Provincie ontvangt schadeclaims Hefbr. Waddinxveen HART VAN HOLLAND WADDINXVEEN\ 15 JUNI 2011 Omstanders kijken toe boe het contragewicht van de brug met hijskranen wordt vastgezet. tfaaa tc pas om de brug na de klap te controleren. Het neerstorten van de hefbrug in Waddinxveen haalt al snel overal het nieuws en is het gesprek van de dag. Na de val van de brug wordt voorzichtig een eerste inspectie gedaan. nhctniemrs De eigenaar van de Waddinxveense hefbrug, de provincie Zuid-Holland, heeft inmiddels twee schadeclaims ontvan gen. Van jachtbouwer Van Lent en door OTA, de Overslag Terminal Alphen die gaat over de belangen van container schepen. De plaatselijke winkeliers in Waddinxveen beraden zich nog over juridische stappen. Bij het ter perse gaan van deze krant was nog niet duidelijk of een meerderheid van het aantal leden instemt met het indienen van een scha declaim. Voorzitter van de Ondernemers Vereniging Wad dinxveen, Henk de Bas: "We hebben een jurist in de arm genomen die adviseert om eventueel collectief in actie te komen. Het wordt sowieso lastig om aan te tonen dat het vallen van de brug en met name de afsluiting van de brug hierdoor, directe gevolgen heeft voor de ondernemers. "Alle winke liers is daarom geadviseerd hun omzet goed bij te houden. Kijk, waterschade is aantoonbaar. Dit is wat lastiger. Al heb ik zelf, als eigenaar van de HEMA, heel duidelijk kunnen merken dat we minder klanten hebben gehad de afgelo pen dagen. Je hebt het zo over twintig tot dertig procent minder klanten, dat zijn er een paar honderd per dag. Op zaterdagochtend heb ik hier normaliter bijvoorbeeld veel klanten uit Gouda die gebak komen halen, maar nu ze de brug niet konden oversteken, heb ik ze gemist." De voorzitter van'de plaatselijke ondernemersvereniging zegt zich ook bezorgd te maken over het aantal stroom storingen in Waddinxveen. „Dat gebeurt nog al eens. Maar het energiebedrijf kunnen we er nauwelijks op aan spreken, die hebben zich ingedekt voor de eerste vier uur. Maar voor een ondernemer is vier uur niet scannen, geen pinverkeer en geen koeling erg merkbaar in zijn omzet. Overigens wil ik ook nog wel even gezegd hebben dat de informatievoor ziening vanuit de gemeente Waddinxveen over de hefbrug goed verloopt."

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 25