'Limonadelicht' en warmte houden publiek in de ban Leerlingenconcerten Geen bekerfinale voor Rivium Rotterdam Margriet Eshuijs in Theater Swanla Musea open voor publiek 12 HART VAN HOLLAND ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE 23 MAART 2011 Lezing Vonne van der Meer Judo Joey Vollebregt kampioen Er werd gebridged... Kinderkleding- en speelgoedbeurs voor Unicef li- Volleybal Vonne van der Meer over'De vrouw met de sleutel'. Door Marianne Fortuin Zevenhuizen - Om de boekenweek goed te beginnen nodigde de vesti ging Zevenhuizen van bibliotheek De Groene Venen auteur Vonne van der Meer uit voor een lezing op woens dag 16 maart. Ven der Meer heeft inmiddels vijf tien boeken op haar naam staan. Ze las voor uit haar nieuwste roman 'De vrouw met de sleutel' en vertelde aan het publiek over het schrijver schap. Het thema van de Boekenweek is Curriculum Vitae - Geschreven por tretten. Van der Meers nieuwste ro man haakt daar heel mooi op aan, omdat de hoofdpersoon een vrouw is, die uit nood een baantje als voor lezer creëert. We leren haar klanten kennen, maar ook de reactie hierop van de hoofdpersoon. Vestigingsmanager Hettie Kolijn in troduceerde de schrijfster, die daar op door middel van een kleine quiz het publiek bij haar boeken betrok. Afgewisseld met fragmenten uit haar nieuwste boek gaf ze - met een portie humor - een beeld van haar werk als schrijfster. Van der Meer: "Het idee voor dit boek is ontstaan toen ik alleen thuis was. Mijn man was elders en ik dacht 'wat is dit saai, zo'n stil huis'. Je eigen voeten instoppen. Zo iemand zou in de Gou den Gids moeten staan. Iemand die je wat voorleest. Toen was ik weer Zevenhuizen - De leerlingencon certen van De Zeven Muzen worden drukbezocht. Er worden derhalve meerdere concerten gehouden. De gitaar- en blokfluitleerlingen ge ven hun concert op woensdag 23 maart. De pianoleerlingen van Nelly Pavlova, de vioolleerlingen en het ensemble concerteren op vrijdag 25 maart en vrijdag 1 april tonen de pi anoleerlingen van Agnes Katona, de dwarsfluit- en keyboardleerlingen hun kunsten. De concerten beginnen om 19.00 uur en vinden plaats in de Vrijzinnig Zevenhuizen - Margriet Eshuijs verzorgt, in samenwerking met een aantal muzikanten én met singer/ songwriter Maarten Peters, op vrij dag 1 april een optreden in Theater Swanla. Naast bekende nummers als 'House for sale', 'Black Pearl' en 'White horses in the snow', komen tal van andere pareltjes uit de koffer van Eshuijs voorbij, waarbij zij voor het eerst ook Nederlandstalig reper toire brengt. Peters schrijft onder meer voor Liesbeth List, Rob de Nijs, en Ruth Jacott. Het optreden begint om 20.15 uur; de toegang bedraagt 15,- euro. Voor meer informatie en reserveren: 0180-631989 of www.dorpshuis.nl en www.margrieteshuijs.nl. klaarwakker. Eerst dacht ik nog dat het idee niet geschikt was, maar uit ervaring weet ik dat ik er dan mee verder moet. Ik verzin in dit boek niet alleen de verhaallijnen, maar ook de personages in de verhalen die de hoofdpersoon voorleest. Het ge reedschap van een schrijver bestaat uit vier dingen, vergelijkbaar met zoals de Engelsen hun bruiden be schrijven: something old, something new, something borrowed, some thing blue. Observeren is het eerste, fantaseren het tweede, research het Hervormde Kerk aan de Dorpsstraat 139. Margriet Eshuijs. (foto: Patricia Steur) derde en 'something blue' gaat over ervaringen, zorgen en dingen uit dromen. Voor mij iets waar ik niet over praat, maar wel aan mijn per sonage wil meegeven. Dat maakt het personage onverwisselbaar." In de pauze konden boeken gekocht worden, die doorVan der Meer wer den gesigneerd. Na de pauze was er tijd voor het stellen van vragen. Men was benieuwd naar haar schrijfstijl, naar de vrijheid van haar personages en öf ze op vaste tijden en volgens schema's werkt. Rotterdam - Rivium Rotterdam Vol leybal - met Zevenhuizenaren Robin Overbeeke en Michael Parkinson in de gelederen - slaagde er woensdag 16 maart niet in de bekerfinale te Beide musea, gevestigd aan de Tweemanspolder 15, bieden op vele terreinen een blik in het verleden, maar ook het heden wordt niet ver geten. Bij Ons Verleden is de tentoonstel ling Onze buitengebieden door de jaren heen te zien. Vele voorwerpen en fotopanelen geven een beeld van hoe het er vroeger aan toeging in de buitengebieden op bijvoorbeeld het gebied van recreëren en jagen. Voorts wordt aandacht besteed aan de inundatie van de Tweemanspol der in de Tweede Wereldoorlog. Naast deze speciale tentoonstel ling is er de vaste collectie, zoals de voorwerpen uit de gemeentehuizen van Moerkapelle en Zevenhuizen en de verzameling speelgoed en schoolboeken. Tijdens de openingsuren kan men bij de genealogische werkgroep terecht voor vragen op genealogisch gebied De lezing boeide van begin tot eind en na afloop van de avond kon ge concludeerd worden, dat de schrijf ster en degene die de lezing gaf de zelfde persoon zijn, iemand die met warmte en verrassende metaforen als het 'limonadelicht' haar publiek in de ban van haar woorden wist te houden. Deze avond werd mede mogelijk ge maakt door Boekhandel van Delft en De Zeven Muzen. De Wereldwinkel zorgde voor koffie en thee met een koekje. halen. De Rotterdammers verloren met 2-3 van Langhenkel Volley uit Doetinchem: 29-27, 19-25, 25-16, 19-25 en 9-15. of voor het raadplegen van de gene alogische verzameling. Op de etage, bij Ons Molenverleden, is allerhande informatie te vinden over molens, polders en molenaars. De wisseltentoonstelling toont een aantal molens welke staan of ston den binnen de grenzen van het Hoog heemraadschap van Delfland. Nieuw is dat het knipselarchief van molens uit geheel Nederland geraadpleegd kan worden. Wie 'overtollige' zaken over molens af wil staan, kan daar voor terecht bij Ons Molenverleden. In het museum is de drank 'Boezem water' te koop; de opbrengst komt ten goede aan het onderhoud van de molens van de Molenviergang. Vrijwilligers zijn in het museum aanwezig voor het beantwoorden van vragen. De toegang is vrij. Voor meer informatie: 06-53385372 of johan@bovenmolen.nl. Zevenhuizen - Het internationale judotoernooi in Vlaardingen staat als zeer sterk te boek en heeft al menig grote judonaam gevestigd, mannen als Mark Huizinga en Henk Grol deden ooit mee. Joey Vollebregt van TimmersSport EtFitness wist dit weekend met goed en gevarieerd judo al zijn partijen met vol punt voortijdig te beslissen en werd kampioen. Vol lebregt maakt ook de nodige uren bij de Nederlandse judoselectie en vertelde dat hij hoge verwachtin gen heeft voor de Zuid-Hollandse kampioenschappen die 26 maart in Den Haag worden gehouden. Een plaats bij de eerste twee op dit toernooi betekent een ticket voor de Nederlandse kampioen schappen. Zevenhuizen - De leden van bridgeclub Zevenhuizen speel den vorige week de vijfde zitting van de derde parenronde. In de A-lijn wonnen Frits Lammerts en Erik Mulder en Ria en Gert Jan- sen met 61.90%; twede werden Ria Gaarkeuken en Lieke van der Linden met 59.23% en als derde eindigde het koppel Didi van Vliet en Betty Zuiderwijk met 58.33% Bovenaan in de B-lijn eindigden Phieke Fransen en Mieke van der Linden met 67.66%, gevolgd door Fenna en Pieter van der Lely met 63.32% en Wim Verwaal en Rietje Scheffers met 58.97%. Burgonda Heerschap en Anette van der Wel wonnen de C-lijn met 63.19%, tweede werden Anneke de Graaff en Agaath Oosterling met 59.38% en derde Bertha Bos f en John van Straten met 57.99% Zevenhuizen - In de Gereformeer de Kerk aan de Dorpsstraat 106 wordt voor donderdag 31 maart en vrijdag 1 april een kinderzo- merkleding- en speelgoedbeurs georganiseerd. Eenderde deel van de opbrengst van de beurs is be stemd voor Unicef. Wie de te verkopen schone en hele zomerkleding thuis wil prij zen, maximaal 42 stuks, kan een j prijslijst afhalen in Zevenhui- j zen aan de Boslaan 52, de Perk- straat 55 en de Leeuwerik 61 en in Moerkapelle aan de Klaproos- I straat 3. Kinderkleding en speel goed kunnen ingeleverd worden op donderdag 31 maart van 9.00 tot 18.30 uur. Ook daar kan ge- 1 prijsd worden; dan maximaal 30 stuks. De kinderkleding- en speelgoed beurs is op donderdag te bezoe ken van 19.30 tot 21.00 uur en op vrijdag 1 april van 8.30 tot 11-00 1 uur. Voor meer informatie: 0180-633971, 0180-633381 of 0611480680. Zevenhuizen-Moerkapelle - Het Historisch Centrum Ons Verleden en het museum Ons Molenverleden zijn zaterdag 26 maart van 13.30 tot 16.00 uur geopend voor publiek.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 12