enthousiaste bezorger vakantiebezorgers ^HART HOLLAND direct uit de kas unnuuuz Gezocht! DE TUINAFDELING STAAT WEER VOL PRACHTIGE BLOEIENDE PLANTEN!! €3.95 5.95 0.99 1.49 1.95 Interesse? Enthousiaste medewerkster. SO... Zuid much, more provmrie holland ook in verrassende arrangementen AAAA 22 HART VAN HOLLAND DE KRANT VOOR DEZUWPLAS 23 MAART 2011 Bredeweg I 16, Zevenhuizen.Tel 0180-63151 I U vindt ons naast de A12 \J-A 'F)FV/? CPT^V Aanbiedingen geldig t/m 29-03-2011 Kijkvoormeeraanbiedingenopwww.tvdspek.nl SAXIFRAGA vaste plant IO voor BOEREN BELEGEN KAAS I kg BANANEN I kg Hollandse KOMKOMMERS 3 voor (TUIN) HORTENSIA S Het Hart van Holland is op zoek naar een voor enkele wijken in Zevenhuizen en een buitenwijk, omgeving Oogstpad, v. Hasseltweg, Zaaipad, Jan Hendrikspad en de Bredeweg even nummers. Tevens zijn wij ook al op zoek naar Bel naar 0180-632289 en vraag naar Jeannette van den Berg of mail naarjvdberg@hart-van-holland.nl Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Reguliere procedure Onderwerp Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 10 februari 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergun ning ingevolge de Wabo ontvangen van Kwekerij Mostert Nieuwerkerk B.V. voor het verbouwen en uit breiden van een woning en het vervangen van een bijgebouw aan de Tweede Tochtweg 96, 2913 LS Nieuwerkerk aan den IJssel, gemeente Zuidpias. Verlenging beslistermijn Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de beslistermijn met toepassing van artikel 3.9, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met zes weken verlengd. Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Vergunningen, de heer J.E. te Pas, tel.nr. (070) 441 64 93, e-mail: je.te.pas@pzh.nl. Deze kennisgeving staat ook op www.zuid-holland.nl DWM/065 Bredeweg 62, 2752 AB Open: Zevenhuizen - Moerkapelle vrijdag 9.00 -17.00 uur www.orchids-and-so.com zaterdag 9.00 -16.00 uur Wij zoeken voor onze zonnestudio een enthousiaste jonge medewerkster voor c.a. 3 dagen p/week. Eigenschappen: - Enige verkoopervaring. - Door enthousiasme de klanten kunnen binden. - Enige affiniteit in de zonnebranche. - Flexibel. - Geen probleem met avonduren werken. Heb je interesse? Stuur dan je sollicitatie naar: Sundmoodz T.a.v. Cora Dorpstraat 56 2912 CB - Nieuwerkerk a/d IJssel Orchideeën Powered by Luxuca

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 22