/en Pol lepel 2010 "Zoals je normaal fietst, eigenlijk niets bijzonders" Feestelijke ingebruikname voorleesmateriaal 7. 57,50 winnaar Sprankelend aperitief Feestelijk vier gangen menu Palombini koffie HART VAN HOLLAND ZUIDPLAS 15 JUNI 2011 11 Praktische verkeersproef in Zuidpias Muziek Beeldende kunst !Xj Dans info@scnz.nl Zuidpias van Plastichero naar Plasticzero? <16 Gouden Pollepelarrangement Zevenhuizen - Wijkagent Bas Rijfers sprak op zijn vrije dag de 53 leerlin gen van basisscholen De Eendragt en het Reigerbos op het plein voor het voormalige raadhuis opbouwend en bemoedigend toe. Zij deden op 8 juni, net als de leerlingen van basisschool De Nessevliet uit Oud Verlaat, praktisch verkeersexamen. Op 7 en 9 juni vond dit plaats in Nieuwerkerk aan den IJs- sel, op 15 juni zullen leerlingen uit Moordrecht examen doen en op 16 juni in Moerkapelle. Op 9 juni werd het startschot gggeven voor wethouder Arjan Hazelebach. Door Marianne Fortuin De vijftien leerlingen van groep 7 van De Nessevliet reden speciaal naar de Rotterdamse wijk Ommoord. Cees van de Bovekamp van organi serend Veilig Verkeer Nederland af- deling-Zuidplas: "Voorheen reden de kinderen uit Oud-Verlaat ook hier in Zevenhuizen, maar de school gaf aan dat ze meer met de grote stad te maken hebben. Daarom is de rou te aangepast en gaat die nu langs rotondes en over metrokruispunten in de wijk Ommoord." Aan het eind van de ochtend kon hij melden dat alle leerlingen geslaagd waren. Juf Eelke van De Eendragt stond met haar 26 leerlingen klaar om de ook in Zevenhuizen iets aangepaste route te rijden. Dit in verband met de werkzaamheden aan de Burge meester Klinkhamerweg, waar op een bepaald punt vrijwilliger Piet Molenaar klaarstond om de kinde ren de weg te wijzen. Een van haar leerlingen was wel heel gemoti veerd om examen te doen: Eva de Maar. Zij loopt sinds 6 juni op kruk ken, omdat ze na een stoeipartijtje met haar vader door haar enkel is gegaan: "Ik ben naar de dokter ge weest. Het deed erg zeer. Mijn moe der brengt me nu met de auto naar school." Bij een bruggetje moesten alle kinderen even afstappen, en dat ging Eva zichtbaar moeilijk af. Daarna waren de tien leerlingen uit combinatiegroep 6/7 van meester Henk Pelleboer van 't Reigerbos aan de beurt. Hij had er vertrouwen in, dat zijn leerlingen zouden slagen: "Als ze goed opletten, moeten ze het kunnen halen. Het is een goed parcours waar alles in zit." Collega Martin Deleij van groep 7b: "Ik vind het lastig om te beodrdelen. Ik kom niet uit Zevenhuizen en ben hier pas met Kerstmis begonnen. Ze zijn wel zenuwachtig. Eentje roept uit bra voure 'ik vind er geen bal aan!' maar stiekem staat hij te trillen." Leerling Rick van der Helm weet niet of hij op zijn fiets kan vertrouwen: "Ik ben bang dat hij uit elkaar valt". Klasge noot Luca zei de hele route te ken nen en Anouk van den Berg gaf aan best zenuwachtig te zijn. Na terug komst waren deze drie optimistisch gestemd. Anouk: "Soms wist ik niet wat het voetpad was en wat niet, en toen ben ik maar afgestapt." Luca: "Misschien heb ik een fout gemaakt, maar ik weet niet precies wat." Rick meende dat het helemaal goed ge gaan was: "Zoals je normaal fietst, eigenlijk niets bijzonders." Volgens de andere vrijwilligers - Woensdag 22 juni - 20.00 uur Jaarlijkse slotavondopen repetitie Kamerkoor De Zingerij Vrijzinnig Hervormde Kerk, Dorpsstraat 139, Zevenhuizen Info: www.dezevenmuzen.nl Vrijdag 17 juni - 19.30, zaterdag 18 juni - 15.00 en 19.30 uur. Rockmusical RICH Theater Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen Entree 9,- euro Info: www.theaterswanla.nl en www.dezevenmuzen.nl Kaarten bestellen: v_gestel@hotmail.com Zaterdag 18 juni - 14.00-2.00 uur Blokpop Jongerencentrum 't Blok, IJsermanpad 1 Nieuwerkerk aan den IJssel Vrijdag 17 juni - 20.00-22.00 uur Jester of the King en Waves beyond Infinity Benefietavond voor radio's in Zuid- Soedan Cultureel Centrum Orion, Wollefoppenweg 91a, Rotterdam (grens Nesselande/Zevenhuizen) Entree: 20,- euro (goede doel) Info: www.jesteroftheking.nl en 06-25528941 Dinsdag 21 juni - 19.30 uur Concert AMV-leerlingen Nieuwerkerkse Muziekschool TVO, Kamerlingh Onnesstraat 4, Nieuwerkerk aan den IJssel Tijdens de open tuindagen vrijdag 17 en zaterdag 18 juni, 10.00- 17.00 uur expositie Cobie Schoneveld Info: www.3opentuinen.nl Donderdag 16 juni - 10.00 uur Line dance met gezellige muziek en workshops Essepark Nieuwerkerk a/d IJssel Info:: www.redneckszuidplas.nl Clarisa Pitti en Simon Fijan - van WN is dit keer duidelijk te merken, dat een aantal kinderen de route niet van tevoren rijdt. Sommige kinderen vertrokken in een vol komen verkeerde richting. Van de Bovekamp is blij, dat de praktische verkeersproef in Zuidpias nog steeds plaatsvindt, iets dat men in Capelle en Krimpen aan den IJssel vanwege bezuinigingen gaat schrappen. Van de Bovekamp: "We hebben een su pergoede samenwerking met de po litie en nemen de scholen veel werk uit handen. Het is belangrijk dat dit praktisch examen blijft." De wijkagent spreekt de kandidaten bemoedigend toe Moordrecht - In de plaatselijke vestiging van bibliotheek de Groe ne Venen worden op woensdag 29 juni de nieuwe voorleesmaterialen feestelijk in gebruik genomen. Op 1 februari ontving de vestiging de 'Machteld Dutman aanmoedigings prijs voor goede jeugdinitiatieven'. De bibliotheek ontving deze prijs voor haar voorleesproject. Tijdens de feestelijke opening wordt de prijs, een beeldje, om 14.00 uur door Machteld Dutman onthult. Hierna wordt interactief voorgelezen uit 'Dikkie Dik jarig'. Voor meer informatie: www.bibliotheekdegroenevenen.nl. Zuidpias - Sinds jaren wordt in de kernen van de Zuidpias afval gescheiden ingezameld, zo kan huisvuil, GFT en plastic apart worden verzameld en op gehaald. Een nobel doel. goed voor het milieu. Het gescheiden verzamelen wordt echter door de gemeente steeds lastiger gemaakt. In het ophaalbeleid van het huisaf val en GFT verandert voorlopig niets, v al heeft u vast wel gehoord dat er hier ook veranderingen komen in de manier van aanbieden. Dit afval kan in Moordrecht, Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud Verlaat nog in de mini containers en in Nieuwer kerk nog steeds in de zakken worden aangeboden. Echter bij het plastic zijn wel ver anderingen, niet in de manier van ophalen, maar in de manier waarop u aan de zakken kunt komen om het in te zamelen. Waar deze voor heen nog aan het begin van het jaar aan ieder huishouden werden toe gestuurd en ze op te halen waren bij onder andere de supermarkten, stapt de gemeente nu van deze ver delingsmanier af. De inwoners moe ten de plastic'zakken aanvragen bij de gemeente om ze vervolgens door een medewerker van gemeentewer ken thuis te laten bezorgen. De zakken van onze grote oranje plasticvriend, de Plastichero, die de gemeente nog altijd gratis verstrekt, werden volgens onderzoek namelijk verkeerd gebruikt. Van de tien uitge reikte zakken zouden er gemiddeld slechts twee voor plastic gebruikt worden en de rest word gebruikt voor andere doeleinden, iets wat voor de bestuurders echt niet door de beugel kan. En dus leggen ze de drempel om deze zakken in het be zit te krijgen maar meteen een stuk hoger. Ik vraag me ook af hoe ze dit onderzocht hebben. Wat leert de tijd? De meeste men sen zijn toch wel een beetje lui en houden van gemak! Dus als ze de zakken niet meer zonder vragen aan huis krijgen?! Dan kan het plastic toch net zo goed weer bij het ge wone huisafval, net als vroeger, dan hoeven ze ook niet helemaal het in ternet op om ze aan te vragen. Het klinkt misschien wat cynisch, maar de tijd leert dat het vaak zo gaat. Kijk in Nieuwerkerk alleen al naar het gescheiden ophalen van GFT in de daarvoor bedoelde zakken. Toen dit initiatief net nieuw was ston den er wekelijks vele zakken bui ten, naarmate de tijd verstreek en mensen teveel moesten gaan den ken over wat er in welke zak hoorde en de GFT-zak toch wel erg begon te stinken, verdween de zak steeds verder, tot het dieptepunt waar het nu is. Zou het nu met het plastic hetzelfde gaan? Nu staan er om de week, als het plastic opgehaald word, steeds weer vele goedgevulde zakken. Maar wat als de zakken op zijn en je moeite moet gaan doen om nieuwe te krijgen? Is het dan niet veel mak kelijker om het 'maar weer gewoon' bij het huisvuil te doen? Wat ma ken die paar plastic flessen nou uit? Niets toch? maar als de buurman ook zo denkt, en de overbuurman ook? Waarom kijkt de gemeente niet naar de twee zakken die gemiddeld per huishouden wel goed gebruikt wor den? Ik heb altijd geleerd dat alle kleine beetjes helpen om het milieu beter te maken. En voor de bezui nigingen hoeven ze het ook niet te doen. Nu moet een medewerker van gemeentewerken de zakken langs gaan brengen, voor dat ene ritje kunnen vele mensen de zakken gratis halen bij de supermarkt. En al wordt er dan een aantal verkeerd gebruikt, weegt dat nog niet op tegen de kos ten van een ambtenaar die in zijn auto de hele gemeente door moet... Of reken ik nu verkeerd? Lydia Reicher SP Zuidpias RESTAURANT (vooraf reserveren) Limaweg 54 2743 CD Waddinxveen Tel 0182 61 66 95 Fax 0182 63 09 55 Email info@bibelot.info Web www.bibelot.info 4 Hl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 11