Witgoed specialist Wethouders aan het werk NEFIT-DEALER NEELEMAN ,d uur service CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. OPEN HUIS RIOOL VERSTOPT? Gewoon even bellen!!! Kort nachtje... •niJly reiniging, ontstopping, reparatie van alle soorten rioleringen MOS EN SPETTER editie: zuidpias 33e jaargang nummer 1431 23 maart 2011 Handtekeningen voor behoud zwembad Roze kameleon brengt geld in het laatje Limonadelicht in de bibliotheek Filmische taferelen op Vrijwillligersmarkt Olympische roeibaan komt er Zaterdag 26 maart Kijk op onze website www.vdpanne.nl bel: 0180-631206 Zevenhuizen Scharrelen in Zevenhuizen 1 bach: "Ik had me niet gerealiseerd dat de mensen hier ook wonen." Vrijdagavond 18 maart waren Bos man en Hazelebach aanwezig in dorpshuis Op Moer in Moerkapelle op de vrijwilligersavond, waar de Vrijwilligersprijs 2011 voor Zuid- plas werd uitgereikt. Zaterdag 19 maart, tevens de Dag van de Zorg, was wethouder Bosman opnieuw in Moordrecht om koffie te schenken in Zorgcentrum Moerdregt, wethouder Hazelebach deed dit in Moerkapelle in Woonzorgcentrum Beth-San. ZIE ONZE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT PIANO'S I GITAREN St. Victorplein 2 Waddinxveen f0182 611697 wmosenspetter.nl S HART VA 11 HOLLAND Pagina 3 Pagina 11 Pagina 12 Pagina 31 Pagina 35 van 11.00 tot 15.00 uur! voor alle deelnemende woningen 0180-332222 Mil www.vdpanne.nl In de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 maart gaat de zomertijd in. Om 2.00 uur worden de wijzers van de klok verzet naar 3.00 uur. Een uurtje minder slapen dus. Zevenhuizen - 'Wat een mensen in de Dorpsstraat, het is veel drukker dan anders, hoe komt dat?' denkt menig Zevenhuizenaar op de laat ste zaterdag van ma^rt. Bekende gezichten van soms lang geleden worden gespot,' en ineens weet men het weer: het is tijd voor de jaarlijkse Scharreldrive van Bridge club Zevenhuizen. Zaterdag 26 maart wordt het 'brid- gerondje door Zevenhuizen' voor de twintigste keer gehouden. Hon derdzesentwintig paren trekken bridgend van locatie naar locatie: kroeg in, bloemenzaak uit, kerk in, tennisclub uit. Vanaf 9.00 uur zal de Dorpsstraat weer extra druk bevolkt zijn. On der hen oud-burgemeester Wes tendorp, die vanuit zijn huidige woonplaats Losser, 'zijn' Zevenhui zen weer eens aandoet voor 'een gezellig robbertje bridge'. De eigen leden van de club hebben bij inschrijving voorrang, daarna volgt de rest van Nederland, er komen zelfs liefhebbers uit Gro ningen. De eerste ronde start om 10.00 uur, om 16.30 uur is de laatste kaart gelegd en verzamelen alle deel nemers zich in dorpshuis Swanla. Daar wordt vanaf 17.00 uur na gekaart en flink gerekend, waarna de prijsuitreiking volgt. Omdat het een lustrumeditie betreft zal het een extra feestelijke bijeenkomst zijn waarbij iederéén in de prijzen valt. Bewoner Paul geeft instructies aan de wethouders Ftloolservict' Pi V/V/V ADR1CHEM MOORDRECHT 01 82 375S23 06-S3373931 www.rioolservice-pvanadrichem En nee, beide heren staan niet alleen zo ijverig op de foto, ze waren het ook. Moordrecht - Het college van Zuidpias deed vrijdag 78 en zaterdag 79 maart mee aan NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van het jaar, georganiseerd door het Oranje Fonds. Burgemeester Gert-Jan Kats ging vrijdag met wet houders Henk van der Torn en Jan Verbeek naar Gemiva Activiteitencentrum IJsselhage in Nieuwerkerk om te helpen met het aanleggen van een moestuin en andere klusjes. Wethouders Rinus Bosman en Arjen Hazelebach werden op Gemiva Zorg- en Kinderboerderij In de Krom ingeschakeld bij het schoonma ken van een stai en het voorbereiden van het voedsel voor de dieren. Door Marianne Fortuin Bosman en Hazelebach lieten zich graag voorlichten door Paul, een van de twaalf mensen die op de Zorg- en Kinderboerderij werken. Ze kregen gereedschap om een stal aan te ve gen en het voedsel voor de volgende dag werd afgepast en klaargezet. Uit grote houten bakken moet het voedsel in speciale blikken en bakjes geschept worden. Om het gemakke lijk te maken, heeft werkbegeleider Maaike Verwaal op elk blik en bakje een afbeelding van de dieren, zoals schapen, eenden, konijnen en geiten geplakt. In kantine 'De Deel' werd met de cliënten en werkbegeleiders koffie gedronken, met een door Ro bert gebakken cakeje erbij. Bewoner Hans wilde graag zijn kamer laten zien aan de wethouders. Hij zorgt voor de ezels, maar was die dag vrij en het is de bedoeling dat je dan je kamer opruimt. Op Zorg- en Kinderboerderij In de Krom wonen acht van de twaalf mensen intern. Erzijn drie werkbege leiders voor het werk op de boerderij en woonbegeleiders voor de slaap- dienst. Werkbegeleider Bep Baars: "We hebben ook vrijwilligers voor de bar en voor in de tuin." Collega Jac queline Raaphorst is daar blij mee: "Door de diverse bezuinigingen is er tegenwoordig veel minder tijd, zeker om met de mensen leuke dingen te doen." De wethouders waren onder de indruk. Bosman: "Ik wist wel van het bestaan van In de Krom, maar was er nog nooit geweest." Hazele-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 1