Kom in de kas Kwekerij Oosterzon - Van Hasseltweg 2 LKP Plants - Van Hasseltweg 1 en 26 Lansbergen Roses - Van Hasseltweg 13 HART VAN HOLLAND KOM IN DE KAS 23 MAART 2011 23 H jfCpy- in ic Door Marlonneke Willemsen Regio - Nog een paar weken en dan is het weer zover; op zaterdag 2 april wordt rond de Van Hasseltweg in Moerkapelle de vierendertigste editie van Kom in de Kas gehouden. Acht bedrijven aan de Van Hasseltweg en de Bredeweg en één bedrijf aan de Middelweg openen tussen 10.00 en 17.00 uur de deuren van hun bedrijf, zodat bezoekers er een kijkje kunnen nemen en wat meer te weten kun nen komen over de glastuinbouw. Daarnaast zijn er verschillende an dere activiteiten zoals verschillende optredens en worden er tuinbouw producten, rechtstreeks vanuit de kas verkocht. De locatie is goed met de fiets bereikbaar, maar ook aan dege ne die liever met de auto willen ko men is gedacht; zij kunnen parkeren bij Combilo/M.Mooij industrieterrein Doelwijk te Waddinxveen. Vandaaruit zal er regelmatig een pendelbus rij den, die alle bezoekers naar het ge bied en de bedrijven brengt. De komende weken stellen we alle deelnemende bedrijven aan u voor. Deze week deel 3. LKP Plants is een zeer moderne Bro- meliakwekerij. De afgelopen jaren heeft de onderneming aan de Van Hasseltweg een aantal hypermo derne bedrijven neergezet, waar per jaar zo'n vijf miljoen planten worden gekweekt. Vanaf het begin is bijna het gehele productieproces geauto matiseerd en de machines die ge bruikt worden, zijn gedeeltelijk door LKP Plants zelf ontwikkeld. Tijdens Kom in de Kas zullen zal het hele productieproces, van het moment dat de plant binnen komt tot dat hij ais eindproduct het bedrijf verlaat, te zien zijn. Op meerdere plekken zullen medewerkers van het bedrijf aanwezig zijn om dit proces stukje bij beetje toe te lichten. Er wordt extra aandacht geschonken aan de verwerking van de bloeiende plan ten en er zullen ook arrangementen met de Bromelia's gemaakt worden. Aan het eind van de rondgang door het bedrijf zullen planten verkocht worden. Meer informatie over het programma tijdens Kom in de Kas is te vinden op www.lkpplants.nl. Kwekerij Oosterzon is gespecialiseerd in grootbloemige Anthuriums. Er worden twaalf verschillende soorten snijan- thuriums gekweekt in de kleuren rood, groen, oranje, roze en verschillende dubbelkleuren. Een van de specialitei ten van Kwekerij Oosterzon is anthuri ums op vaas. Dit zijn kant en klare pro ducten, die bestaan uitéén of meerdere anthuriums in een boeket, die geleverd worden in een passend vaasje. Deze producten worden onder een speciale merknaam, Celebrations, verkocht in bijvoorbeeld supermarkten. Een groot deel wordt naar andere landen, zoals Duitsland geëxporteerd. Tijdens Kom in de Kas zullen deze producten verkocht worden. Daarnaast worden er ook al leen bloemen verkocht, is de kas een stuk open en wordt er uitleg over het productieproces gegeven. In de loop van de dag zijn er ook verschillende demonstraties van het bossen en in pakken van de anthuriums. (BH Lansbergen Roses is kwekerij van de Red Naomi, op dit moment de nummer 1 rode roos in Nederland. In het 2,5 hectare grote bedrijf worden dagelijks 15.000 tot 20.000 rozen geteeld, die dagelijks op twee momenten worden geoogst, om zo een hoge kwaliteit te garanderen. Techniek speelt ook bij Lansber gen een belangrijke rol. Het bedrijf maakt gebruikt van een uitgebreide sorteermachine, een modern water- geef systeem, waarbij het overtol lige water wordt opgevangen en hergebruikt en assimilatie belich ting voor een mooie rode knop en goede groei. Tijdens kom in de kas zullen bezoekers het gehele produc tieproces kunnen bekijken, 's Mor gens tussen 10 en 12 uur worden er rozen geoogst. Daarnaast zullen het watergeefsysteem en de sorteer machine draaien en is er natuurlijk volop uitleg.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 23