klikken Restauratie Snelle Sluis dichterbij Overvallen bij poeliersbedrijf onze website VAN DER SPEK Begrafenis - Crematie 0180 - 31 18 03 m mm UITVAARTVEÏ^ÖRGING OIO - 521 60 16 oi 079 342 6 0 70 nn p HART VAN HOLLAND J FAMILIEBERICHTEN 23 MAART 2011 45 Ruud Huldy Pieter de Jong H.Ë. van der Hammen kijk nu op onze nieuwe site www.hevanderhammen.nl Als het om vertrouwen en eerbied goat! Wanneer de tijd voor u even stilstaat nemen wi] voor u alle tijd Telefoon OIO 522 27 90 Uitvaartcentrum Van Der Spek Kerkhofpad 1, Nieuwerkerk aan den IJssel www.vanderspekuitvaart.nl Aki respect en in stijl doen we wat van oh klik dus snel naar Gd =5 HART VAN HOLLAND M. De laatste avond stond hij daar, in het felle witte licht. Hij kreeg een daverend applaus toen viel het voordoek dicht. Hij staarde in de spiegel naar zijn laatste witte kop. Toen haalde hij de schmink er af en sprak: "Het zit er op!" Toon Hermans Opa Boepa Rotterdam, 4 mei 1924 t Zevenhuizen, 16 maart 2011 medeoprichter culturele vereniging "De Zeven Muzen" erevoorzitter watersportvereniging Zevenhuizen Inez en Casper Django, Iskander, Brendan, Shanti Denise en Marcel Dexter, Arthur Tim en Milou, Marian Oskar Correspondentieadres Denise Huldy Handelstraat 18 7391 RJ Twello Op zaterdag 19 maart heeft de crematie plaatsgevonden in crematoriunT'Hofwijk" te Rotterdam. Onze speciale dank gaat uit naar Annie en Wim Verhoef en alle medewerkers van de Vierstroom voor hun enorme steun en inzet! Nooit klagend, nooit vragend je lasten in stilte dragend, jouw handen hebben voor ons gewerkt, jouw hart heeft voor ons geklopt. Jouw ogen hebben ons tot het laatst gezocht. Rust nu maar uitje hebt het verdiend. Met groot verdriet geven wij kennis dat na een moedige strijd is overleden mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa 15 maart 1940 22 maart 2011 Sjanie Ron en Danielle Mitchell, Chantal Frank en Sonja Marit, Yara, Fenna Peter en Natascha Jason, Bridget Ir. Lelystraat 19 2912 CG Nieuwerkerk aan den IJssel Piet is thuis. De plechtigheid voorafgaand aan de begrafenis zal plaatsvinden zaterdag 26 maart om 11.00 uur in de aula van begraafplaats Essehof, Kerk hofpad 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel. ia de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren. 11HÏ UITVAARTVERZORGING Wij verzorgen: Uitvaarten in de gehele regio Vakkundigheid in thuis opbaren Wilsbeschikking Voordelige uitvaartverzekeringen Nazorg DAG EN NACHT BEREIKBAAR jostbus 67 2665 ZH Bleiswijk 0800 - 3 3 724 3 3 Uitvaartverzorging van den Bogerd Zorgverlening tot in het kleinste detail Ireneweg 17 - 2665 AN Bleiswijk El Marian v.d. Bogerd-Kind UITVAART 5"' fiegra/eflisverzorging voor Benthuizen - 3B Hoek - Moerkapelle - Botterdam Hjnacker - Zevenhuizen - Zoetermeer en omstreken SHOWROOM GEDENKSTENEN Hoekeindseweg 61 2665 KB Bleiswijk f jj»v_ Moordrecht -Wethouder Henk van der Torn komt stapje voor stapje ver der met zijn plannen voor restauratie van de Snelle Sluis. De wethouder heeft contact gehad met de Histo rische Vereniging Moordrecht, die beschikt over een compleet uitge werkt plan voor de restauratie. Van Zevenhuizen - Een 64-jarige man is maandag 21 maart rond 18.40 uur op de Bierhoogtweg in zijn bedrijf, een poeliersbedrijf, overvallen door twee gemaskerde mannen. Onder bedreiging van een vuurwapen gin gen de mannen op zoek naar geld. Nadat het slachtoffer was vastge bonden zijn de overvallers er van door gegaan. De man wist zich korte tijd later los te maken en de politie te bellen. Een van de mannen is ongeveer 1.95 m en heeft een groot postuur. De ander is ongeveer 1.70 m en heeft een normaal postuur. Beiden heb ben een licht getinte huid. Ze spra ken met een accent, mogelijk Turks of Marokkaans. De eerder genoemde maskers lijken carnavalsmaskers te zijn: piepschuim van één centi meter dik. Rechthoekig van vorm. Zwartkleurig met witte strepen die in het zwart uivloeien. De ogen zijn langwerpig van vorm. Op het mas ker zit een hoekige neus. Het masker bedekte enkel het gezicht. Getuigen die informatie hebben over de overval of informatie beschikken over personen die in het bezit zijn van de omschreven maskers, wordt verzocht zich te melden via 0900- 8844. Mogelijk hebben de daders zich vóór de overval al opgehouden in de omgeving. mag Onafhankelijk informatieblad. Verschijnt in Waddinxveen, Zeven huizen, Moerkapelle, Oud Verlaat, Nieuwerkerk aan den IJssel, Moor drecht, Nesselande en Kruisweg, eenmaal per week op woensdag in een oplage van 36.000 exemplaren Postadres voor redactie en advertenties: Postbus 85 - 2760 AB Zevenhuizen Bezoekadres: Elgersma Media Noordelijke Dwarsweg 1a 2761 GA Zevenhuizen Telefoon 0180-632289 Fax 0180-633503 E-mail redactie: redactie@hart-van-holland.nl E-mail advertenties: verkoop@hart-van-holland.nl Sluitingstermijn redactie: maandag 10.00 uur. advertenties: maandag 14.00 uur. Kant-en-klaar advertentiemateri aal (indien gereserveerd): dinsdag 10.00 uur. Hart van Holland stelt zich niet aansprakelijk voor de inhoud van de advertenties en ingezonden me dedeling in deze krant. Zij behoudt zich het recht voor, zonder opgave van reden advertenties voor pu blicatie in het Hart van Holland te weigeren. Krant niet ontvangen? Elgersma Media, telefoon 0180-632289 (tijdens kantooruren) Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder schrifte lijke toestemming van de uitgever. Het Hart van Holland is lid van het: si i 'm. ,j der Torn: "We weten inmiddels wat er moet gebeuren, de kosten zijn we aan het bestuderen en dan moeten we bekijken wie het gaat betalen." www.hartvanholland-online.nl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 45