LAGERWAARD VAN RIJK Bezorger Goede beloning!!! PVC vloer: het alternatief voor laminaat en parket flSHBW ÉB RAAK Studio Phuur voor de Velden, Dalen en Mossen in Nieuwerkerk a/d IJssel Zuid Uesign Van Rijk Verspreiding zoekt met spoed een HONDA www.tuinmachines.nl VERSPREIDING Voor meer informatie Max van Rijk: 06 - 22 22 34 59 HART VAN HOLLAND DE KRANTVOOR DEZUIDPLAS 23 MAART 2011 Weg en Bos 107 26B1 DM Bergschenhoek Tel. 010-5249040 www.paulenpaul.nl Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Reguliere procedure provincie Holland Inzage TUINAANLEG BESTRATING - ONTWERP BEPLANTING •Actie geldig van 1 april t/m 30 juni 2011. Bedragen zijn inclusief BTW. Ambachtweg 30 2841 LZ Moordrecht Tel. (0182) 37 25 13 Fax (0182) 37 40 69 email: info@blitterswijk.nl tuin- en parkmachines bv Geopend:ma-vr.: 08.00 - 17.00 za.: 08.30 - 12.00 Alles inclusief vanaf 67,55 p/m2 pvc stroken egaliseren lijm vakkundig installeren. Via ons 3D computer programma kunnen wii de vloer in beeld Ontdek uw nieuwe vloer bij: Kanaalweg 39-53, Capelle a.d. IJssel, Tel. 010- 4507466 Fax 010-4588992, info@lagerwaard.nl, www.lagerwaard.n twitter.com/lagerwaard_nl Gespecialiseerd in; laserontharing, Olllïi't1; veilig verwijderen van ongewenste beenvaatjes met de VARILITE laser elektrische ontharing, couperose behandelingen - ik Wulpendreef 10 2841 NN Moordrecht -Tel. 06 - 22 91 24 50 Email: info@terbraaktuinen.nl -www.terbraaktuinen.nl Onderwerp Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 3 februari 2011 een aanvraag om een omgevingsvergun ning ingevolge de Wabo ontvangen van Van Dalen Nieuwerkerk aan den IJssel B.V. voor een wijziging van de opvatting omtrent de hinder vanwege afmerende schepen. De inrichting is gelegen aan het Kortenoord 57, 2911 BD te Nieuwerkerk aan den IJssel, gemeente Zuidpias. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen. Tot wel 100,- kado* op een nieuwe Honda grasmaaier! U kunt de beschikking en de overige relevante stukken van 28 maart 2011 tot en met 9 mei 2011 inzien op werkdagen: bij de Directie Omgevingsdiensten van de provincie Zuid-Holland, kamer D 209, tijdens kantooruren (na telefonische afspraak), Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, tel.nr. (070) 441 73 24; bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis van Zuidpias, ma t/m vr van 9.00-15.00 uur, di tot 20.00 uur (na telefonische afspraak), Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel, tel.nr. (0180) 33 04 06. Bezwaar Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van artikel 7:1 Awb een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaar moet binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, ta.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, onder vermelding van PZH-2011-263646540 en "Awb-bezwaar" in de linkerbovenhoek van de enve loppe en het bezwaarschrift Nu het besluit op 22 maart 2011 is verzonden kan het bezwaarschrift tot en met 3 mei 2011 worden ingediend. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet Gelet hierop kan - mits tegen dit besluit bezwaar wordt gemaakt- ingevolge artikel 8:81 juncto artikel 8:7 van de Awb bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Voor het verzoek is griffierecht verschuldigd. Wij wijzen u erop dat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is gekoppeld aan de datum van verzending of uitreiking van het besluit aan de aanvrager, die mogelijk niet samenvalt met de termijn van terinzagelegging. Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Vergunningen, de heer J.E. te Pas, tel.nr. (070) 441 64 93- Deze kennisgeving staat ook op www.zuid-holland.nl DWM/066 Sterk, duurzaam, eenvoudig in onderhoud, hygiënisch, stil, warm en levensecl Zeer geschikt in combinatie met vloerverwarming. SPECIALISATIE: ONTHARIIMGSTECHNIEKEN ANB0S (vergoeding door de zorgverzekeraar) Studio Phuur Zuideinde 8 Zevenhuizen Tel.: 06-23792280 www.phuur.nlinfo@studiophuur.nl op de Honda HRX-serie op de Honda IZY-serie op de Honda HRH/HRD-serie

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 32