"Restauratie maakt het oude zichtbaar en tastbaar" 't Zit in de familie' Nieuwe leiding popkoor Gewoon Leuk! HART VAN HOLLAND NIEUWERKERK AAN DEN IJS5EL 15 JUNI 2011 27 Tennis Sterk deelnemersveld TCN Detaned Open Vervolg van voorpagina (editie Zuidpias) Nieuwerkerk aan den IJssel - Staande bovenaan de uit houten paaltjes ge fabriceerde museumtrap heette Kats iedereen welkom. Daarna gaf hij Jan Franssen het woord: "Ik vind het een mooi moment op deze lange zomer avond dit restauratieproject ook in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het Cultureel Erfgoed af te sluiten. Dit kwam bij het project Hollandsche IJssel, dat het cultureel erfgoed van de provincie in een bijzonder daglicht stelt. De steenovens zijn een economische activiteit geweest, zeer verbon den aan deze streek en deze rivier. Het is van belang, dat we deze iconen in toenemende mate weten te markeren, voor de mensen van buiten Holland toegankelijker maken. We werken er veel te weinig samen aan. De bezoeken zijn in de afgelopen jaren met tien procent teruggelopen. Er is op toeristisch gebied veel geld te verdienen, ook als we de samenwerking weten te vinden. De steenovens zijn net op tijd gereed gekomen. Door deze restauratie wordt het oude zichtbaar en tastbaar. Vooral de vrijwilligers van harte gefeliciteerd en gecomplimenteerd. Ik hoop dat het een succes wordt. IJsselsteentjes Henk Van der Torn sprak niet alleen als wethouder maar ook als be stuurslid van de projectgroep: "Fijn dat u gekomen bent. Het is eigenlijk niet voorstelbaar hoe de steenovens eruit gezien hebben toen ze nog in gebruik waren. Ik heb twee heren gesproken die hier aan de slag zijn geweest. Het was heel zwaar werk voor mannen, kinderen en vrouwen." Hij toonde twee IJsselsteentjes: een van klei uit de IJssel en een van Lim burgse klei. Hij gaf aan dat er over de hele wereld gebouwen te vinden zijn met IJsselsteentjes, omdat deze als ballast op de heenreis meegin gen. Van der Torn: "Ik denk dat ik nog een keer een toeristische route ga uitzetten met deze steentjes." Hij bracht de brandbrief in herin nering en het werk van voormalig wethouder Jan Slagt, die tot dit re sultaat hebben geleid: "Het was een samenwerkingsverband van negen overheidsorganen." Hij bedankte ex- medewerkster Bregje van Boxmeer, voorganger van projectleider Karlijn de Kruif. Van Boxmeer kon er niet bij zijn, ze woont tegenwoordig in New "Een ontwerp in beweging kan een stil monument weer laten spreken." Viswijvenkoor Sootjevisch zorgt vooreen toepasselijk deuntje. York. Van der Torn bood Bas Noorlan- der een oude stormlantaarn aan. Noorlander feliciteerde alle profes sionals en alle vrijwilligers. Hij had goed nieuws voor de gemeente: "Ik heb de stellige verwachting dat de gemeente in aanmerking komt voor een subsidie voor de instand houding. Ik hoop dat deze anderen stimuleert bij te dragen, zodat deze ovens op deze plaats bewaard kun nen blijven." De stormlantaarn werd door Franssen in een nis in de bui tenmuur geplaatst. Kunst Het gezelschap toog naar Oven 4, waar de Antwerpse vuurartiest Ma- noesso zijn show gaf. Hij gebruikte humor, verschillende accenten en onzichtbare hulpjes om het vuur steeds groter te laten worden. Hij slikte vuur, jongleerde ermee, reed er op een fietsje doorheen en met een schep gooide hij vuur uit twee hopen zaagsel de lucht in, hetgeen rook, hitte en enorme vlammen op leverde. In Oven 3 zong Viswijvenkoor Soo tjevisch het gezelschap toe. De omgekeerde boom in steenoven 2 werd bewonderd en het atelier van Wilco van Hoogdalem bezocht. In oven 1 werd de feestelijke opening afgesloten met kunst. Burgemeester Gert-Jan Kats: "Een ontwerp in be weging kan een stil monument weer laten spreken." Het ging hier om het ontwerp van Rianne Mast, dat be staat uit beeld, geluid en beweging. De geluidsopname is gemaakt door Masts medestudent aan de Hoge school voor de Kunsten in Utrecht, Augusto Meijer. Mast is derdejaars student, zij doet 3D design. Het door Mast ontworpen kunstwerk bestaat uit drie bewegende objec ten, waarop beelden worden gepro jecteerd. Deze beelden verschenen op het dak van de tijdelijk in Oven 1 opgestelde tent. Het geluid van knetterende vuren en de illusie van vlammen op het tentdoek maakten indruk op de aanwezigen. Mast: "Ze vonden dat het heel erg op hen af kwam. We vinden het heel erg mooi, datje als student deze mogelijkheid krijgt om je werk te laten zien." Kats bood Franssen en Noorlander een replica van het beeldje De Ste- nenkruister aan. Ook Mast ontving een aandenken. Na een toast en bedankjes voor de deelnemende kunstenaars, de me dewerkers van de afdeling Commu nicatie en Karlijn de Kruif, Adrie den Boer van de Historische Vereniging en de organisatie van Pinkst'Art kon er worden nagepraat. Nieuwerkerk aan den IJssel - Tennisclub Nieuwerkerk organi seert van zaterdag 18 tot en met zondag 26 juni het TCN Detaned Open. Meer dan 350 deelnemers strijden in 27 onderdelen om de prijzen. De wedstrijden op het park van TC Nieuwerkerk aan de Britsezoom beginnen op werkda gen om 17.30 uur. Het TCN Detaned Open is één van de toernooien waaraan ook de regionale toptennissers (ca tegorie 2) mee kunnen doen. Dit jaar zijn bij de heren onder ande re Ronald Tijvelijn (HLTV Juliana), Bas Struijk (TCN), Wouter Stan daart (TOP Papendrecht) en Mark Willems (Dash '35) kanshebbers voor de toernooizege. Bij de da mes verdedigt Selma Andrade 'TV Hoorn) haar titel. Voor meer informatie en speel- ijsten: www.tcnieuwerkerk.nl. Nieuwerkerk aan den IJssel - De Stichting Nieuwerkerkse Muziek school houdt vrijdag 17 juni een concert in de aula van hetThorbecke College aan de Kamerlingh On- nesstraat 4. Ensembles bestaande uit broertjes, zusjes, papa's en mama's presenteren zich tijdens dit't Zit in de familie'-concert. Het jeugdorkest Piü Mosso' onder leiding van Moni que van Leeuwen verleent eveneens medewerking aan het concert. Gewoon Leuk! wordt in het nieuwe seizoen geleid door Annemiek van Dillen, Bea Dekkeren Sandra Vermeulen. Nieuwerkerk aan den IJssel-Popkoor Gewoon Leuk! gaat in het nieuwe seizoen van start met een 'driekop pige' leiding. Bea Dekker, Annemiek van Dillen en Sandra Vermeulen worden de drijvende krachten achter het koor met leden in de leeftijd van zeven tot veertien jaar. Er is nog plaats voor jongens en meisjes die op de vrijdagavond van 18.30 tot 20.00 uur gezellig willen zingen in een koor. Het repertoire omvat onder meer nummers van Jan Smit, K3, Nick en Simon, Adèle en Lady Gaga. Vrijdag 17 juni kunnen belangstellenden alvast een kijkje komen nemen tijdens een repeti tie die plaatsvindt in Con Musica, tweede gebouw op de velden van vv Nieuwerkerk. Voor meer informatie: bea.dekker@ casema.nl of 06-21429752.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 27