klikken mag EFIT-DEALER Gang naar de rechter tegen bouw Boslocatie Sluipverkeer gestremd Witgoed specialist MEELEMAN CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. uitgezonderd bestemmings verkeer 0180-3322221 UW DROOMHUIS! Moerkapelse Zijde 64 te Moerkapelle 0180-631206 Zevenhuizen C02-leiding voor tuinders Kampioenstrainer aan het woord Tweedekanswinkel blijft groeien Hete Vierdaagse Zomergasten Van motor geslingerd Poging tot inbraak Vraagprijs 215.000, www.vdpanne.nl c ZIE ONZE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT Moordrecht - Belangengroep Boslocatie stapt naar de rechter. Zij vindt na melijk dat de gemeente Zuidpias geen gedegen onderzoek heeft uitgevoerd naar het terrein waar nieuwbouw op moet komen. "Ik denk dat de gemeente gewoon gaat bouwen en zich gedraagt alsof ze aan de roulettetafel zit", re ageert Nancy Uneputty van de belangengroep. dus klik snel naar: www.hartvanholland-online.nl Door Marianne Vermaat "Er is maar een derde van de bo demmonsters, die zijn genomen, onderzocht", zegt Ton Stam, een ander lid van de belangengroep. "Daarbij wordt in het opgestelde milieurapport gesproken van twee sloten die vroeger op het terrein waren, maar dat zijn er vier. Wij hebben de gemeente daarom verzocht aanvullende boringen en onderzoek te doen op de plekken waar de sloten lagen." Vanuit de gemeente wordt geoordeeld dat de bemonstering op de juiste wijze is uitgevoerd. Een woordvoerder: "De vraag of en in hoeverre het bodemonderzoek en de daarmee verband houdende bemonstering op een juiste wijze is uitgevoerd, is ook aan de orde gesteld tijdens de bezwarenproce dure tegen het vrijstellingsbesluit en de bouwvergunning eerste fase. De gemeente heeft toen aan de milieudienst gevraagd of de aan de stukken ten grondslag liggende rapporten en de wijze van bemon stering in overeenstemming is met de geldende (rijks)voorschriften. Hierop is bevestigend geantwoord. De onafhankelijke bezwarencom- missie heeft vervolgens geadviseerd om de op dit onderdeel ingediende bezwaren ongegrond te verklaren. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit advies over genomen en in bezwaar het vrij stellingsbesluit en de bouwvergun ning eerste fase intact te laten." Lees verder op pagina 13 HART VAN HOLLAND Moordrecht - De politie is op zoek naar getuigen van een ongeval op de Provincialeweg N456 op woensdag 21 juli. Het ongeval gebeurde tussen de ro tonde Het Weegje en de oprit A20. Even voor 9.00 uur wilde een 25-jarige motorrijder uit Haastrecht een bestelbus inha len toen deze plotseling een an dere bestelbus wilde passeerde. De motorrijder moest uitwijken, kwam in de berm terecht en schoot vervolgens weer op de weg waarna het rijwiel begon te slingeren. De motorrijder werd weggeslingerd en kwam in de berm terecht. De Haastrechter had pijn over zijn lichaam. De automobilist, een 25-jarige man uit Geldrop, bleef ongedeerd. De politie zoekt getuigen van het ongeval. Zij kunnen contact op nemen via 0900-8844. Zevenhuizen - Bij een bedrijf aan de Knibbelweg heeft men gepro beerd via het dak naar binnen te komen. Omwonenden hoorden rond middernacht, van dinsdag 20 op woensdag 21 juli, geluiden en stemmen bij het pand en na men poolshoogte. Vermoedelijk zijn de daders toen gevlucht via het naastgelegen voetbalveld. De politie heeft eind juni al gecon stateerd dat in het gebied Gou we IJssel bij een aantal bedrijven is ingebroken via het dak. In die gevallen was de inbraak gericht op de kluis. Personen die verdachte situaties zien worden gevraagd de politie te bellen via 112. Als er bijvoor beeld mannen zonder duidelijke reden op een dak zijn of zich ver dacht gedragen in de omgeving van een bedrijf. Het noteren van het signalement en eventueel een kenteken kan de politie ver der helpen in het onderzoek. Zevenhuizen - Sluipers die de op- plasweg te rijden, zullen toch netjes maar gebruikt mag worden voor be- Een nieuw verkeersbord bij stopping bij de rotonde tussen Ze- in de rij moeten aansluiten. De pro- stemmingsverkeer. deZuidplasweg. venhuizen en Nesselande ontlopen vincie Zuid-Holland heeft besloten De politie zal de nieuwe regel hand door over de parallel lopende Zuid- dat deze weg vanaf nu alleen nog haven, zo is bekend gemaakt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2010 | | pagina 1