Zuidpias Rotterdampas weer verkrijgbaar stwnct NEFIT-DEALER Kindergemeenteraad Zuidpias CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. RIOOL VERSTOPT? Gewoon even bellen!!! Uitnodiging Grandioze Leolux-show LAGERWAARD 0180-332222 "Intratuin verstoort markt" Subsidie De Koommolen blijft onzeker Pagina 23 Opzoomeren in Moerkapelle Renovatie Ambonwijk pakt duurder uit Verkeer Nesselande over fietsbrug UW DROOMHUIS! gemeente reiniging, ontstopping, reparatie van alle soorten rioleringen >A OOR 1 1 8 1 9 februari LJesign bel: 0180-631206 Zevenhuizen www.hartvanholland-online.nl Aanrijding met gewonde Omroep Zuidpias in beeld BRAinS blijft boeien www.vdpanne.nl ^HART HOLLAND Pagina 3 Pagina 13 Pagina 27 Pagina 29 Cypruslaan 110 te Rotterdam Nesselande Fantastische, robuuste en volumineuze twee onder een kap woning met kelder! Zuidpias - De gemeente Zuidpias had al een kinderburgemeester, maar nog geen kindergemeenteraad. Woensdag 9 februari kwamen de vertegenwoor digers van alle basisscholen uit Zuidpias bijeen voor de formatie van deze kindergemeenteraad. De eerste echte openbare kindergemeenteraad vindt plaats op 16 maart in de raadzaal van het gemeentehuis onder leiding van kinderburgemeester Diliao Ritmeester. Dan vergadert de kindergemeente raad over de vitaliteit van de dorpen. Wethouder Jan Verbeek heeft zich ingezet voor de komst van een kin dergemeenteraad. "De voormalige gemeente Nieuwerkerk aan den IJs- sel organiseerde jaarlijks een kin- derraad. Daar hebben we hele goede ervaringen mee opgedaan. Door de fusie vond er afgelopen jaar geen kinderraad plaats, maar daar komt nu weer verandering in", aldus de wethouder. Ook de politiek sprak zich eerder uit voor een kindergemeenteraad. De gemeenteraad diende in de zomer van 2010 een motie in, waarin ook een initiërende rol voor de kinder gemeenteraad is weggelegd. Zo kan de kinderraad een idee of voorstel doen, waar de gemeenteraad dan geld voor beschikbaar stelt. De kindergemeenteraad is samenge steld uit leerlingen van groep 8 van alle basisscholen in de gemeente. Vorig jaar vond in het kader van de werving van een kinderburgemees ter een selectie plaats. Alle kandi daat kinderburgemeesters van toen, nemen nu plaats in de kinderge meenteraad onder leiding van Dilian Ritmeester, die vorig jaar geselec teerd werd als kinderburgemeester. Kom dan op 18 maart naar de Vrijwilligersavond en de uitreiking van de Vrijwilligersprijs 2011 J Waar? Dorpshuis Op Moer in Moerkapelle. Tijd? Van 19.00-22.00 uur Laatje informeren op de Vrijwilligers- ffiarkt en méld je nog dezelfde avond aan! -n je iemand die vrijwilliger is er^die de Vrijwilligersprijs 2011 verdfent? Geef die naam voor 1 maart door jan de g&meeWe Zujcfplas Meer informatie? Kijk op wwwïzïïï!lplas.nl of volg hettnieuws? Vrtjwilligeik zijn hèj cement van de samenleving "rij i i I. m Zuidpias - De Rotterdampas 2011 is weer verkrijgbaar voor de inwoners van Zuidpias. Naast Rotterdamse attracties zoals de Euromast, Spido, Pathé en de Kunsthal zijn ook in de gemeente zelf aantrekkelijke voor delen te behalen. Met de Rotterdampas krijgen in woners van de gemeente gratis toe gang en flinke kortingen bij meer dan vijfhonderd attracties. Lokaal is de Rotterdampas te gebruiken bij onder andere de Nieuwerkerkse Muziekschool, Scouting Zeeverken- nersgroep De IJssel en zwembad Het Polderbad. Riool service F> VAN ADRICHEM MOORDRECHT 0182 375823 06-53373931 www.rioolservice-pvanadrichem, De prijs van de pas is afhankelijk van leeftijd, inkomen en gezinssituatie. Mensen met een laag inkomen be talen 5,- euro voor de pas, voor hun inwonende kinderen van drie tot en met zeventien jaar is de pas gratis bij gelijktijdige aanschaf. Inwoners buiten deze doelgroep betalen 60,- euro voor de pas. De pas is te verkrijgen in het ge meentehuis in Nieuwerkerk aan den IJssel aan het Raadhuisplein 1. De pas is geldig van 1 maart 2011 tot en met 29 februari 2012. Kanaalweg 39-53, Capelle a.d. IJssel Tel. OIO- 4507466 Nieuwerkerk aan den IJssel - Een 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel reed zaterdag 12 februari rond 17.45 uur op de Hoofdweg Zufd in Nieuwerkerk en stak de Britsezoom over. Vermoedelijk reed hij met een te hoge snelheid en negeerde hij het stopbord. Een 47-jarige automobilist uit Nieu werkerk kon hem niet ontwijken en een aanrijding was het gevolg. De Capellenaar is met beenletsel over gebracht naar het ziekenhuis. Zuidpias - Omroep Zuidpias maakte dinsdag 15 februari bekend dat het in april gaat starten met het maken van televisie. De omroep heeft een overeenkomst gesloten met Blad Media en mag kosteloos gebruik maken van de apparatuur en pro grammatuur die voor de huidige kabelkrant in Nieuwerkerk, Blad TV, werd en wordt gebruikt. Als tegenprestatie zal Omroep Zuidpias gedurende zeker vijfjaar de BladTVTour, hetTourde France- spel dat wordt verzorgd door de redactie van Het Kanaal uitzen den. De komst van Omroep Zuid- plas met een eigen kabelkrant op de televisie betekent dat behalve Nieuwerkerk ook Zevenhuizen en Moerkapelle de lokale kabelkrant kunnen zien. Als 'must carryzen- der' moet kabelexploitant Ziggo de zender doorgeven. Zuidpias - Meer dan zestig acti viteiten bevatte het programma boekje van BRAinS, Brede Activi teiten in Scholen. Alle leerlingen van de gemeente Zuidpias konden zich inschrijven voor activiteiten op gebied van sport, kunst, cultuur en welzijn. Er kwamen 1797 aan meldingen binnen, vorig jaar waren dat er 1500. Leerlingen gaan dit seizoen genieten van kooklessen, een dagboek maken, sportklimmen, cricket, bezoek politie, stripteke nen, yoga en skateboarden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 1