Petra Berger en Kleine Trompetter verzorgen sfeervol Lionsconcert Eerste schep gaat de grond in: internationale toproeibaan komt er LU Wmm HART VAN HOLLAND ZUIDPLAS 23 MAART 2011 35 'Wonen, welzijn en zorg zoals u dat wilt' Vrijwilligersloket geopend Aanhouding na achtervolging en bedreiging Veel BRAinS activiteiten gestart Levend stratego Inbraak café te zien bij Team West Zevenhuizen - De Hervormde Kerk was tot de laatste plaats bezet op vrijdag 18 maart. Van heinde en verre waren belangstellenden naar de kerk in de Dorpsstraat gekomen om de negende editie van het Lions concert bij te wonen, waar zangeres Petra Berger en muziekvereniging De Kleine Trompetter een optreden verzorgden. Lions Club Zevenhuizen had de kerk daartoe omgetoverd tot een sfeervolle concertzaal, daarbij gebruik makend van de geweldige ambiance en akoestiek. Na opening van het concert door burgemeester Gert-Jan Kats barstte het concert gelijk los met het door Emerson, Lake en Palmer bekend geworden 'Fanfare for the com mon Man', door De Kleine Trompet ter, dat deze avond onder leiding stond van inval-dirigent Arie Stolk. Het orkest speelde de sterren van de hemel, wat hen aan het einde van de avond het predikaat 'Grote Trompetter' opleverde. Zonder de andere musici tekort te doen, ging de meeste lof naar de jeugdige Wendy de Ridder op klarinet en de even jeugdige Paul van Dijk op xy lofoon. Als er een applausmeter was geweest zou laatstgenoemde met zijn virtuositeit tijdens de 'Csar- das' van Vittorio Monti, de meter het verst hebben doen uitslaan. Petra Berger wist de hooggespan nen verwachtingen meer dan waar Zuidpias - "De vrijwilligersavond heeft aan onze doelstelling, het in het zonnetje zetten van de vrijwilligers, voldaan," zegt wethouder Jan Ver beek. "We gaan nu met de op de vrij- willigersmarkt aanwezige organisa ties evalueren: wat vond u, wat was er goed en wat kan er beter. En we gaan kijken hoe we nieuwe vrijwil ligers erbij kunnen betrekken." Het werven van vrijwilligers is een aan- Moordrecht - Zorgpartners Midden- Holland organiseert voor donderdag 7 april van 14.00 tot 16.30 uur een themabijeenkomst in zorgcentrum Moerdregt over 'Comfort a la Carte'. Belangstellenden krijgen dan in formatie over deze dienstverlening, waarbij men kan denken aan maal tijdverstrekking thuis, hulp bij het huishouden, verzorging en verple ging en aan diverse activiteiten in het zorgcentrum zelf, waar belang stellenden aan deel kunnen nemen. Tevens kan men deze ochtend wen sen en suggesties aandragen om de dienstverlening te optimaliseren. Zorgcentrum Moerdregt is gevestigd aan Land voor Water 3. Vooraf aanmelden is gewenst en is mogelijk tot en met maandag 4 april via de receptie van Moerdregt op 0182-373844 of via receptie.moe@ zorgpartners.nl. Moordrecht - Een 19-jarige man uit Moordrecht is zaterdag 19 maart aangehouden nadat hij een 39-jari- ge vrouw uit dezelfde plaats had be dreigd. De man reed in zijn auto op de Sportlaan toen hij blikjes uit zijn raam gooide. De vrouw maakte daar een opmerking over die in verkeerde aarde viel. De man ging achter haar aan, reed haar klem en uitte bedrei gingen in haar richting. De vrouw waarschuwde de politie die de man korte tijd later aan kon houden, hij is in verzekering gesteld. Petra Berger maakte de hoge verwachtingen ruimschoots waar. te maken. Samen met pianist Henk Ruiter bracht zij onder meer 'I drea med a Dream' uit Les Misérables en met de Kleine Trompetter het ge voelige 'Don't cry for me Argentina'. Als hommage aan de veel te vroeg overleden zangere Vicky Brown zong Petra Berger het 'Stay with me till te morning'. Brown zong dit lied dertig jaar geleden in dezelfde kerk, toen op de piano begeleid door Jan Vayne. Het slotstuk vormde het, dachtspunt voor Verbeek. De wet houder opende 18 maart een digitaal vrijwilligersloket Zuidpias, een nieu we vorm van dienstverlening voor ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Naast in formatie over vrijwilligerswerk, bevat het loket ook een vacaturebank. Het vrijwilligersloket is te vinden op www. zuidplas.nl <http://www.zuidplas. nl/> onder de knop 'Digitaal loket'. door Andrea Bocceli bekend gewor den stuk 'Time to say Goodbye'. Lions Club Zevenhuizen kan, dank zij sponsors en adverteerders, ruim 10.000 euro toevoegen aan het fonds waaruit voornamelijk lokale en regionale goede doelen worden bediend. Voor het 10e Voorjaarscon cert, een jubileum, heeft de Lions Club Zevenhuizen al grootse plan nen. Zuidpias - Veel BRAinS-activiteiten gingen de afgelopen weken van start. Op donderdag 3 maart ging de eerste activiteit van start: de Fo toclub in Moerkapelle. Wethouder Jan Verbeek was erbij om de aftrap te doen van het nieuwe seizoen. In de afgelopen twee weken zijn vele activiteiten van start gegaan: tae kwondo, bloemschikken, waterpolo, rolling, Allemaal beestjes, blokfluit- les, kidsyoga, danslessen FDC, thai- boksen, kinderkookclub, clownerie, omgaan met honden, spelen met muziek, circus Bambino, rugby, En gelse les, judo, mandala tekenen, streetdance en Shaolin Kempo. Heel veel leerlingen meldden zich aan voor de activiteiten, met als topper de Kinderkookclub waar maar liefst 184 aanmeldingen voor binnen zijn gekomen. Ook de danslessen van FDC (58), mandala tekenen (41), blokfluities (38), circus Bambino (36) en taekwondo (29) zijn heel populair. Moordrecht - Scouting Moordrecht/Gouderak speelt zaterdag 26 maart op Nationale Scoutingdag Levend Stratego. Alle kinderen van 7 tot en met 16 jaar uit Moordrecht en Gouderak kunnen meedoen. Deelname is gratis. Levend Stratego is met recht hét scouting buitenspel. Het is jagen op anderen, de vlag verdedigen, sluipen en tactisch denken en samenwerken. Het spel gaat om het veroveren van de vlag en net als bij het bordspel is het oppassen geblazen voor bom men en sluwe spionnen. Wie mee wil doen kan zaterdag om 13.00 uur terecht bij het clubhuis van Scouting Moordrecht aan de Stevensstraat 78. Moordrecht-In het programma Team LVest van omroep LVesf werd dinsdag 22 maart aandacht besteed aan een inbraak in een café in Moordrecht. Woensdag 13 oktober 2010 werd er omstreeks 02.30 uur ingebroken in café East End aan het Oosteinde in Moordrecht. Binnen werden diverse gokkasten vernield en werd geld weggenomen. Een geldwisselau- fomaat die aan de muur bevestigd was werd, met mogelijk een breek- ')zer, van de muur gesloopt en mee genomen. Ook de computer voor de muziek werd gestolen. Op beelden van de bewakingsca mera's zijn de vier daders van de inbraak goed te zien. Het gaat om jongeren van vermoedelijk rond de twintig jaar oud. De politie hoopt dat er kijkers zijn die deze daders herkennen en hun namen kenbaar willen kenbaar maken. De herhaling van de uitzending kan worden bekeken via internet op www.teamwest.nl. Zevenhuizen - Een nieuwe mijlpaal is bereikt in het herinrichtingsproces van de Eendragtspolder. Het wijzi gingsplan van de gemeente Zuidpias is na een inzageperiode van zes we ken, op 24 februari onherroepelijk geworden. Het wijzigingsplan maakt het mogelijk de internationale wed- strijdroeibaan en de bijbehorende voorzieningen te realiseren. Zo zal de roeibaan worden uitgerust met een zogenaamd finisheiland, een botenhuis en andere faciliteiten. Ook zijn er mogelijkheden bij eve nementen voor tijdelijke tribunes of drijvende verenigingsgebouwen. Op korte termijn gaat de eerste schep de grond in voor het realiseren van de internationale toproeibaan. De verwachting is dat de roeibaan, die voldoet aan de Olympische normen, begin 2012 klaar is. Dat betekent dat er getraind kan worden voor de Olympische Spelen in Londen in de zomer van 2012. Bestemmingsplan Eendragtspolder in perspectief Het wijzigingsplan Roeibaan Een dragtspolder vloeit voort uit een wijzigingsbevoegdheid die is op genomen in het bestemmingsplan Eendragtspolder, opgesteld in 2005 en op onderdelen herzien in 2007. In dit bestemmingsplan is de trans formatie van een agrarische polder tot een waterbergings- en nieuw recreatiegebied vastgelegd. Het wij zigingsplan betreft alleen de ont wikkeling van de roeibaan en aan verwante voorzieningen. In het noordelijk deel van de Een dragtspolder komt een plas en plasdrasgebied met ieder een ei gen peilniveau. De polder krijgt een nieuwe hartlijn met een centraal gelegen slingerende kade geschikt voor autoverkeer en een waterke- rende kade, die slingert door het landschap met aan weerszijden de waterbergingsgebieden. Een door laat maakt de overstort van water uit de plas in het plasdrasgebied mogelijk. In het hele gebied komen recrea tief en avontuurlijke routes voor fietsers, wandelaars en waterspor ters (roeien, kanoën). Zodra het verkeerscirculatieplan is vastgesteld volgt nadere informatie over de rou tes en de ontsluiting van het gebied. Voor meer informatie: www.eendragtspolder.nl j£. iJMfc!*-'" .ArJ-taf*.. y De keet staat klaar, het werk kan beginnen. De werkzaamheden voorde ontwikkeling van de Eendragtspolder zijn eerderal gestart, nu kan ook de aanleg van de roeibaan gerealiseerd worden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 35