Stofberg en Hoevelaken Vitesse kampioen Bewonersavond over toekomst recreatie gebied Rottemeren Machtig mooi Moerkapelle op Land van Belofte De mooiste dag... nrtW HART VAN HOLLAND ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE 15 JUNI 2011 19 Vissport Veel vis in het Lage Bergse Bos Jaarfeest Keijzersehool Duivensport Collecte Rode Kruis Vrouwen van Nu organiseren Midzomerdag Zevenhuizen - Hengelvereni- ging Zevenhuizen-Moerkapelle toog zaterdag 11 juni naar Ka naal door Voorne voor de zesde wedstrijd van het clubkampi oenschap. De acht deelnemers wisten slechts 14,4 kilo vis te vangen. Van Erk won met 4480 gram gevolgd door Kok met 3940 gram en Huisman met 3760 gram. Zaterdag 18 juni wordt gevist in de Rotte bij de Molenviergang. Vertrek om 06.00 uur. De achtste wedstrijd van de Oudercompetitie werd gevist in het Lage Bergse Bos waar Visser met 17,5 kilo iedereen de baas was. Berkelaar werd tweede met 9 kilo en Van Els- wijk derde met 6 kilo. In totaal werd door de zes deelnemers 45 kilo gevangen. Voor uitslagen en standen: www.h-z-m.nl Moerkapelle - Het schooljaar is bijna afgelopen. Reden voor de Keijzersehool voor een jaar feest. Het feest wordt gehou den op vrijdag 17 juni voor de leerlingen maar ook voor hun familieleden, buurtbewoners en andere belangstellenden. Het festijn gaat om 17.00 uur van start op de school aan de Beatrixlaan en heeft het the ma 'sprookjes' meegekregen. De kinderen kunnen spelletjes doen op het plein, er is een Rad van Fortuin en er zijn broodjes en drankjes verkrijgbaar. Zevenhuizen - Bij postduivenvereni ging de Stormvliegers werden don derdagavond 225 duiven ingekorfd voor een concours vanuit Tours op een afstand van 585 km. Nadat de re gen daar weg getrokken was werden de duiven om 9.10 uur vrijgelaten. Om 15.57 uur haalde Johan Wiltenburg de overwinning binnen. Zijn duif had met een snelheid van 86 km per uur gevlogen. De laatste prijsduif was een half uur later binnen. Vrijdagavond werden er 303 duiven ingekorfd voor de laatste wedstrijd van het Vitesse kampioenschap. Za terdagmorgen om 12.25 uur werden de duiven gelost in Peronne op een afstand van 259 km. Om 15.12 uur klokte Ruud Brands de snelste duif van de vereniging. Zijn duif had 93 km per uur gevlogen. De laatste prijsduif had ruim een half uur langer werk om thuis te komen. De zestiende prijs van John Stofberg was genoeg om het Vitesse kampioenschap binnen te ha len. Joop Hoevelaken haalde met een vierde plek het kampioenschap in de b-groep binnen. Zevenhuizen-Moerkapelle - De collecte van het Nederlandse Rode Kruis vindt plaats in de week van maandag 20 tot en met vrijdag 24 juni. De opbrengst is bestemd voor de afdeling Ze venhuizen-Moerkapelle wordt gebruikt voor maatschappelijke ondersteuning in de breedste zin van het woord. Zevenhuizen - Het recreatieschap Rottemeren nodigt in- en omwonenden van recreatiegebied Rottemeren uit voor de bewonersavond op woensdag 22 juni over de toekomst van het recreatiegebied Rottemeren. Het onderwerp voor de meedenkavond is het nieuw op te stellen plan voor het recreatiege bied Rottemeren. Het op te stellen plan bestaat uit twee delen; een visiedeel en een plandeel. In 2010 is in samenwer king met bestuurders en belangheb benden gewerkt aan het opstellen van het visiedeel. Dit jaar moet het plandeel worden opgesteld waarin wordt beschreven hoe de visie gerealiseerd kan wor den. Hiervoor hoort men graag de ideeën en suggesties van gebruikers van het gebied. Hoe denkt men over de deelgebieden? Moeten ze blijven zoals ze zijn, of zijn er verbeterpun- ten? Zijn er voorzieningen die ont breken? Is Rottemeren groot genoeg of moeten er nieuwe deelgebieden bijkomen en hoe moeten deze er dan uit gaan zien? Over deze en andere vragen kan op de bewonersavond van gedachten gewisseld worden. Belangstellenden zijn om 19.30 uur welkom in Dorpshuis Swanla aan de Burgemeester Klinkhamerweg 86; deur open om 19.00 uur. Voor meer informatie: 010-2981010 of www.recreatiegebied-rotte meren.nl. Door Pepijn de Groot Moerkapelle - Juf Elma Provoost van de Rehobothschool stapte woens dag 8 juni in het huwelijksbootje. De leerlingen van groep 5 stonden met erebogen klaar om hun juf en bruidegom Harm Jan een allerhartelijkste ontvangst te bezorgen. Moerkapelle - Zelfs Moerkapelle heeft zo haar geheimen. Het best bewaarde geheim bevindt zich ver buiten de dorpskern. Aan de Noord- dijk ligt het Land van Belofte: een idyllisch decor voor de Midzomerdag van de Vrouwen van Nu, die op za terdag 25 juni wordt gehouden. Behalve de liefde voor tuinen, de len Kitty Villerius en Joke van der Vorm ook min of meer een tuin. Op het land van Villerius heeft Van der Vorm een moestuin waarin allerlei gewassen groeien. Daarnaast zijn beiden lid van tuinclub de Moerbei, onderdeel van de Vrouwen van Nu. Op 25 juni houdt de Moerbei een Midzomerdag op het Land van Be lofte. "Het is ontstaan uit de Open Tuinendag die wij als Vrouwen van Nu eenmaal in de twee jaar hielden. Dit jaar gaan we het anders doen: deze tuin trok bij de vorige editie zoveel belangstelling, dat we beslo ten het hier te houden maar met een andere opzet", aldus Van der Vorm. "Onderling wissel je wetenswaar digheden uit, af en toe is er een le zing", vertelt Van der Vorm over de tuinclub, een interessegroep van de Moerkapelse afdeling van de Vrou wen van Nu. De dames houden van een uitje en bezoeken kwekers en tuinen. "Vorig jaar hebben we zelf groenten gekweekt waarmee we vervolgens iets lekkers gingen ma ken", voegt Villerius toe. Vergrijzing Van der Vorm heeft een verklaring voor de 'vergrijzing' bij de Vrouwen van Nu. "Het imago kan ermee te De Vrouwen van Nu heten u welkom in het best bewaarde geheim van Moerkapelle. maken hebben: eerst heetten we Nederlandse Bond voor Plattelands vrouwen en tegenwoordig zie je va ker Vrouwen van Nu. Daarnaast heb ben jonge mensen het gewoon druk, dus moetje ze over een streep trek ken." De Midzomerdag wordt deels ook georganiseerd om nieuwe leden te trekken en daar horen uiteraard ook jongere vrouwen bij. Voor kin deren zijn er dan ook activiteiten op de Midzomerdag, zodat moeders op hun gemak rond kunnen kijken. De Vrouwen van Nu willen zich middels de Midzomerdag presenteren aan de hele gemeente Zuidpias. Droomachtige locatie "Bij de vorige editie van de Open Tuinendag kwamen hier veel Moer- kapellenaren en die waren verbaasd toen ze dit zagen", vertelt Villerius over het landgoed. "Ik vind het leuk om dit met anderen te kunnen de len." Het voormalige jachthuis stamt uit 1660 en later is er een stal aan gebouwd. Het huis is groot en is op Midzomerdag multifunctioneel: in een deel van de voormalige stal zal worden geëxposeerd, leerlingen van de Waddinxveense muziekschool brengen hun kunsten ten gehore en er zijn workshops waaronder een workshop creatief met fruit. Een rondleiding over het landgoed be hoort ook tot de mogelijkheden. Dat laat ondergetekende zich niet twee keerzeggen. Een bruggetje leidt naar de boomgaard, waar kraampjes zullen staan op Midzomerdag. Het enige geluid dat te horen is, is dat van de mekkerende schapen verder op. Er is weer een vooroordeel ge sneuveld: Moerkapelle is veel meer dan alleen de SPAR, de kerken en Op Moer. De Midzomerdag vindt plaats op za terdag 25 juni. Het Land van Belofte is te vinden op Noorddijk 5in Moer kapelle. Om de bestemming te berei ken: de Dorpsstraat en Herenstraat uitrijden en aan het einde van de weg links afslaan. De organisatoren stellen het op prijs als bezoekers op de fiets komen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 19