland uit. te het.' i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2010 | | pagina 1