orchids so... direct uit de kas r r P ook in verrassende arrangementen uRUOflG jmmmii Bremmer Magazijn verkoop Het laatste nieuws als eerst op www.hartvanholland-online.nl LET OP! MAGAZIJNVERKOOP! KERKWEG OOST 173, WADDINXVEEN HART VAN HOLLAND DE KRANT VOOR DEZUIDPLAS I 15 JUNI 2011 I k ÊkdbjthJkk. Pfovmcte holland Zuid Kennisgeving Ontwerp-Natuurbeheerplan 2012 Zuid-Holland Ter visielegging Verkrijgbaarheid van het Ontwerp-Natuurbeheerplan much, more Bredeweg 62, 2752 AB Open: Zevenhuizen - Moerkapelle vrijdag 9.00 -17.00 uur www.orchids-and-so.com zaterdag 9.00 -16.00 uur mt. www.derooijautotechniek.nl Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij het Ontwerp-Natuurbeheerplan 2012 Zuid- Holland hebben vastgesteld. Vanaf 15 juni tot en met 27 juli 2011 ligt het Ontwerp-Natuurbeheerplan 2012 ter visie bij alle gemeenten en waterschappen in de provincie Zuid-Holland, alsmede op het provincie huis van Zuid-Holland. Op 1 januari 2010 is het nieuwe subsidiestelsel voor Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) in werking getreden. Het SNL bestaat uit twee subsidieregelingen: De 'Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheö-' en de 'Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap', beide vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 5 oktober 2010. Voor de uitvoering van deze subsidieregelingen, stelt de provincie een natuurbeheerplan op. In een natuur beheerplan begrenzen Gedeputeerde Staten gebieden waar de subsidiëring van beheer, ontwikkeling van nieuwe natuur, particulier beheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsonderhoud kan plaatsvinden en geven zij aan welke natuur- en landschapsdoelen van toepassing zijn en op welke manier natuur en land schap beheerd moeten worden. Voor meer informatie over het Natuurbeheerplan kunt u contact opnemen met mevrouw de Vos, telefoon nummer 070-441 8755 (agrarisch natuurbeheer) of met de heer Smit (overig natuurbeheer) telefoonnummer 070-441 7482. Vanaf 15 juni 2011 ligt het ontwerp-natuurbeheerplan 2012 ter visie bij alle gemeenten en waterschappen van de provincie Zuid-Holland, alsmede op het provinciehuis van Zuid-Holland. Tot en met 27 juli 2011 kan schriftelijk een zienswijze worden ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP in Den Haag. Wilt u op de envelop in de linkerbovenhoek "zienswijze Ontwerp- Natuurbeheerplan 2012" vermelden? Het Ontwerp-Natuurbeheerplan kan worden ingezien op de website van de provincie Zuid-Holland (www.zuid-holland.nl) door te zoeken op het trefwoord "natuurbeheerplan". DOS-2011-0001449 Orchideeën Nationale Auto Pas Ford Fiesta 1.4 5drs airco zilver met Ford Fusion 1.6 Tdci zwart mei;. Opel Astra 1.6 statw essentia, blauw met. Peugeot 206 1.416V blauw met. VW Passat 1.9 TDI Variant grijs met. VwTouran 1.9 tdi 5 pers. grijs met. 2002 5750, 2005 6.750,- 2005 8.950 2005 6.750, 2004 9.950, 2004 v W V X X Kerkweg Oost 173 - vvaddinxveen Vrijdag geopend van 9.00 - 12.30 uur 13.30 - 18.00 uur, zaterdag van 9.00 - 17.00 uur.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 34