Brains fotografeert in Moerkapelle Honderd Vrouwen van Nu Janne IJmker bij Christenvrouw Keijzerschool muziekdag -lubcompetitie van start Kijken naar moderne Kunst Bromfietser rijdt meisje omver Wethouder op de koffie HART VAN HOLLAND ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE 23 MAART 2011 21 Vissen Moerkapelle - Schrijfster Janne IJmker verzorgt, woensdag 30 maart, een le zing voor vereniging De Christenvrouw, afdeling Moerkapelle. IJmker, schrijfster van onder meer het boek 'Achtendertig nachten', geeft een voordracht uit en over haar eigen werk. In de pauze is er gelegenheid om boeken te laten sig neren. Zowel leden als andere be langstellenden zijn vanaf 19.15 uur welkom in Dorpshuis Op Moer aan de Raadhuisstraat 40. De lezing be gint om 19.45 uur. De toegang voor niet-leden bedraagt 3,50 euro. Voor meer informatie: 079-5933095. Moerkapelle - Verzustering is troef bij de afdeling Moerkapelle van de Vrouwen van Nu. "En dat is de be doeling nu wij één gemeente zijn", -zegt een van de Vrouwen. Sinds de afdeling Zevenhuizen is opgeheven, zijn al veel leden naar Moerka pelle verhuisd om daar de gezellige avonden bij te wonen. Mieke Sar- neel toog woensdag 16 maart ook naar Moerkapelle voor een van de avonden van de voormalige Plat telandsvrouwen. Zij was blij verrast toen zij uit handen van bestuurslid Marie-José Phylipsen een NbvP-tas met inhoud kreeg uitgereikt omdat zij het honderdste lid is. Moerkapelle - De Fotoclub in Moer kapelle organiseert ook dit jaar een workshop voor kinderen van groep 7 en 8 in de gemeente Zuidpias. Een groot aantal kinderen uit alle Zuid- plasgemeenten heeft zich daarvoor opgegeven. De weersomstandig heden zorgden ervoor dat zij deze week hun opdrachten buiten uit konden voeren. Er werd naar har telust gefotografeerd. De gemaakte foto's komen in een web-album en worden later intensief besproken door middel van een een power- point-presentatie, die de leden van de fotoclub gemaakt hebben. Moerkapelle - De Keijzerschool muziekdag op 17 maart is een bij zondere dag geworden waarop de kinderen kennis hebben gemaakt met percussie, dans, streetdance, raP en zang. Tussen de workshops door is er hard gewerkt aan het maken van maskers, muziekinstru menten en andere decorstukken Zevenhuizen/Moerkapelle - De eer ste wedstrijd van de clubcompetitie van Hengelvereniging FIZM werd gevist in Oude Rijn in Zwammerdam samen met Hengelvereniging Wad- dinxveen. De vangst was voor de nentwintig deelnemers matig, ruim 33 kilo vis. Eerste werd Rob Jen- ner met 4.580 gram, tweede Rinus voor het optreden voor (grootou ders en andere belangstellenden. Rond half vijf had zich veel pu bliek verzameld bij Op Moer en het werd een feest: groep 1-2 op grote trommels, groep 3-4 met Akuma Matata, groep 5-6 als super rapta lenten en groep 7-8 met een weer galoze streetdance. Reichard met 4.380 gram en derde Hennie de Kwaadsteniet met 3.240 gram, allemaal drie Waddinxveen. Jacques Visser hield de eer hoog voor Zevenhuizen hij werd vierde met 3.080 gram. Zaterdag 9 april wordt gevist in Zoe- termeer, vertrek om 06.00 uur van de parkeerplaats van La Baraque. Zevenhuizen - Op initiatief van De Zeven Muzen verzorgt de Goudse kunsthistoricus Henk Lijding van avond, woensdag 23 maart, om 20.00 uur in de plaatselijke vesti ging van bibliotheek de Groene Ve nen aan de Dorpsstraat 87 de derde lezing over beeldende kunst. Hierin worden de hoogtepunten van de beeldende kunst uit de negentiende en de twintigste eeuw behandeld. Met behulp van voorbeelden, vooral uit de in kunsthistorisch opzicht re volutionaire 20e eeuw, wordt een handreiking gegeven om moderne kunst beter te begrijpen. Rode draad door deze, en de vorige lezingen, vormt de vraag 'wat is kunst'. Wan neer men de vorige lezingen gemist heeft, vormt dit geen bezwaar om de derde lezing te kunnen volgen. Voor meer informatie: 0180-638388, www.bibliotheekdegroenevenen.nl of aan de balie van de bibliotheek. Moerkapelle - In de Kerkstraat is op komende bromfiets op de verkeerde der van het meisje deed aangifte van 8 maart een 11-jarig meisje door een bromfietser omver gereden. Zij fietste met een vriendinnetje in de Kerkstraat toen plots een tegemoet- helft van de weg reed. Beide meis jes vielen, het 11-jarige meisje werd frontaal geraakt en hield aan het ge beuren pijnlijke benen over. De moe- het gebeuren, omdat de bromfietser met de grijs/zwarte bromfiets zonder te stoppen is door gereden. De politie is op zoek naar getuigen. Moerkapelle - Zuidplaswethouder Arjen Hazelebach kwam zaterdag 19 maart in het kader van NL DOET op de kof fie bij de bewoners van zorgcentrum Beth-San.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 21