OPEN HUIS NEFIT-DEALER Witgoed specialist Tegels... Jan Groen. Gemeente wint rechtszaak over planschade Voor uw Badkamer CV-KETEL NODIG? P. VISSER EN ZN. NEELEMAN Maandag 20 juni en dinsdag 21 juni zijn we gesloten. Vuur, muziek en kunst bij opening steenovens RIOOL VEBSTOPT? 9A uur SERMlCt Gewoon even bellen!!! Machtig mooi Moerkapelle A.s. zaterdag 18 juni van 11.00 - 15.00 uur 0180-332222 WW Raad van State - uitspraak Heel Zevenhuizen aan het ijs DE BOUWHOF Dreigend ontslag? bel: 0180-631206 Zevenhuizen! reiniging, ontstopping, reparatie van alle soorten rioleringen 1 Pinkst'Art "Het is gewoon een leuke meid" nummer 1443 Hefbrug in het nieuws Piratenparadijs van regen en snoep Nationale titels voor Bastiaan Lijesen Vermiste meisjes terecht OVERAL EN ALTIJD: WWW.HARTVANHOLLAND-ONLINE.NL Kijk voor de deelnemende woningen op www.vdpanne.nl woninc-fibcdriiftmakeloordii Manoesso biedt gast een hapje vuur aan. Door Marianne Fortuin Nieuwerkerk aan den IJssel - Met een show vol humor en spektakel ontstak de Antwerpse vuurkunste- naar Manoesso op 8 juni letterlijk en figuurlijk het vuur in steenoven 4 van Klein Hitland. Commissaris van de Koningin Jan Franssen was voor deze gelegenheid naar Nieu werkerk gekomen en ook Bas Noor- lander van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed was erij. Zij na men deel aan de openingsceremo nie, waarbij burgemeester Gert-Jan Kats en wethouder Henk van der Torn de aanwezigen toespraken. In Oven 2 zong Viswijvenkoor Sootje- visch, het atelier van beeldend kun stenaar Wilco van Hoogdalem in een van de twee turfschuren werd bezocht en tenslotte werd in Oven 1 het kunstwerk van Rianne Mast in beweging gezet, tot een geheel gesmeed met geluidsopnamen van Augusto Meijer. Lees verder op pagina 27 Den Haag/Oud Verlaat - De gemeen te Zuidpias hoeft geen schadever goeding van vele duizenden euro's te betalen aan een agrariër in Oud- Verlaat. Dat heeft de Raad van State beslist in een hoger beroep. De veehouder claimde een schade vanwege het verliezen van bouwmo gelijkheden voor enkele woningen op zijn percelen langs de Vlietkade. Met de komst van een nieuw bestem mingsplan voor dit gebied kwam er een andere bestemming voor zijn gronden. Lucratieve woningbouw was niet meer mogelijk. Volgens de gemeente heeft de vee houder gewoon zijn kansen niet benut toen er nog wel woningbouw mogelijk was. Hij kon bovendien voorzien dat de bestemming voor zijn percelen ging veranderen, omdat dij op een informatieavond van de gemeente al kaarten van de nieuwe situatie onder ogen kreeg. De raadsman van de veehouder stel de bij de Raad dat die kaarten niets voorstelden en dat ze weinig bekend maakten over de toekomstige situ atie op diens percelen. Maar de Raad van State oordeelt toch anders. De kaarten maken voldoende duidelijk dat de bouwmogelijkheden zouden vervallen, aldus de Raad. Zevenhuizen - De IJsprijs van de Na tionale Postcode Loterij is in Zeven huizen gevallen. Alle inwoners die in de trekking van april meespeelden met hun viercijferige postcode 2761 vallen in de prijzen. Zij kunnen hun prijs ophalen van 18 juni tot en met 3 juli bij C1000 Wals aan de Dorps straat 129. De winnaars krijgen een coupon thuisgestuurd waarmee zij hun prijs kunnen ophalen. i .4-. j "ëtMwat at Tfottat WWW.BOUWHOF.COM Website: www.persopeelsrecht.nl |i1 E-mail: info@personeelsrecht.nl Telefoon: 06-20774494 ZIE ONZE ADVERTENTIE IN DEZE KRANT Rloolsertilce F> W4N ADHICMEM MOORDRECHT 0182 3 75823 06-53373931 www.rioolservice-pvanadrichem. ■HART Panina 12 Paai na 17 HOLLAND Pagina 19 Pagina 24 Et 25 Eindhoven/Nieuwerkerk aan den IJssel - Bastiaan Lijesen kwam in het pinksterweek end tijdens de Nederlandse Kampioenschappen zwem men uit op de 50 en 100 meter rugslag. Enkele weken geleden veroverde Bastiaan al een nieuw Nederlands Record tijdens de SwimCup in Eindhoven en wist toen zijn grootste concurrent in Nederland op de 50 meter rugslag voor te blijven. Za terdag kon hij deze voor sprong vasthouden waardoor hij Nederlands Kampioen werd op de 50 meter. Ook op zondag wist Lijesen zich als eerste te plaatsen, dit keer op de 100 meter rugslag, en haalde daarmee zijn tweede titel binnen. Lijesen gaat zich nu voorbereiden op de Wereldkampioenschappen in Shanghai, de eerste gelegen heid om een limiet te zwem men voor de Olympische Spelen van 2012. Nieuwerkerk aan den IJssel - De Politie Hollands Mid den sloeg zondag groot alarm in haar zoektocht naar twee meisjes van dertien.en veer tien jaar uit Nieuwerkerk. Bei de meisjes waren sinds zater dagmiddag 11 juni spoorloos nadat zij afzonderlijk van el kaar door een vriendin waren opgehaald. Het vermoeden dat de meisjes zich Rotterdam bevonden bleek maandag 12 juni terecht, rond 14.30 uur meldden de dames zich daar op een politiebureau. Waar zij zich in de tussentijd hebben opgehouden, is op dit mo ment nog niet bekend.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 1