H Fiets «/d weel PARENT Goudinxveenplasj >a una Jongeren Zuidpias geven mening over hun gemeente IFIT-DEALER Politie Zuidpias mag groeien AUTO MOTOR COMPLEET RIOOL VERSTOPT? StKMICE Gewoon even bellen!!! Computer problemen? UW DROOMHUIS! Zuidpias wil niet fuseren met Gouda www.rijschoolcompleet.nl Hoog slagingspercentage! MOS EN SPETTER reiniging, ontstopping, reparatie van alle soorten rioleringen editie: zuidpias 33e jaargang nummer 1428 2MAART 2011 Keurmerk Hooge Veenen Fusieperikelen met Waddinxveen Sluiting zwembad een 'ramp' Onderzoek Muziekvereniging voor fusie 0180-332222 OVERAL EN ALTIJD: WWW. HARTVANHOL' LAND-ONLINE. NL 0180-631206 Zevenhuizen 079 - 8888 259 www.parentpc.nl Meerkoethof 19 te Moordrecht Zuid plas - De gemeente Zuid plas wordt genoemd als fusiepart ner voor Gouda en Waddinxveen. Burgemeester Gert-Jan Kats laat er echter geen misverstand over bestaan dat het college van bur gemeester en wethouders een der gelijke herindeling niet overweegt. "Zuidpias is bestuurskrachtig ge noeg", laat Kats via Twitter weten. Ook de fractievoorzitters van de politieke partijen in Zuidpias vin den dat een nieuwe fusie momen teel niet aan de orde is. Het is de Provincie die de vraag bij Waddinxveen heeft neergelegd hoe het staat tegenover samenwerking dan wel fusie met Gouda èn Zuid- plas. Het Gouwedorp moet medio mei antwoord geven op deze vraag. Voor Zuidpias is een dergelijke vraag,laat staan het antwoord, niet relevant. De burgemeester meldde zaterdag 26 februari al via Twitter niets te voelen voor een samengaan met Gouda. Waddinxveen lijkt te mo gen toetreden: 'Voeg Waddinxveen als vijfde dorp toe aan Zuidpias, gewoon grenscorrectie', zo twit- terde Kats. Naast Kats reageerden ook de frac tievoorzitters van de gemeenten Zuidpias en Waddinxveen op de fusieperikelen. "Het wordt tijd dat GS onze regio niet als een soort schaakbord ziet, maar er oog voor krijgt dat hier mensen wonen die graag willen dat de uitdagingen van de gemeenten serieus worden genomen", zegt de Waddinxveense CDA-fractievoor- zitter Zweder Bergman. RIJSCHOOL PIANO'S I GITAREN St. Victorplein 2 Waddinxveen t 0182 611697 w mosenspetter.nl Rioolservice P". WAN ADFtlCHEM MOORDRECHT 0182 3 75823 Oe-53373931 www.rioolservice-pvanadrichem 1 X -.HART VAN HOLLAND Pagina 13 Pagina 20 Pagina 23 Pagina 27 Pagina 27 www.vdpanne.nl Lees verder op pagina 20/21 Computerhulp aan huis (geen gesleep met uw computer) Zuidpias - De politie Zuidpias mag met negen fte uitbreiden naar 51 man. "M/e krijgen op deze manier iets meer body om meer taken zelfstan dig te verrichten", reageert teamchef René Ravesteijn. "Het is de bedoeling om ook meer blauw op straat te krij gen op deze manier." Door Marianne Vermaat De politie mag vanaf mei groeien met negen fulltime banen. "Er ko men veel taken op ons af en ik ben blij dat wij als kleiner team be staansrecht hebben en ook de for matie krijgen die we nodig hebben om te doen wat we moeten doen", aldus Ravesteijn. "Het politiebureau moet bijvoorbeeld open zijn, je moet agenten de wijk insturen en agenten op een melding afsturen." Toch zegt de teamchef dat het nooit genoeg zal zijn: "We hebben altijd te weinig man voor alles wat we willen doen. Maar dat zal ook zo zijn als we hier 150 man hebben rond lopen." Ravesteijn benadrukt dat niet van de een op de andere dag negen ex tra fte in Zuidpias lopen. "De groei staat op papier, maar we moeten de bezetting er fysiek nog tegenaan zetten. Ik denk datje moet rekenen op een overlooptijd van driejaar." Dorpsstraat 103 - Tel: 0180-634788 Jongeren in discussie met de wethouder. Door Karin Jongkind (TekstUeel) Zuidpias - Zo'n dertig jongeren voerden woensdag 23 februari in de raadzaal van het gemeentehuis in Nieuwerkerk aan den IJssel een dis cussie met wethouder Jan Verbeek. De insteek van het gesprek was de woon- en leefomgeving in de ge meente Zuidpias. In het kader van het project 'Qwieke dorpen' peilt de gemeente de mening van zoveel mo gelijk inwoners van de gemeente. De wethouder vroeg waarmee de jon geren blij zijn én wat er beter kan in hun ogen. De bijeenkomst was ove rigens niet bedoeld om de gemeente met een lange lijst van actiepunten op te zadelen. Er werd ook gespro ken over wat inwoners zelf kunnen doen. Lees verder op pagina 33 Van 699,= voor 599,= Gazelle Grace 3 versn. d53 incl. mand.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 1