AGENDA terrein Geniet voorzichtig van de zon Een goede eter voelt zich beter Aanpassing polikliniek Inloopspreekuur continentie oene Hart Ziekenhuis - Open voor iedereen w HART VAN HOLLAND DE KRANT VOOR DEZUIDPLAS 15 JUNI 2011 Inloopdagen Loop vrijblijvend binnen voor een gesprek met ervaringsdeskundigen, van 10.00 -12.00 uur op de Jozeflocatie. 22 juni reuma 1 september stoma 7 september chronische pijn 8 september borstkanker Informatiebijeenkomsten 22 juni Borstvoeding 20.00-22.00 uur Jozeflocatie (Balkonkamer) 7 september Borstvoeding 20.00-22.00 uur Jozeflocatie (Balkonkamer) Meer informatie op www.ghz.nl of bel (0182) 50 50 50. Volg ons via Twitter! www.twitter.com/GHZgouda 14 september fibromyalgie De afgelopen weken is op de Bleuland- locatie hard gewerkt aan het ophogen en herinrichten van een groot gedeelte van het ziekenhuisterrein bij de polikliniekingang. Het betreft het terrein bij de ingang vanaf de Büchnerweg, de toegang tot de poliklinieken en de parkeergarage. Door de-herinrichting is de doorstroom van verkeer verbeterd. Door verzakking was de ophoging van het terrein noodzakelijk. Daarnaast is een extra inrit, een standplaats voor taxi's, een zone voorophalen en wegbrengen en een rotonde gereali seerd. Een overzichtelijke fietsenstalling geeft voldoende ruimte voor het stallen van fietsen. De werkzaamheden hebben ongeveer elf weken in beslag genomen, maar Midden-Holland en het verplaatsen van de hellingbaan vanaf de liftzijde van de parkeergarage. Daarna zijn alle werkzaamheden aan deze kant van het ziekenhuisterrein gereed. We willen graag iedereen bedanken voor het begrip. In het voorjaar en de zomer genieten we van de zon. De zon is goed voor ons: we worden er vrolijker van en het zorgt voor extra vitamine D. Dit laatste is goed voor sterke botten. Helaas heeft de zon ook nadelen. De ultra violette straling zorgt voor zonverbranding en veroudering van de huid, zoals rimpelvorming en pigmentvlekken. Zonverbrqndingen op jonge leeftijd vergroot de kans op het krijgen van een kwaadaardige moedervlek op latere leeftijd. Wanneer je je huid vaak en langdurig aan de zon blootstelt, is ook het risico op het krijgen van andere vormen van huidkanker groter. Wat kun je er zelf aan doen om dit risico kleiner te maken? Ga niet te lang in de zon, laatje huid niet verbranden en smeer je huid goed in met een zonnebrandcrème. Zie je een verandering in een moedervlek of ontstaat er een bultje op je huid wat blijft groeien? Ga ermee naar je huisarts en laat het controleren. Ineke Bruynzeel, dermatoloog Ongewenst verlies van urine of ontlasting is een vervelend probleem. Maar u kunt hier iets aan doen. Tijdens het inloop spreekuur kunt u voor een vrijblijvend gesprek terecht bij één van de gespeci aliseerde continentieverpleegkundigen. Zij geven een advies op maat. Ook kunnen de verpleegkundigen informatie geven over het te gebruiken materiaal en de vergoeding ervan. Dit spreekuur is een gezamenlijk initiatief van GHZ en Vierstroom. Belangstellenden zijn van harte welkom. Iedere laatste vrijdag van de maand, tusse'n 9.00 - 11.00 uur, op de kamer van de continentieverpleegkundigen (1.22) op de Bleulandlocatie in Gouda. Kijk voor de precieze data en meer informatie op: www.ghz.nl/inloopdagen Naast dit inloopspreekuur kunt u voor alle zorg rondom blaosproblemen terecht in het GHZ. De komende weken wordt de laatste hand gelegd aan de entree en het parkeerterrein voor het PET-CT centrum resulteren in een overzichtelijke en gastvrije entree. Daarnaast draagt nieuw aangebrachte beplanting bij aan een aantrekkelijk aanzicht. Gemiddeld is één op de vier patiënten ondervoed wanneer ze in het ziekenhuis opgenomen worden. Vaak gaat de voedings toestand verder achteruit na opname. Terwijl het voor het herstel van de patiënt juist heel belangrijk is om alle voedingsstoffen voldoende binnen te krijgen. Het GHZ is daarom een uniek programma gestart tegen ondervoe ding. Op een positieve manier wordt eten aantrekkelijker gemaakt voor patiënten die vaak weinig zin hebben in eten. De perceptie van eten en de stimulans om te eten wordt op psychologisch vlak beïnvloed. Door een mooie presentatie, zintuiglijke prikkeling, het aanbieden van kleine porties en afleiding te bieden, worden patiënten verleid tot eten. 'Jet van het GHZ' symboliseert het voedingsprogramma en spreekt de patiënten op een luchtige toon en met humor aan over eten en drinken.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Hart van Holland - Editie Zuidplas | 2011 | | pagina 46