Zonnige intocht Avondvierdaagse Martijn Oudeman naar World Transplant Games Lunchen voor DaDa UW TREKHAKEN SPECIALIST HART VAN HOLLAND I NESSELANDE 15 JUNI 2011 41 Bwj. mei 2002 Vanaf 382,- -pj: Vanaf 435,- Vanaf €435,- Jf Vanaf 460,- Vanaf 469,- Vanuit Nesselande Slechts 5 min. Nesselande - Vijfhonderd kinderen en een groot aantal volwassenen liepen van maandag 6 tot en met donderdag 9 juni mee met de achtste editie van de Avondvierdaagse. Er werd donderdagavond gefinisht bij de Brede School aan het Marcel Duchampplein. Door Marianne Fortuin Het zag er donderdagochtend somber uit, maar gelukkig klaarde het weer op en konden de lopers in de zon hun vijf of tien kilome ter afleggen. Ook de kleintjes kon den op de laatste avond meedoen met de zogenaamde Puppyloop. Zij mochten na binnenkomst een knuffel uitzoeken; de andere deel nemers haalden aan de ruim opge zette tafels hun medaille op. Bij de school en langs de route stonden veel mensen met bloemen klaar en ook het snoepgoed ontbrak niet. Sommige kinderen hadden feest jurken aan of waren geschminkt en vlakbij het schoolgebouw wer den de wandelaars verwelkomd door muzikanten van De Kleine Trompetter uit Zevenhuizen. In de school stonden vrijwilligers klaar om kinderen en volwassenen naar de juiste tafel te verwijzen. Daar achter zaten drie leerkrachten van OBS Passe-Partout: juf Elfriede, juf Asna en juf Leonie en ouders en andere vrijwilligers. Elfriede reikte samen met Asna de medailles voor de tien kilometer uit: "Er hebben zich hiervoor 46 kinderen aange meld, voornamelijk uit de boven bouw. Vijf daarvan hebben het niet afgemaakt. Een record werd geves tigd door mevrouw Plaepeter: zij deed voor de 24e keer mee aan een Avondvierdaagse. Na zo'n vier avonden wandelen za gen sommige kinderen er moe uit. De achtjarige Noël Nederveen kon geen pap meer zeggen, en daarom deed zijn moeder het woord: "Hij liep voor de vijfde keer mee; hij is al op zijn vierde begonnen." Senna Nederveen zat geschminkt en al bij opa op de arm en toonde trots zijn medaille. Hij is vijf jaar en deed voor het eerst mee. De 11-jarige Ra-ies Kondu speldde toen hij weer buiten stond snel zijn medaille op: "Ik heb vijf kilometer gelopen, voor de tweede keer." Bestuurslid Melissa Strangio van de organiserende stichting in 't WeB is heel tevreden: "Vorig jaar was de intocht in De Knoop, maar dit jaar hebben we voor dit gebouw geko zen, omdat we hier ons kantoor hebben. Bij elke deur staan vrijwil ligers, zodat de mensen sneller naar binnen en weer naar buiten kunnen. Senna Nederveen met zijn opa. We hebben veertig vrijwilligers." Bestuurslid Nathalie Grootenboer: "Daar zijn zeventien verkeersrege laars bij, zeven mensen vanuit de organisatie, zeven jongeren uit de wijk en drie bewoners van de Witte Villa, van het Leger des Heils. Ook liepen er mensen van de Rabobank als begeleider mee." Seat Ibiza III HB 3 drs. CD 3 Mazda 2 HB 5 drs. H. Bwj. juni 2003 f <5* Nissan Micro HB 3 drs. Bwj. feb. 2003 CD Citroen C4 HB 5 drs. 3 Bwj. juni 2004 Vanaf 449,- gr <D IA Ford Focus II HB 5 drs. <S Bwj. sep. 2004 jp VW Golf 5 en 6 HB 3 en 5 drs. Bwj. nov. 2003 Kijk op www.trekhaken.nl Göteborg/Nesselande - De 18e editie van de World Transplant Games vindt van vrijdag 17 juni tot vrijdag 24 juni plaats in het Zweedse Göteborg. Aan dit evenement doen circa 1500 atleten mee die allen een orgaantransplan tatie hebben ondergaan. Onder hen Martijn Oudeman uit Nesselande, die in 2007 een longtransplantatie onderging. Het evenement omvat de meeste Olympisch onderdelen, verdeeld over verschillende leeftijdsklassen. Na mens Nederland wordt een equipe van 65 sporters uitgezonden. Naast het sportieve aspect is een belang rijk doel van de spelen aandacht te vestigen op orgaandonatie en men sen op te roepen zich als donor te laten registereren. Tijdens de editie van de Games in 2009 veroverde Oudeman in Au stralië een gouden en een zilveren medaille bij het roeien en een vijfde plaats op de estafette sprint op het onderdeel baanatletiek. Dit jaar komt Oudeman uit op de at- Door Marianne Fortuin Nesselande - Rond lunchtijd was het op vrijdag 10 juni een drukte van belang op de boulevard van Nesse lande. Circa 550 leerlingen van ba sisscholen, hun leerkrachten en 200 introducés schoven aan voor een lunch in de open lucht. Er was muziek en op het strand dansten leerlingen van het Thor- becke Voortgezet Onderwijs van de locatie Nieuwerkerk. Na een wel komstwoord van Suzanne Rojer, dagelijks bestuurder van Stichting Dada, konden de lunchpakketten geopend worden. Voor de kinderen was de lunch gesponsord; introdu cés aten voor 5 euro mee. De op brengst was in zijn geheel bestemd voor Stichting DaDa, die zich be zighoudt met projecten die het ver blijf van een kind in het ziekenhuis aangenamer maken en die niet uit bet reguliere (zorg)budget betaald kunnen worden. Leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 van Passe-Partout en van Tangram en leerlingen van de groepen 7 en 8 van het Spec- bum hadden voorafgaand aan de lunch op school gewerkt aan een lesbrief over DaDa. De kinderen werden hierbij gevraagd een origi- nele actie te verzinnen om geld in te zamelen voor Stichting DaDa. De kinderen konden introducés mee nemen, die zelf hun lunch moesten betalen. Marie uit groep 7B van OBS Passe-Partout nam haar moe der, Pasealle Voerman, mee. Ma rie: "Mijn moeder is meegekomen omdat we stichting DaDa konden steunen. We hebben het idee om letiekonderdelen 100m sprint, 200m sprint en verspringen, op 23 en 24 juni. Oudeman, die intensief traint bij atletiekvereniging PAC, rekent zich hierbij tot de kanshebbers voor een podiumplaats. Voor meer informatie: www.martijnoudeman.nl/sport of sportentransplantatie.nl. Aanschuiven maar! (Foto: Rody Hoveman) een buitenspeeldag te organiseren, met allemaal leuke dingen. Kinderen kunnen dan voor 3 euro een strip penkaart kopen. We denken aan springkussens en slush puppy." Klas genootje Britt wist te vertellen, dat je een Opzoomerkar kunt laten ko men: "Daar zitten hele leuke dingen in, zoals skippyballen. En we willen een bingo doen, elk lot kost dan 1 euro." Juf Jacqueline: "Ze hebben een mooie en leuke poster gemaakt, met het hele plan erop en de tekst 'Steun de DaDa Stichting, dan krijgt het ziekenhuis een leuke inrichting." Na de lunch kon een cheque ter waarde van 1.012,50 euro overhan digd worden aan de voorzitter van stichting DaDa, André van Duiven- bode. "Dames en heren, lieve jongens en meisjes, dank je wel. Dank ook aan de winkeliers en andere sponso ren, en aan de deelgemeente. DaDa komt van de eerste woordjes van een kind. Wij proberen geld en middelen in te zamelen. Medisch gezien is het goed geregeld, maar we moeten nog veel doen aan een kindvriendelijke omgeving", aldus Van Duivenbode. De organisatie van de Goede Doe len Lunch was in handen van Vivre Productions. Dit evenementen bureau organiseert samen met de gemeente in het weekend van 5, 6 en 7 augustus 'Cultureel Culinair Nesselande'. Marjolein de Vries van Vivre Productions: "Bekende arties ten als Candy Dulfer, Do £t Band en The Voice of Holland finalisten tre den dan op, maar ook opkomende talenten kunnen via een voorselec tie in aanmerking komen voor de Rabo Talentenjacht at the Beach. Voor meer informatie: www.cullinesse2011.nl. Jaap Eindhoven Noordeinde 25a Zevenhuizen Nesselande

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 41