De Zeven Muzen viert 35-jarig bestaan met Grote Avond NEELEMAN NEFIT-DEALER Gert-Jan Kats voorgedragen als Zuidplasburgemeester AIRCO NODIG? CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. www.airlet.nl 0180-332222 Dilian is jongste burgemeester Geen voetbal maar wielrennen op tv 3 3 e jaargang I Wethouder verhoogt de kade Sneeuwvlakte op zomerfeest 3 0 juni 2010 I Familiesportdag in Nesselande UW DROOMHUIS! /*r\ Kleding in Tweede Kans Winkel Laserguncontrole Inzameling oud papier Vraagprijs 225.OOO, H ART VAN HOLLAND Pagina 17 Pagina 21 Pagina 33 Pagina 37 Pagina 39 Veenmos 27 te Nieuwerkerk aan den IJssel Ruime eengezinswoning in een kindvriendelijke wijk met diepe zonnige tuin Zevenhuizen - In de Ontmoetingskerk was het zaterdagavond 26 juni een drukte van belang. De Grote Avond van stichting DeZeven Muzen werd op pas sende wijze gevierd met optredens van jonge muzikanten. Tussendoor werd er een spannend verhaal verteld over muzen. In het gebouw konden resultaten van andere cursussen, zoals Lol met Wol en Teken en Schilderen voor kinderen bewonderd worden. Door Marianne Fortuin De avond werd geopend door be stuurslid Peter Lelieveld, waarna René de Jong het eerste deel van een zelfgeschreven verhaal over muzen vertelde. De leerlingen speelden op diverse instrumenten, zoals piano, viool en keyboard en alt-, sopraan-, tenor- en basblokfluit. Vooral de basblokfluit is een zelden gezien en gehoord instrument en deze vier blokfluiten samen leverden een bij zondere klank op. The Six String Or chestra, een grote groep jonge gita risten, bracht twee nummers, waarna ZIE ONZE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT of bel: 0180-319666 ook VOOT reparatie/onderhoud een vijftal leerlingen op dwarsfluit en viool een aantal nummers speelde. Soms werd de spanning de mu sicus in de dop even teveel en was er een kleine hapering. De kinderen speelden vol overgave en uiterst ge concentreerd. Er was duidelijk flink geoefend. De muziek was gevarieerd: klassiek, een nummer uit de musical Grease, traditionals en enkele folk songs. Sommige kinderen bespelen nog maar kort een instrument, anderen hebben al langer les. Eén van hen is Maaike van Dijk, die de avond afsloot op viool met een sonate van Handel. Ze is twaalf jaar en zit inmiddels vijf jaar op vioolles. Haar broer Martijn, tweedejaars leerling piano op het Conservatorium, begeleidde niet al leen Maaike, maar ook zusje Ciska, bel: 0180-631206 Zevenhuizen die dwarsfluit speelde. René de Jong, zoon van blokfluitdo cente Janine de Jong, vertelde een zelf geschreven verhaal, geïnspireerd op de Griekse mythe De negen mu zen. Hij vlocht hierin de geschiedenis van de stichting en de muziekavond tot een spannend verhaal Peter Lelieveld verzorgt sinds 25 jaar de muziekavonden. Ook maakt hij het boekje met het jaarprogramma en houdt hij samen met Frank Mol de website bij. Lelieveld: "Ik vind een op treden met kinderen soms veel mooi- Annerieke Paul op viool. er dan een concert met professionals. Dit raakt me emotioneel." Ter gelegenheid van het 35-jarig be staan kregen alle kinderen een geel petje; voor de volwassen cursisten was er een speciale beker. Dineke Stikkelman, verantwoordelijk voor de PR: "We bieden niet alleen cursus sen, maar ook workshops. Er is een musicalgroep, één keer per jaar een schrijversavond, er is een literaire leeskring, en met Kerst en Pasen een workshop bloemsierkunst. We doen het blijkbaar goed, want de mensen komen graag!" Zuidpias - De gemeenteraad heeft in een bijzondere raadsvergadering op 28 juni besloten om Gert-Jan Kats voor benoeming voor te dragen bij de koningin. Hiermee neemt de raad het advies van de vertrouwenscommissie onder voorzitterschap van raadslid Marnix de Romph, over. De voor dracht zal via de demissionair minis ter van Binnenlandse Zaken worden aangeboden aan de koningin. Naar verwachting zal de nieuwe burge meester in september door de com missaris van de Koningin, Jan Frans- sen, worden geïnstalleerd. Vanaf dat moment is de heer Kats officieel de eerste door de kroon benoemde bur gemeester van de gemeente Zuid- plas. Lees verder op pagina 17 Moerkapelle - In de Tweede Kans Winkel aan de Dorpsstraat 5 kon men altijd al terecht voor allerhan de spullen als boeken, electronica, speelgoed, antiek en servies. Inmid dels is het assortiment uitgebreid met tweedehands kinderkleding. De opbrengst uit de verkoop is be stemd voor diverse goede doelen. De Tweede Kans Winkel is geopend op donderdag van 13.00 tot 15.30 uur en op zaterdag van 9.30 tot 12:30 uur. Op zaterdag 3 juli is de Tweede Kans Winkel ook met een kraam aanwezig op de braderie. Bruikbare, eigentijdse, schone kin derkleding kan ter verkoop aange leverd worden op de Middelweg 1b (079-5932078) of op de Abr. Kroes- weg 54 (079- 5936590). De kleding kan ook opgehaald worden. Zevenhuizen - De politie heeft woensdag 23 juni een controle met de lasergun gehouden. Controles met de lasergun worden gehouden om grove snelheidsovertredingen aan te pakken. EV®n bestuurder raakte op de Zuidplasweg zijn rij bewijs kwijt omdat hij meer dan 50 kilometer per uur te hard reed, hij werd betrapt met 114 kilometer per uur, de maximum snelheid is hier 60 kilometer per uur. Een dergelijke snelheidsovertreding zorgt voor gevaarlijke situaties in het verkeer. Andere snelheden die op deze weg werden gemeten waren 108, 99 en 110 kilometer per uur. Zevenhuizen - De oud papier con tainer van de Wereldwinkel staat op donderdag 8 en op vrijdag 9 juli op de gebruikelijke plaats in de Burg. Boerstraat ter hoogte van De Lente. Oud papier kan donderdag vanaf 12.30 tot 18.30 uur en vrij dag van 8.00 tot 12.00 uur, gebun deld of in stevige dozen, ingeleverd worden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2010 | | pagina 1