knaap Stop onteigeni Gemeente Zuidpias gestart met dorpsdagen ng Vijfakkers-Noord FIT-DEALER CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. Tank nu voor gratis voetbal Rust en water laten Mak schrijven Kom in de Kas Van Westland naar Zuidpias Boom opzetten over gekapte beuk Nesselande onder water UW DROOMHUIS! Mr. Lallemanstraat 13 te Moordrecht Simply Six Oecumenische avond gebeden op weg naar Pasen Exotische kookwork- shop OVERAL EN ALTIJD: WWW.HARTVANHOLLAND-ONLINE.NL Vraagprijs 200.000, HART VAN HOLLAND Pagina 11 Pagina 13 Pagina 29 Pagina 31 Pagina 41 Eengezinswoning met 6 kamers en garage in een kindvriendelijke buurt. 0180-631206 Zevenhuizen sk onze showroom op afspraak. Door Marlonneke Willemsen Moordrecht - De Simply Six zijn woensdag 24 maart te gast bij NBvP Vrouwen van nu. De groep komt langs in de Zespunt aan de Molenlaan 1a. Simply Six is zanggroep van zes vrouwen. Het repertoire is Ned erlands- en Engelstalig. Nieuwerkerk aan den IJssel - In kerkgebouw De Bron aan de Ringvaartlaan 16 vindt op de woensdagen 17 maart, 24 en 31 maarteen avondgebed plaats. Het avondgebed, georganiseerd door leden uit de Rooms-Katholieke St. Josephparochie en de Protes tantse Gemeente te Nieuwerkerk, kenmerkt zich door momenten van inkeer en verstilling, zingen, bijbellezing en gebed. Thema is 'Wat moet ik doen?'. De samen komst start iedere woensdag om 21.30 uur. Nesselande - Onder leiding van Aitanne de Bouter kunnen fijn proevers op donderdag 15 april van 18.30 tot 21.30 uur een kookworkshop volgen in de keu ken van De Kristal. De workshop, met als thema 'exotische tinten', levert een mengelmoes aan ge rechten uit de Franse en Engelse keuken die gemixt worden met al het lekkers uit de Indische, Chi nese en Afrikaanse keuken. Voor kookliefhebbers volgt op 27 mei een workshop 'amuses' en op 17 juni een vervolg op de exotische workshop. Voor meer informatie en aanmel den: 010-2518988. Zevenhuizen - De kern Zevenhuizen kreeg de dorpsdagenprimeur toebedeeld; de burgemeester en wethouders van de gemeente Zuid plas fietsten vorige week dinsdag door een zonnig dorp om met eigen ogen te kunnen aanschou wen waar zij in gemeen telijke kamers over praten en beslissen. Door Marianne Vermaat Het was de allereerste keer sinds het bestaan van de gemeente Zuidpias dat er buiten het gemeentehuis in Nieu werkerk werd vergaderd. Dit gebeur de voorafgaand aan het fietstochtje. "Dit is de eerste van een rij van vele dorpsdagen die we in de verschil lende kernen gaan houden", meldde burgemeester André Bonthuis. De aansluitende dorpsavond staat pas 22 maart op de agenda. Dit in verband met commissievergaderingen die vo rige week gehouden werden. Ander beeld Met de sjaals goed om de nek gesla gen, ging het gemeentelijk cordon om 14.30 uur op pad. De zon scheen en de harde wind, die de dag ervoor nog voor een een fikse kou zorgde, leek speciaal te zijn gaan liggen voor deze aangelegenheid. De route voerde onder andere langs Swanla, de jeu de boulesbaan aan het Begoniaplein, zorgcentrum de Zeven ster, de skatebaan aan de Leliestraat en het monumentale pand 'Land van Kanaan'. "Dit is heel effectief", sprak wethouder Tamara Venrooy onder weg. "Ik heb ook altijd de gewoonte gehad om bij nieuwe onderwerpen op pad te gaan. Kijken waar we het over hebben en praten met bewoners." Haar collega Jan Verbeek durfde zelfs te zeggen dat hij een heel ander beeld kreeg van Zevenhuizen. "Het is zo an ders of je met de auto of de fiets door het dorp rijdt. Ik kom nu op plekken waar ik nooit vanaf heb geweten. Een zonovergoten Begoniaplein. Kortom: ik leer weer een stuk van de gemeente beter kennen en dat is pre cies de bedoeling van deze dag." Lolletje Hoewel bij elke wetenswaardigheid gestopt en geluisterd werd naar het bijbehorende verhaal, was er ook tijd voor lolletjes. Wethouder Hazelebach voelde zich weer even zestien toen hij de skatebaan op- en af fietste en de burgemeester en Verbeek konden het op een erf niet laten even een balle tje te trappen toen een oude voetbal werd opgeduikeld. Wethouder Bos man: "Want je moet het op een dag als deze natuurlijk ook leuk hebben." Moordrecht - De gemeente Zuidpias is noodgedwongen gestopt met de onteigeningsprocedure voor gronden in Vijfakkers-Noord. Uit onderzoek van het ministerie van Volkshuisves ting, Ruimtelijke Ordening en Milieu beheer is gebleken dat de juridische basis voor deze procedure te smal is om een voor de gemeente positieve uitslag te kunnen verwachten. Er zal op korte termijn overlegd wor den met de grondeigenaren om te proberen tot een andere oplossing te komen. Op de locatie zou, naast woningbouw, ook een Brede School worden gerealiseerd. Zowel wet houder Jan Verbeek van onderwijs als Rinus Bosman van ruimtelijke ordening ontkennen dat deze te genslag betekent dat de school er op deze locatie niet zal komen. Bosman: "We willen eerst het gesprek met de grondeigenaren afwachten. De uit komst hiervan zal mede bepalen of er op deze locatie snel een school gerealiseerd zal worden. Deze locatie is als beste uit de bus gekomen, maar we zullen ook naar andere alterna tieven kijken." Verbeek sluit zich hier bij aan: "Het is niet de bedoeling dat de bouw nu niet kan doorgaan, maar we zullen rekening moeten houden met de ontstane situatie. Ik heb een bezoek gebracht aan de scholen in Moordrecht en de situatie is op dit moment niet ideaal. We zullen er al les aan doen om dit zo snel mogelijk ten goede te keren." (naap Tankstation Groeneweg 3, 3059 LC Totterdam-Nesselande Een unieke voetbal 3 stempels/hiarks3,95

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2010 | | pagina 1