Wiiïelob (iomlen Pollepel 2010 Jozef, een droom van een musical Groepsweekend Waterscouts De IJssel Lenterit Skymasters Prins Bernard en Sonny Boy in de bieb Pas op voor babbeltrucs Voorbereidingen 35e Rommelmarkt in volle gang alentenjacht op Koninginnedag k Wv t winnaar Sprankelend aperitief Feestelijk vier gangen menu Palombini koffie 57,50 HART VAN HOLLAND NIEUWERKERKAANDEN IJSSEL 23 MAART 2011 19 - Anders Stempelen Gideonbijeenkomst Lezing Annejet van der Zijl Gouden Pollepelarrangement (vooraf reserveren) Nieuwerkerk aan den IJssel - Rood, goud, lila, geel, purper, en nog veel meer kleuren zijn verwerkt in de jas van Jozef, de hoofdpersoon uit de beroemde musical van Andrew Lloyd Webber. Over de musical Jozef De plaatselijke versie van de musi cal is een productie van de Protes tantse Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel. Jozef, de oogappel van zijn vader, wordt in de put gegooid en uiteindelijk door zijn broers ver kocht naar Egypte. Daar zit hij lange tijd gevangen, totdat de Farao nare dromen krijgt en er toch nog iemand aan Jozef denkt. Zo wordt hij uitein delijk onderkoning van Egypte en komen zijn broers, onderdandig op hun knieën, bij hem om eten vra gen. Sinds september 2010 wordt er we- kelijks in de Bron gerepeteerd. De hoofdrol wordt vertolkt door Wouter van de Pol. De kostuums, evenals de decors, zijn zelfgemaakt. Speeldata De musical wordt in het Ontmoe tingscentrum aan de Bospolder straat 10 opgevoerd op vrijdag 8 april om 20.30 uur, op zaterdag 9 april om 20.00 uur en op zondag 10 april om 14.30 uur. Op zondagmid dag is er een oppas voor de klein tjes aanwezig. De toegang bedraagt 7,50 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar via jozef.de.musical@gmail.com of via 0180-319829. Nieuwerkerk aan den IJssel -Automobielclub The Skymasters opent het nieu we seizoen op vrijdag 25 maart met de Lenterit, de eerste van in totaal acht ritten die op het programma staan. De Lenterit wordt verreden in de omgeving van Nieuwerkerk. Voor hen die eens kennis willen maken met een autopuzzelrit is er een be ginners reglement in de C-klasse. Vooraf gaande aan de rit wordt uitleg ge geven omtrent het rijden van een •puzzelrit. Wie voor het eerst mee doet, hoeft geen inschrijfgeld te be talen. Voor de A- en B-klassers geldt het NRF reglement 2000 en het DRR reglement. Inschrijven kan op de avond zelf in Sportcomplex Parkzoom, bij zwem bad Plet Polderpad, aan de lerse- straat 15 tussen 19.45 en 20.30 uur. Lidmaatschap van The Skymasters is geen vereiste voor het meedoen aan de rit. Voor meer informatie: 0182-374106 of www.skymasters.nl. 'Zie maar dat je droog aan de overkant komt. Capelle aan den IJssel/Nieuwerkerk aan den IJssel - De Waterscouts uit Nieu werkerk hadden in het weekend van 19 en 20 maart een groepsweekend in Capelle. Alle speltakken, van jong tot oud, deden mee aan de vele spellen en onderdelen die op het programma stonden. De deelnemers werden verdeeld in groepen, waarin alle leeftijden ver tegenwoordigd waren. Vervolgens nam men het tegen elkaar op in onder meer een levend boter-kaas- en-eieren spel, een skippybalrace en een wedstrijd 'cake eten'. Het week end werd afgesloten met een span nend avondspel en het traditionele kampvuur. Lijkt het je leuk om aan dit soort ac tiviteiten mee te doen en ben je tus sen de vier en elf jaar oud? Kom dan op zaterdag 9 april van 10.00 tot 12.00 uur naar de open dag van Wa terscouts De IJssel aan de Van Gen- nipweg 5 om kennis te maken met de activiteiten van de Waterscouts. Drie keer gratis meedoen tijdens de reguliere opkomsten kan ook. Nieuwerkerk aan den IJssel - Hobbywinkel De Work-Shop aan het Raadhuisplein houdt zaterdag 26 maart van 11.00 tot 15.00 uur een demonstratie 'Anders Stempelen', waar be langstellenden onder meer een idee kunnen krijgen van de Drip Drop techniek. Ook wordt ge toond hoe men kan werken met inkt en embossingpoeder. Voor meer informatie: 0180-324842 of www.dework-shop.nl. Nieuwerkerk aan den IJssel - De Gideoncommissie organiseert voor zondag 27 maart een bij eenkomst in de Gideonschool met als thema 'Ik vertrek': de tranen rollen op het emotionele vertrekmoment, de hoofdper soon in het programma vertrekt en probeert ergens anders een nieuw bestaan op te bouwen. Zekerheden worden losgela ten, omdat men gelooft dat het nieuwe bestaan beter is. Aan de ene kant kun je denken: waar begin je aan, maar aan de an dere kant verdient het ook wel respect dat mensen die stap zetten. Tijdens de bijeenkomst worden diverse liederen gezon gen en is er muzikale begelei ding van zangers en instrumen ten. De bijeenkomst heeft een laagdrempelig karakter, begint om 11.30 uur en vindt plaats op de locatie Kroonkruid 107. Deur open vanaf 11.00 uur. Voor meer informatie: 0180-320922. Nieuwerkerk aan den IJssel - Auteur Annejet van der Zijl is woensdag 23 maart te gast in de bibliotheek in het kader van de Boekenweek. Thema dit jaar is: de biografie. Van der Zijl spreekt over onder andere Prins Bernard en Sonny Boy. De le zing begint om 20.00 uur, de toe gang bedraagt 5,- euro aan de zaal. Voor meer informatie: www.biblio- theeknieuwerkerkaandenijssel.nl Op zaterdag 14 mei kunnen spullen hij particulieren thuis worden opge haald. Om organisatorische redenen tan dit alleen in Nieuwerkerk. Spul len kunnen tot en met donderdag 12 mei worden aangeboden via 0180-316154 of via info@rommel- markt-nwk.nl. Op zaterdag worden Nieuwerkerk aan den IJssel - Het duurt nog even voor het zaterdag 21 mei is, de dag waarop dit jaar de jaarlijkse rommelmarkt van de Hervormde Ge meente plaatsvindt, maar achter de schermen wordt al hard gewerkt om van deze 35e editie, een lustrum, wederom een succes te maken. Nieuwerkerk aan den IJssel - Een 72-jarige vrouw uit Nieuwerkerk is vorige tweek wee keer benaderd door mensen die bij haar aan de deur kwamen en vermoedelijk met een babbeltruc probeerden binnen te komen. De vrouw vertrouwde het niet en heeft hen niet binnengela ten. Zij deed melding bij de politie. Zaterdag 12 maart rond 19.15 uur stonden twee vrouwen voor haar deur aan de Ringvaartlaan die een de spullen tussen 9.00 en 14.00 uur opgehaald. Niet opgehaald worden grote tv's, wandkasten en zonne banken. Men kan de spullen ook zelf aanleveren bij de familie Roth aan de 1e Tochtweg 24. Graag vooraf aanmelden via 0180-312348. Voor meer informatie: www.rommelmarkt-nwk.nl. Nieuwerkerk aan den IJssel - Stichting Evenement houdt op Koninginnedag zaterdag 30 april een talentenjacht met als titel 'De stem van Zwidplas'. ledereen van twaalf jaar en ouder is welkom. Het voor te dragen nummer ma9 niet langer zijn dan drie minu ien. Er kan solo, als duo of als trio opgetreden worden en de muziek dient aangeleverd te worden op usb md. Het meenemen van een, makke lijk te plaatsen, eigen instrument is mogelijk; meezingen met een artiest is niet toegestaan. De deelnemers dienen twee nummers in te stude ren; één voor de voorronde en één enquête wilden houden over een zorginstelling waarbij zij was aange sloten. Toen zij vroegen of ze binnen mochten komen omdat het buiten zo koud was kreeg de vrouw argwaan. De vrouwen beloofden dat de vrouw na afloop van de enquête een bos bloe men zou krijgen. Hierdoor vertrouw de de vrouw het helemaal niet meer en deed de deur dicht. Toen de vrouw later navraag deed bij de zorginstel ling bleek dat die van niets wist. Dinsdag 15 maart rond 20.00 uur kwamen er opnieuw twee vrou wen bij de bewoonster aan de deur. De twee vrouwen hadden een klein kindje bij zich. De vrouwen vertel den dat het kindje was gevallen en vroegen of ze een dokter moch ten bellen. De vrouw vertrouwde het niet en deed snel de deur dicht. De politie adviseert bewoners alert te zijn wanneer er onbekende mensen voor de deur staan. voor de finale. De talentenjacht vindt plaats op het Oude Dorp. Er zijn geen kosten aan verbonden. De inschrijving sluit op maandag 25 april. Voor meer informatie en aanmelden: 06-12299689, petravanrijn@xs4all. nl of www.stichtingevenement.nl s* RESTAURANT Limaweg 54 2743 CD Waddinxveen Tel 0182 61 66 95 Fax 0182 63 09 55 Email info@bibelot.info Web www.bibelot.info

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 19