Feestend door het dorp vóór de beslissende wedstrijd Vijftienhonderd euro voor Kika Jeugdviswedstrijd om Molenviergangbokaal 'We willen gewoon een goed onderhouden tuin met een paar gezellige bloembakken" HART VAN HOLLAND I ZEVENHUIZEN-MOERKAPELLE 15 JUNI 201*1 37 Bedrijven sluiten voetballend het seizoen af Jong vogeldag Sing Inn Bewoners seniorenwoningen zijn boos op de gemeente Moerkapelle - De leerlingen van de Keijzerschool hebben een sponsorloop gehouden voor Kika, kinderen kankervrij. Ambassadeur Matthijs van Kika nam vorige week de opbrengst in ontvangst; er werd een cheque overhan digd van 1531,65 euro. De leerlingen waren onder de indruk van het verhaal van Matthijs, die vertelde zelf lymfeklierkanker te hebben overwonnen. "Hetisleuk alsje wint, maar het gaat om de gezelligheid." Moerkapelle - Het gebeurt niet iedere dag dat er een tractor met een aan hanger vol feestende jongens door het dorp rijdt. Vrijdag 10 juni was dit ech ter wel het geval. Het hele team van 'De Keet' zat in de versierde aanhanger en zelfs.muziek en fakkels ontbraken niet. Zo maakte het voetbalteam een ronde door het dorp, om vervolgens de laatste wedstrijd van het BedrijfsZo- merAvondVoetbal Toernooi (BZAV) te gaan spelen. Door Job van der Plicht Wie de kar met de jongeren zag rij den zal in eerste instantie gedacht hebben dat er een kampioenschap werd gevierd. Maar volgens Tim van Zuyjen, één van de spelers uit het team, was dit niet het geval: "We wilden graag op een speciale manier bij onze laatste wedstrijd aankomen en we hebben besloten om dat te doen door met een ver sierde aanhanger eerst een rondje door het dorp te rijden." Het BZAV Toernooi werd de afge lopen weken op het terrein van voetbalvereniging Moerkapelle gespeeld. Er den elf teams aan het toernooi mee, verdeeld over twee poules. "We hebben besloten om ne-t als elk jaar een recreatiepoule te maken en een prestatiepoule," zo vertelt één van de organisato ren. "Sommige teams doen echt mee voor de winst, terwijl andere teams het gewoon leuk en gezel lig vinden om een balletje te trap pen." De naam van het toernooi zegt het al: aan het BZAV Toernooi doen bedrijven uit of uit de omgeving van Moerkapelle mee. De eerste poulewedstrijden van het toer nooi begonnen op 16 mei. Nadat de teams de afgelopen weken een felle strijd hadden geleverd om de eerste plaats, vonden vrijdag 10 juni de laatste wedstrijden plaats. In de prestatiepoule won het team Porta Nova de beker door in de fi nale Van der Wilt met penalty's te verslaan. In de recreatiepoule werd de finale gewonnen door Heijboer Tuinhout. Na de finales werd er zoals ge bruikelijk bij het toernooi - gefeest in de kantine. Dat De Keet uitein delijk als laatste eindigde kon vol gens Van Zuylen de pret niet druk ken: "Het is leuk alsje wint, maar dit is al super om mee te maken." Zevenhuizen - Vogelvereniging Zang en Kleur houdt zaterdag 18 juni de jaarlijkse 'jong vogeldag'. In het clubgebouw aan het Nijver heidscentrum 50 zullen vogelkwe kers hun dit jaar gekweekte vogels tentoonstellen. Keurmeesters zullen de vogels keuren. Belangstellenden zijn welkom vanaf 10.30 uur, de toegang is gratis. Oud Verlaat - Op het veldje achter de Kapel wordt voor zondag 26 juni om 16.00 uur een Sing Inn georga niseerd. De heer Ewout van Oosten verzorgt de meditatie op het thema 'Zending in Nederland'. Muzikale medewerking wordt verleend door Living Faith uit Zevenhuizen. Na afloop is er gelegenheid tot napra ten. Zevenhuizen/Moerkapelle - In de boezemsloot bij de drie molens aan het Ottevangerpad wordt zaterdag 2 juli een viswedstrijd voor de jeugd van Zevenhuizen en Moerkapelle in de leeftijd van 8 tot en met 15 jaar' gehouden. De jeugd zal met raad en daad worden geholpen door een aantal ervaren wedstrijdvissers. De wedstrijd begint om 14.00 uur en na afloop is bij de molen van Johan Ot- tevanger de prijsuitreiking en voor de winnaar de Molenviergangbokaal (wisselbeker). Opgeven kan via 0180-632942 (tus sen 17.00 en 19.00 uur) of aatvis@ ziggo.nl <mailto:aatvis@wanadoo. nl> Voor meer informatie: www.h- z-m.nl <http://www.h-z-m.nl/> Moerkapelle - De bewoners van de seniorenwoningen aan de Van Hogen- dorpstraat zijn het zat. Ze willen dat de gemeente de gemeenschappelijke tuin achter de woningen beter gaat onderhouden. "Nu wordt er zo nu en dan wel eens gemaaid, aldus Lammert Verschoor (67). "Maar de troep wordt vervolgens niet opgeruimd. In de tuin groeit volop onkruid en de heg wordt nauwelijks geknipt." Wie zijn auto parkeert aan de Van Hogendorpstraat valt in eerste in- s antie waarschijnlijk niet eens zoveel op. De heg die de tuintjes afbakenen staat er wat slordig bij, maar op het eerste gezicht ziet de straat er goed verzorgd uit. Aan de achterzijde, bij de ingang van de woningen, maakt het groen een wat andere indruk. Het gras dat enkele dagen daarvoor is gemaaid, is nog behoorlijk lang en de heg rondom het complex is zichtbaar aan een knipbeurt toe. De gemeenschappelijke tuin wordt door de tien bewoners van het seni orencomplex gebruikt als zitgedeel te. "Zeker als het warm is, zitje hier heerlijk buiten en uit de zon. Het is alleen jammer dat we op zo'n troep uitkijken", aldus Wil van Kralingen (83). De blauwe bloembakken op het ter rasgedeelte en een houten bak met bloemen vrolijken de tuin nog enigs zins op. "Die bakken zijn van mij", zegt de 89-jarige Arij Verschoor. Het naast gelegen bloemenperkje wordt door zijn schoonzoon onderhouden. "En die bank daar in het midden heb ik er neergezet", voegt de 84-jarige Perry van Hoven eraan toe. Een hele poos onderhielden de be woners aan de Van Hogendorpstraat zelf 'hun gemeenschappelijke tuin'. Maar nu ze een dagje ouder worden, lukt dat volgens Verschoor senior niet meer. Het meest vervelende vinden de bewoners dat ze maar geen antwoord van de gemeente krijgen op hun vragen er iets aan te doen. Verschoor geeft de gemeente lijke fusie de schuld van alles. Volgens Verschoor junior is de op lossing simpel. "Haal al het groen eruit, betegel de boel en zet een paar mooie bloembakken neer. Lek ker onderhoudsvriendelijk." Een woordvoerster van de gemeente laat desgevraagd weten dat het on derhoud vanaf deze maand in het bestek is opgenomen'. Dit houdt in dat het plantsoentje vanaf nu dertien keer per jaar onder handen wordt genomen. „Het is inderdaad zo dat aan een aantal hoekjes in de gemeente Zuidpias te weinig aandacht is besteed, maar dat gaat nu dus veranderen." Volgens de woordvoerster wordt het desbetref fende plantsoen, in overleg met de plaatselijke woningbouwvereniging, in het najaar uitgebreid opgeknapt voor wat betreft beplanting, bestra ting en er komen bankjes. Arij Verschoor (links), Perry van Hoven en Lammert Verschoor (rechts) willen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 37